Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Bruselj, 29. novembra 2010

Evropski komisarji Piebalgs, Hedegaard in Füle napovedali uvedbo „podnebne komponente“

Ob začetku Konference o podnebnih spremembah v Cancunu so komisar za razvoj Andris Piebalgs, komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard ter komisar za širitev in evropsko sosedsko politiko Štefan Füle danes napovedali vključitev posebne „podnebne komponente“ v vse regionalne investicijske instrumente EU. V okviru te „podnebne komponente“ se bodo zagotavljali podatki o financiranju in omogočalo spremljanje vseh projektov v zvezi s podnebnimi spremembami, ki jih v okviru navedenih instrumentov financirajo EU, Evropska investicijska banka in druge evropske finančne institucije. Zajemal bo javne in zasebne naložbe na strateških področjih, kot so promet, energetika, okolje, voda, sanitarne storitve in gozdovi.

Evropska komisarja Piebalgs in Füle sta dejala: „EU je vodilna pri podpiranju ukrepov partnerskih držav na področju podnebnih sprememb. V okviru različnih investicijskih instrumentov bo financirala podnebne projekte v partnerskih državah v vrednosti 7 milijard evrov in tako omogočila, da se podnebne spremembe preoblikujejo v priložnosti za bolj trajnostno rast v državah v razvoju, državah v širitvenem procesu in državah v sosedstvu. S to „podnebno komponento“ bomo lahko prikazali vrednost takih naložb iz javnega in zasebnega sektorja.

Komisarka Hedegaard je pojasnila: „Vesela sem, da lahko ob odhodu v Cancun skupaj z mojimi kolegi oznanim uvedbo podnebne komponente za financiranje podnebnih ukrepov, ki bo države v razvoju spodbujala, da svoje projekte prilagodijo vplivom podnebnih sprememb in vlagajo v nizkoogljično prihodnost. S to inovativno pobudo se bosta okrepila tudi poročanje in preglednost financiranja EU na področju podnebnih ukrepov.“

Zasebni sektor ter zlasti mala in srednja podjetja že imajo ključno vlogo pri naložbah v nizkoogljična gospodarstva, ki so odporna na podnebne spremembe. Vključenost zasebnega sektorja v naložbe, povezane s podnebnimi spremembami, je mogoče še okrepiti z donacijami in posojili evropskih ter regionalnih finančnih institucij.

Različni investicijski Instrumenti, ki jih upravlja Komisija, pokrivajo večino držav na svetu in že spodbujajo zasebne naložbe in javno-zasebna partnerstva.

Sklad za spodbujanje naložb v sosedstvo in Skrbniški sklad EU-Afrika za infrastrukturo sta na primer že prispevala k financiranju nizkoogljičnih projektov, ki so odporni na podnebne spremembe, in sicer s 3,5 oziroma 3,1 milijardama evrov, medtem ko je maja 2010 ustanovljeni Sklad za spodbujanje naložb v Latinski Ameriki že odobril projekte v vrednosti več kot 365 milijonov evrov.

Vrednost novih projektov na področju podnebnih sprememb, ki bodo financirani v okviru različnih instrumentov EU, trenutno presega 7 milijard evrov.

EU se zavezuje, da bo poročala o finančnih sredstvih, ki bodo zbrana v okviru podnebne komponente, pri čemer bo jasno ločevala med obstoječimi in dodatnimi sredstvi ter s tem izboljševala odgovornost in preglednost financiranja EU.

Ozadje

Komisija je v zadnjih dveh letih razvijala nove mehanizme financiranja, da bi donacije EU združila s posojili evropskih finančnih institucij. Ti investicijski instrumenti, ki jih financira EU, so namenjeni mobilizaciji dodatnih finančnih sredstev za kritje potreb partnerskih držav na področju naložb. Tako so bile na primer iz Sklada za spodbujanje naložb v sosedstvo že dodeljene donacije EU v vrednosti več kot 275 milijonov evrov, da bi se zbrala dodatna finančna sredstva za projekte, katerih naložbena vrednost presega 9 milijard evrov. Navedeni instrumenti podpirajo projekte v različnih sektorjih, kot so energetika, okolje, promet in socialna vprašanja, ter zagotavljajo podporo zasebnemu sektorju, ki je usmerjena zlasti na mala in srednja podjetja.

Več informacij:

Investicijski instrumenti EU:

  • Sklad za spodbujanje naložb v sosedstvo:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • Skrbniški sklad EU-Afrika za infrastrukturo:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Sklad za spodbujanje naložb v Latinski Ameriki:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Investicijski okvir za Zahodni Balkan:

http://www.wbif.eu/

Primeri projektov na področju podnebja, ki jih financira EU

Interaktivni zemljevid z novimi študijami primerov:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Glej tudi:

MEMO/10/628

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletna stran evropske komisarke za podnebne ukrepe Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Spletna stran evropskega komisarja za širitev in sosedsko politiko Štefana Füleja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar