Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

Brussel, 30 november 2010

Wereldaidsdag 2010: Europese Commissie wil meer preventie en tests en investeert 1,3 miljard euro in de wereldwijde strijd tegen aids

Om stil te staan bij wereldaidsdag zal EU-commissaris voor Gezondheid John Dalli een thematoespraak houden in het Europees Parlement tijdens een studiebijeenkomst over hiv-tests. Vroegtijdige opsporing is van levensbelang voor vroegtijdige behandeling en een langere levensverwachting: uit schattingen blijkt ongeveer een derde van de hiv-geïnfecteerden in Europa niet te weten dat zij zijn besmet. Om aids wereldwijd te bestrijden, heeft Andris Piebalgs, EU‑commissaris voor Ontwikkeling, onlangs aangekondigd de bijdrage aan het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria (GFATM) – waarvan de EU als grootste donor nu reeds 52% van de middelen ter beschikking stelt – met 10% te zullen verhogen. Dit betekent dat de Commissie in de periode 2002-2013 ongeveer 1,3 miljard euro bijdraagt.

Aan de vooravond van de jaarlijkse wereldaidsdag zei John Dalli, commissaris voor Gezondheid en consumenten, het volgende: "Individuen en gemeenschappen over de hele wereld hebben al meer dan een kwart eeuw ernstig te lijden onder hiv/aids. Het testen op besmetting met het virus is een belangrijke eerste stap in de bestrijding ervan. Wij moeten nu doortastend optreden en ons nog sterker inzetten voor de bestrijding van deze verschrikkelijke ziekte".

Andris Piebalgs, commissaris voor Ontwikkeling, voegde hieraan toe: "Zonder een gezonde bevolking is het onmogelijk te zorgen voor inclusieve en duurzame groei in ontwikkelingslanden om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te verwezenlijken. Aids is nog steeds een van de ziekten die de meeste slachtoffers eisen en wij moeten ons nog sterker inzetten om de verspreiding van dit virus te voorkomen".

Ondanks de algemene daling van het aantal nieuwe besmettingen blijft het totale aantal mensen met hiv/aids in de wereld toenemen. Wereldwijd ligt het aantal mensen met hiv nu op 33,4 miljoen. Afrika ten zuiden van de Sahara, waar in 2008 71% van alle nieuwe hiv-besmettingen plaatsvond, blijft de zwaarst getroffen regio.

Als grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld blijft de Europese Commissie zich samen met haar partnerlanden overal ter wereld onverminderd inzetten voor de bestrijding van aids.

Achtergrond van de Europese betrokkenheid bij de strijd tegen aids

De lidstaten van de EU en de Europese Commissie hebben gedurende de periode 2002-2010 meer dan 10 miljard euro aan het GFATM bijgedragen, hetgeen neerkomt op 52% van de middelen van het fonds. In juni van dit jaar maakte het GFATM bekend dat dankzij de activiteiten van het fonds 2,8 miljoen mensen met hiv een levensreddende antiretrovirale behandeling hebben ondergaan. Bovendien heeft de Commissie via haar bijdrage aan het fonds 7,7 miljoen mensen toegang gegeven tot met insecticiden geïmpregneerde muggennetten en 750 000 mensen met een hiv-besmetting in een vergevorderd stadium in staat gesteld antiretrovirale combinatietherapie te ondergaan.

De Europese Commissie is een van de oprichters van het Wereldfonds en heeft er sinds 2002 sterke politieke en financiële steun aan verleend. Voor de voorgestelde verhoging van de bijdrage met 10% is goedkeuring door de EU‑begrotingsautoriteiten en de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) vereist.

De EU ondersteunt verder haar partnerlanden overal ter wereld bij het vaststellen en uitvoeren van hun nationale volksgezondheidsbeleid. Dankzij dit instrument kan de EU helpen de bestrijding van deze verschrikkelijke ziekte op een meer langdurige en samenhangende wijze te financieren.

Voor nadere informatie:

Zie ook MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm


Side Bar