Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

Brüssel, 30. november 2010

Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev 2010: Euroopa Komisjon kutsub üles tõhusamale ennetusele ja testimisele ning lisab 1,3 miljardit eurot AIDSivastaseks võitluseks maailmas

Ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva puhul peab Euroopa Parlamendis HIVi testimise seminaril peakõne ELi terviseküsimuste volinik John Dalli. Varajaseks raviks ja oodatava eluea pikendamiseks on äärmiselt oluline viirus varakult avastada, kuna hinnanguliselt umbes kolmandik Euroopa HIVi nakatunutest ei tea, et nad viirust kannavad. ELi arenguvolinik Andris Piebalgs teatas hiljuti, et ülemaailmsel tasandil AIDSi vastu võitlemiseks tõstetakse 10 % võrra sissemakseid ülemaailmsesse AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondi, mille peamine rahastaja EL juba praegu on, eraldades 52 % fondi vahenditest. See samm lubaks komisjonil perioodil 2002–2013 panustada 1,3 miljardit eurot.

Iga-aastase ülemaailmse AIDSi vastu võitlemise päeva eelõhtul ütles ELi tervise- ja tarbijakaitse volinik John Dalli: „HIV ja AIDS on põhjustanud inimestele ja kogukondadele üle maailma suuri kannatusi juba enam kui veerand sajandit. Testimine on viirusevastase võitluse tähtis esimene samm. Täna on õige aeg anda asjade käigule uus hoog ja tugevdada meie pühendumist võitlusele selle kohutava haigusega.”

Arenguvolinik Andris Pielbalgs lisas: „Ilma tervete elaniketa pole võimalik tagada aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks vajalikku kaasavat ja jätkusuutlikku majanduskasvu arengumaades. AIDS on jätkuvalt üks enim ohvreid nõudvaid haigusi ja me peame suurendama oma pingutusi selle viiruse leviku tõkestamisel.”

Hoolimata üldisest uute nakatumiste arvu vähenemisest kasvab üle maailma HI‑viirust kandvate inimeste koguarv endiselt. Praegu on maailmas 33,4 miljonit HIVi nakatunut. Kõige ohustatum piirkond on jätkuvalt Sahara-tagune Aafrika, kus registreeriti 2008. aastal 71 % kõigist uutest nakatunutest.

Euroopa Komisjon kui maailma juhtiv arenguabi andja on jätkuvalt pühendunud AIDSi-vastasele võitlusele koostöös oma partnerriikidega üle kogu maailma.

Taustinfot ELi osalemise kohta AIDSi-vastases võitluses

ELi liikmesriigid ja Euroopa Komisjon on perioodil 2002–2010 ülemaailmsesse AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondi panustanud enam kui 10 miljardit dollarit, mis vastab 52 %-le fondi vahenditest. Selle aasta juunis teatas fond, et tänu nende tegevusele on 2,8 miljonit HIVi nakatunut saanud elupäästvat retroviirusevastast ravi. Lisaks andis komisjon oma panuse kaudu 7,7 miljonile inimesele võimaluse hankida putukatõrjevahenditega töödeldud sääsevõrke ning 750 000-le kaugelearenenud HIV-nakkusega inimesele võimaluse saada kombineeritud retroviirusevastast ravi.

Euroopa Komisjon on ülemaailmse fondi asutajaliige. Komisjon on pakkunud fondile oma tugevat poliitilist ja majanduslikku tuge alates aastast 2002. Ettepaneku tõsta sissemakseid 10 % võrra peavad heaks kiitma ELi eelarvepädevad institutsioonid ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühm.

EL toetab oma partnerriike üle maailma ka nende riiklike tervishoiupoliitikate kujundamisel ja elluviimisel. Selle vahendi abil saab EL anda oma panuse selle kohutava haiguse vastase võitluse pikemaajalisse ja järjepidevamasse rahastamisse.

Lisateave

Vt ka MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_et.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm


Side Bar