Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

V Bruselu dne 30. listopadu 2010

Světový den boje proti AIDS 2010: Evropská komise vybízí k rozsáhlejší prevenci a diagnostice a do boje proti AIDS ve světě investuje více než 1,3 miliardy EUR

John Dalli, komisař EU pro zdraví, připomene Světový den boje proti AIDS hlavním projevem při příležitosti vědeckého semináře o diagnostice viru HIV, který proběhne na půdě Evropského parlamentu. Brzké odhalení nemoci je pro včasné zahájení léčby a zvýšení naděje dožití zásadní, přičemž odhady ukazují, že zhruba jedna třetina Evropanů infikovaných virem HIV o svém nakažení neví. Aby bylo možno bojovat proti AIDS na globální úrovni, Andris Piebalgs, komisař pro rozvoj, nedávno oznámil 10% zvýšení příspěvku do Světového fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii (GFATM), přičemž EU již je největším dárcem do tohoto fondu, když zajišťuje 52 % zdrojů. Toto zvýšení umožní Komisi přispět do fondu během období 2002–2013 zhruba 1,3 miliardami EUR.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, v předvečer Světového dne boje proti AIDS uvedl: „HIV a AIDS již více než 25 let působí velké utrpení lidem i společenstvím po celém světě. Prvním důležitým krokem v boji proti viru je diagnostika. Dnes nastal čas dát tomuto boji nový impuls a posílit náš závazek v boji proti této hrozné nemoci.“

Andris Piebalgs, komisař pro rozvoj, doplnil: „Bez zdravé populace není možné v rozvojových zemích zajistit udržitelný růst podporující začlenění a dosáhnout tak rozvojových cílů tisíciletí. AIDS zůstává jednou z nejsmrtelnějších nemocí, musíme proto zvýšit naše úsilí, abychom zabránili šíření tohoto viru.“

Přes všeobecně se snižující počet nových infekcí celkový počet lidí na světě žijících s virem HIV stále roste. Na světě dnes žije 33,4 milionů lidí s virem HIV. Nejvíce postiženou oblastí zůstává subsaharská Afrika, jež se v roce 2008 podílela na celkovém počtu nových případů nákazy virem HIV 71 %.

Jako největší světový dárce v oblasti rozvojové pomoci dostává Evropská komise i nadále svým závazkům v boji proti AIDS ve spolupráci se svými partnery v rámci celého světa.

Kontext zapojení EU do boje proti AIDS

Členské státy EU a Evropská komise poskytly GFATM v letech 2002–2010 více než 10 miliard dolarů, což představuje 52 % zdrojů tohoto fondu. V červnu letošního roku oznámil fond GFATM, že 2,8 milionu osob s virem HIV byla díky jeho činnosti poskytnuta antiretrovirální, život zachraňující léčba. Kromě toho Komise prostřednictvím svého příspěvku zajistila 7,7 milionu osob přístup k moskytiérám ošetřeným insekticidem a 750 tisícům osob s pokročilou infekcí HIV pak antiretrovirální kombinovanou léčbu.

Evropská komise je zakládajícím členem GFATM. Již od roku 2002 mu poskytuje silnou politickou i finanční podporu. Návrh na 10% zvýšení podpory musí schválit rozpočtové orgány EU a skupina afrických, karibských a tichomořských států (AKT).

EU rovněž podporuje na globální úrovni své partnerské země při navrhování a zavádění jejich vnitrostátních politik v oblasti zdravotnictví. Prostřednictvím tohoto nástroje může EU poskytnout dlouhodobější a konzistentnější financování potřebné v boji proti této hrozné nemoci.

Další informace:

Viz také MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_cs.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm


Side Bar