Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1628

Брюксел, 30 ноември 2010 г.

Световен ден за борба със СПИН през 2010 г.: Европейската комисия призовава за увеличаване на превенцията и на изследванията, като инвестираната от нея сума в борбата със СПИН по света, надхвърля 1,3 млрд. евро

За да отбележи световния ден за борба със СПИН, европейският комисар в областта на здравеопазването Джон Дали ще произнесе основната реч на семинар в Европейския парламент по въпросите на изследването за ХИВ. Ранното откриване на заболяването е от жизненоважно значение за своевременното лечение и увеличаването на продължителността на живота, като според някои оценки около една трета от хората, заразени с ХИВ в Европа, не знаят, че са носители на вируса. За да се води борба със СПИН в световен мащаб, комисарят на ЕС по въпросите на развитието Андрис Пиебалгс наскоро обяви увеличение с 10 % на участието в Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария (ГФБСТМ), на който ЕС вече е най-големият донор, като осигурява 52 % от неговите ресурси. Това увеличение ще позволи участието на Комисията да достигне около 1,3 млрд. евро за периода 2002—2013 г.

В навечерието на ежегодния световен ден за борба със СПИН Джон Дали, комисар в областта на здравеопазването и потребителите, заяви: „ХИВ и СПИН причиняват големи страдания на хората и общностите по света повече от четвърт век. Изследването представлява важна първа стъпка за борба с вируса. Днес е време да дадем нов импулс и да засилим ангажираността ни за борба с тази ужасна болест“.

Андрис Пиебалгс, комисар по въпросите на развитието, добави: „Без здраво население е невъзможно да се създаде приобщаващ и устойчив растеж в развиващите се страни, за да се постигнат целите на хилядолетието за развитие. СПИН остава една от най-смъртоносните болести и ние трябва да увеличим усилията си за предотвратяване на разпространението на този вирус.“

Въпреки намалението като цяло на броя на новите случаи на заразяване, общият брой на хората по света, живеещи с ХИВ, продължава да нараства и вече възлиза на 33,4 милиона. Най-тежко засегнатият регион остава Африка на юг от Сахара, като в него са регистрирани 71 % от всички нови случаи на заразяване с ХИВ през 2008 г.

Като най-голям световен донор на помощи за развитие Европейската комисия остава ангажирана с борбата със СПИН в сътрудничество със своите страни партньори по целия свят.

Контекст по отношение на участието на ЕС в борбата със СПИН

Държавите-членки на ЕС и Европейската комисия са предоставили повече от 10 милиарда щатски долара на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария за периода 2002—2010 г., което се равнява на 52 % от ресурсите на този фонд. През юни тази година фондът съобщи, че благодарение на неговите действия 2,8 милиона души с ХИВ са получили животоспасяващо антиретровирусно лечение. Освен това благодарение на участието на Комисията на 7,7 милиона души са предоставени третирани с инсектициди мрежи против комари, а на 750 000 души в напреднал стадий на заразяване с ХИВ е осигурен достъп до комбинирана антиретровирусна терапия.

Европейската комисия е сред учредителите на Глобалния фонд и негов член, като му осигурява силна политическа и финансова подкрепа от 2002 г. насам. Предложението за увеличението от 10 % трябва да бъде одобрено от бюджетните органи на ЕС и групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

ЕС също така оказва подкрепа на своите страни партньори по целия свят при изготвянето и прилагането на националните им политики в областта на здравеопазването. Чрез този инструмент ЕС може да помага за осигуряване на по-дългосрочно и по-последователно финансиране на борбата с тази ужасна болест.

Допълнителна информация

Вж. също MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm.


Side Bar