Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Bruxelles, 29 noiembrie 2010

Comisarii Piebalgs, Hedegaard și Füle anunță crearea unor „ferestre” pentru schimbările climatice

În timp ce la Cancun tocmai a început Conferința privind schimbările climatice, comisarul pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, comisarul pentru acțiune climatică, Connie Hedegaard și comisarul pentru extindere și politica de vecinătate, Stefan Füle, au anunțat astăzi introducerea unor „ferestre” specifice pentru schimbările climatice în toate facilitățile de investiții regionale ale UE. Aceste „ferestre” furnizează informații legate de finanțare și permit urmărirea tuturor proiectelor legate de schimbările climatice, care sunt finanțate de UE, de Banca Europeană de Investiții și de alte instituții financiare europene prin aceste facilități. Ferestrele respective includ investițiile publice și private în domenii strategice precum transporturile, energia, mediul, apa, serviciile de salubrizare și pădurile.

Comisarii UE Piebalgs și Füle au declarat: „UE este liderul acțiunilor de sprijinire a țărilor partenere în eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Prin diferitele facilități de investiții de care dispune, UE poate angaja fonduri în valoare de 7 miliarde EUR în proiecte legate de schimbările climatice în țările partenere, ceea ce face ca aceste facilități să constituie un instrument-cheie prin care provocarea pe care o reprezintă schimbările climatice poate fi transformată într-o ocazie de a promova o creștere mai durabilă în țările în curs de dezvoltare și în țările vizate de politica de extindere și de politica de vecinătate. Aceste „ferestre climatice” ne permit să demonstrăm valoarea unor astfel de investiții din partea sectorului public și a celui privat.”

Comisarul Hedegaard a precizat: „Îmi face o deosebită plăcere să anunț, alături de colegii mei, în drum spre Cancun, crearea unor ferestre de finanțare pentru climă, care vor stimula proiectele de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de investiții într-un viitor cu emisii reduse de dioxid de carbon ale țărilor în curs de dezvoltare. Această inițiativă inovatoare va asigura, totodată, o mai bună informare și o mai mare transparență cu privire la fondurile UE destinate acțiunii climatice.”

Sectorul privat, în special întreprinderile mici și mijlocii, joacă deja un rol-cheie în încurajarea investițiilor în economii rezistente la schimbările climatice și cu emisii reduse de dioxid de carbon. Implicarea sectorului privat în investițiile destinate schimbărilor climatice poate fi impulsionată suplimentar prin furnizarea de granturi și de împrumuturi din partea instituțiilor financiare europene și regionale.

Diferitele facilități de investiții gestionate de Comisie, care acoperă majoritatea țărilor de pe glob, oferă deja un mijloc prin care pot fi stimulate investițiile private și parteneriatele public-privat.

Facilitatea de investiții pentru vecinătate și Fondul fiduciar UE pentru infrastructura din Africa au contribuit deja la finanțarea unor proiecte privind reziliența climatică și emisiile scăzute de dioxid de carbon în valoare de peste 3,5 și, respectiv, 3,1 miliarde EUR, în timp ce noua Facilitate de investiții pentru America Latină, creată în mai 2010, a aprobat deja proiecte în valoare de peste 365 de milioane EUR.

În prezent, noile proiectele legate de schimbările climatice care urmează să fie finanțate prin diferitele facilități ale UE depășesc suma de 7 miliarde EUR.

UE se angajează să furnizeze informații privind resursele financiare mobilizate prin aceste ferestre, separând în mod clar resursele existente de cele suplimentare și, în acest fel, asigurând o mai mare responsabilizare și transparență.

Context – facilitățile de investiții regionale ale UE

În ultimii doi ani, Comisia a dezvoltat mecanisme inovatoare de finanțare pentru a constitui o rezervă de granturi UE cu împrumuturi de la instituțiile financiare europene. Aceste facilități de investiții finanțate de UE urmăresc mobilizarea de fonduri suplimentare pentru a acoperi nevoile de investiții ale țărilor partenere ale UE; de exemplu, au fost acordate până acum prin Facilitatea de investiții pentru vecinătate granturi UE în valoare de peste 275 de milioane EUR pentru a atrage fonduri suplimentare pentru proiecte cu costuri totale de investiții de peste 9 miliarde EUR. Facilitățile finanțează proiecte în diferite sectoare, precum energia, mediul, transporturile și afacerile sociale și oferă sprijin sectorului privat, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor).

Pentru informații suplimentare:

Facilitățile de investiții ale UE

Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

Fondul fiduciar UE pentru infrastructura din Africa (FFI):

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

Facilitatea de investiții pentru America Latină (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

Cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest (CIBV):

http://www.wbif.eu/

Exemple de proiecte legate de schimbările climatice care sunt finanțate de UE

Hartă interactivă cu noi studii de caz:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

A se vedea, de asemenea:

MEMO/10/628

Pagina web a comisarului pentru dezvoltare, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Pagina web a comisarului pentru acțiune climatică, Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Pagina web a comisarului pentru extindere și politică europeană de vecinătate, Štefan Füle: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar