Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

Bruxelles, den 30. november 2010

Verdens aidsdag 2010: Europa-Kommissionen opfordrer til mere forebyggelse og flere undersøgelser og investerer over 1,3 mia. EUR i kampen mod aids i verden

I anledning af verdens aidsdag vil EU-kommissær for sundhed, John Dalli, holde en tale i Europa-Parlamentet ved et seminar om hiv-testning. Tidlig påvisning er afgørende for en tidlig behandling og en længere forventet levetid, idet beregninger viser, at omkring en tredjedel af de hiv-smittede i Europa er uvidende om, at de er smittede. Med henblik på at bekæmpe aids på globalt plan foreslog Andris Piebalgs, EU-kommissær for udvikling, for nylig en forhøjelse på 10 % af bidragene til den globale fond til bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria (GFATM), som EU allerede er den største donor for, idet den leverer 52 % af ressourcerne. Forhøjelsen vil gøre det muligt for Kommissionen at bidrage med omkring 1,3 mia. EUR i perioden 2002-2013.

Umiddelbart før verdens aidsdag 2010 sagde John Dalli, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik: "I mere end et kvart århundrede har hiv og aids forårsaget store lidelser for mennesker og samfund i hele verden. At lade sig teste er et vigtigt første skridt til at bekæmpe virussen. I dag er det tid til at sætte fart i udviklingen og styrke vores vilje til at bekæmpe denne frygtelige sygdom".

Andris Piebalgs, kommissær for udvikling, tilføjede: "Uden en sund befolkning er det ikke muligt at skabe en inklusiv og bæredygtig vækst i udviklingslandene for at nå millenniumudviklingsmålene. Aids er fortsat en af de mest dødbringende sygdomme, og vi skal gøre en større indsats for at forebygge spredningen af denne virus."

Selv om der er et generelt fald i antallet af nye infektioner, stiger det samlede antal af hiv-smittede personer i hele verden. Antallet af hiv-smittede personer i hele verden er nu 33,4 millioner. Afrika syd for Sahara er stadig det hårdest ramte område og stod for 71 % af alle nye hiv-infektioner i 2008.

Som verdens største donor af udviklingsbistand er Europa-Kommissionen fortsat indstillet på at bekæmpe aids i samarbejde med sine partnerlande i hele verden.

Baggrundsoplysninger om EU's engagement i kampen mod aids

EU-medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har i perioden 2002 – 2010 bidraget med over 10 mia. USD til GFATM, hvilket svarer til 52 % af fondens ressourcer. I juni 2010 rapporterede GFATM, at 2,8 millioner hiv-smittede personer har modtaget den livreddende antiretroviral (ARV) behandling takket være deres arbejde. Derudover gjorde Kommissionens bidrag det muligt for 7,7 millioner personer at få adgang til myggenet behandlet med insekticider, og 750 000 personer med avanceret hiv-infektion fik antiretroviral kombinationsbehandling.

Europa-Kommissionen er et stiftende medlem af den globale fond. Den har bidraget med stærk politisk og økonomisk støtte siden 2002. Forslaget om en forhøjelse på 10 % skal godkendes af budgetmyndighederne i EU og i AVS-gruppen.

EU hjælper også sine partnerlande i hele verden med at udforme og implementere nationale sundhedspolitikker. Gennem dette instrument kan EU bidrage til en mere langsigtet og pålidelig finansiering til at bekæmpe denne frygtelige sygdom.

Yderligere oplysninger

Se også MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm


Side Bar