Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Brussel, 29 november 2010

EU-commissarissen Piebalgs, Hedegaard en Füle kondigen specifieke "vensters" voor klimaatverandering aan

Bij de start van de conferentie van Cancún inzake klimaatverandering hebben de commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs, de commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard en de commissaris voor Uitbreiding en Europees nabuurschapsbeleid Štefan Füle vandaag aangekondigd dat in alle regionale investeringsfaciliteiten van de EU specifieke "vensters" voor de klimaatverandering zullen worden gecreëerd. Deze "vensters" behelzen de financiering en de tracering van alle projecten in verband met de klimaatverandering die via deze faciliteiten worden gesteund door de EU, de Europese Investeringsbank en andere Europese financiële instellingen. Zij bestrijken zowel openbare als particuliere investeringen op strategische gebieden als vervoer, energie, milieu, water, sanering en bossen.

De EU-commissarissen Piebalgs en Füle verklaren: "De EU is de koploper voor steun aan de partnerlanden om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Via de verschillende investeringsfaciliteiten beschikt de EU over een pijplijn van 7 miljard euro voor projecten in verband met de klimaatverandering in onze partnerlanden. Op die manier ontstaat een belangrijk instrument om de klimaatverandering om te vormen tot een kans voor meer duurzame groei in de ontwikkelingslanden, de uitbreidingslanden en de nabuurschapslanden. De specifieke 'vensters' inzake klimaat maken het mogelijk de waarde van dergelijke investeringen uit de publieke en de particuliere sector voor het voetlicht te plaatsen."

Commissaris Hedegaard voegt daar aan toe: "In de aanloop voor Cancún doet het me bijzonder plezier samen met mijn collega's te kunnen aankondigen dat de specifieke 'vensters' ter financiering van klimaatprojecten de ontwikkelingslanden zullen helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en te investeren in een koolstofarme toekomst. Dit vernieuwende initiatief zal ook de verslaglegging en transparantie inzake de EU-financiering op klimaatgebied verbeteren."

De particuliere sector, meer speciaal de kleine en middelgrote ondernemingen, spelen nu al een grote rol voor investeringen in klimaatbestendige, koolstofarme economieën. De betrokkenheid van de particuliere sector bij investeringen in verband met klimaatverandering kan nog worden versterkt door subsidies die tezamen met leningen door Europese en regionale financiële instellingen worden verstrekt.

Doordat zij het grootste deel van de wereld bestrijken, bieden de diverse investeringsfaciliteiten van de Commissie reeds een instrument om particuliere investeringen en openbaar/particuliere partnerschappen te stimuleren.

De ENB-Investeringsfaciliteit en het EU-Afrika Infrastructuurtrustfonds hebben reeds bijgedragen aan de financiering van koolstofarme en klimaatbestendige projecten voor respectievelijk meer dan 3,5 miljard en 3,1 miljard euro, terwijl de nieuwe Latijns-Amerikaanse Investeringsfaciliteit die in mei 2010 is gecreëerd, reeds projecten heeft goedgekeurd met een waarde van meer dan 365 miljoen euro.

Momenteel belopen in de diverse EU-faciliteiten reeds geplande nieuwe projecten inzake klimaatverandering meer dan 7 miljard euro.

De EU verbindt zich ertoe verslag uit te brengen over de financiële middelen die via de verschillende "vensters" worden benut, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen bestaande en aanvullende middelen waardoor de verantwoordingsplicht en transparantie van de EU wordt vergroot.

Achtergrond: Regionale investeringsfaciliteiten van de EU

De afgelopen twee jaar werden door de Commissie vernieuwende financieringsmechanismen ontwikkeld om de EU-subsidies te combineren met de leningen van de Europese financiële instellingen. Deze investeringsfaciliteiten van de EU beogen extra financiering aan te boren om de investeringsbehoeften van onze partnerlanden te dekken; de ENB-Investeringsfaciliteit heeft bijvoorbeeld tot dusver voor meer dan 275 miljoen euro aan EU-subsidies toegewezen om aanvullende financiering voor projecten mogelijk te maken voor een waarde van meer dan 9 miljard euro van de totale investeringskosten. Deze faciliteit steunt projecten in diverse sectoren als energie, milieu, vervoer en sociale zaken en biedt steun aan de particuliere sector, vooral aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Meer informatie:

EU-investeringsfaciliteiten

  • ENB-Investeringsfaciliteit:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • EU-Afrika Infrastructuurtrustfonds (ITF):

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Latijns-Amerikaanse Investeringsfaciliteit (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Investeringskader voor de Westelijke Balkan (WBIF):

http://www.wbif.eu/

Voorbeelden van klimaatprojecten met EU-steun

Interactieve kaart met nieuwe casestudies:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Zie ook:

MEMO/10/628

Website van commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Website van commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Website van commissaris voor Uitbreiding en Europees nabuurschapsbeleid Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar