Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

2010 m. lapkričio 29 d., Briuselis

Komisijos nariai A. Piebalgas, C. Hedegaard ir Š. Fülė paskelbė kovos su klimato kaita sekcijas

Prasidėjus klimato kaitos konferencijai Kankune, už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas, už klimato politiką atsakinga Komisijos narė Connie Hedegaard ir už plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingas Komisijos narys Štefanas Fülė šiandien paskelbė, kad į visas ES regionines investicines priemones bus įtrauktos specialios kovos su klimato kaita sekcijos. Atsižvelgiant į šias sekcijas matyti ES, Europos investicijų banko ir kitų Europos finansų įstaigų skiriamas finansavimas su klimato kaita susijusiems projektams, be to, yra galimybė atsekti visus tokius projektus. Sekcijos apima viešąsias ir privačiąsias investicijas tokiose strateginės svarbos srityse kaip transportas, energetika, aplinka, vanduo, sanitarija ir miškai.

ES Komisijos nariai A. Piebalgas ir Š. Fülė teigė: „ES užima lyderės vaidmenį, remdama šalių partnerių kovą su klimato kaita. Pagal įvairias investicines priemones ES numačiusi šalyse partnerėse paremti su klimato kaita susijusius projektus, kurių vertė 7 mlrd. eurų. Taigi šiomis svarbiomis priemonėmis klimato kaitos problemos besivystančiose, plėtros ir kaimyninėse šalyse paverčiamos galimybėmis užtikrinti tvaresnį augimą. Kovos su klimato kaita sekcijos suteikia galimybę įrodyti šių viešojo ir privačiojo sektorių investicijų vertę.“

Komisijos narė C. Hedegaard pažymėjo: „Prieš vykdama į Kankuną itin džiaugiuosi galėdama pranešti, kad su kolegomis sukūrėme kovos su klimato kaita finansavimo sekcijas, kuriomis besivystančios šalys bus skatinamos pritaikyti projektus taip, kad jais būtų atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį ir investuojama į ateitį, kurioje būtų taikomos mažo anglies dioksido kiekio technologijos. Šia inovacine iniciatyva taip pat bus pagerinta su ES kovos su klimato kaita finansavimu susijusi atskaitomybė ir padidintas skaidrumas.“

Privatusis sektorius, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, jau skiria didelių investicijų į klimato kaitai atsparią mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką. Privačiojo sektoriaus su klimato kaita susijusioms priemonėms skiriamas investicijas būtų galima dar padidinti Europos ir regioninių finansų įstaigų dotacijomis bei paskolomis.

Įvairiomis Komisijos valdomomis investicinėmis priemonėmis, kurios naudojamos daugelyje pasaulio šalių, jau kurį laiką skatinamos privačiosios investicijos ir viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė.

Kaimynystės investicijų priemonė ir ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas jau padėjo finansuoti mažo anglies dioksido kiekio technologijų bei atsparumo klimato kaitai didinimo projektus: skirta atitinkamai daugiau negu 3,5 mlrd. ir 3,1 mlrd. eurų. Pagal naują 2010 m. gegužės mėn. sukurtą Lotynų Amerikos investicinę priemonę jau patvirtinti projektai, kurių vertė didesnė negu 365 mln. eurų.

Šiuo metu pagal įvairias ES priemones numatytų su klimato kaita susijusių projektų vertė yra didesnė negu 7 mlrd. eurų.

ES įsipareigoja pranešti apie finansinius išteklius, panaudotus pagal sekcijas, aiškiai atskirdama esamus ir papildomus išteklius ir taip pagerindama ES atskaitomybę bei padidindama skaidrumą.

Pagrindiniai faktai apie ES regionines investicines priemones

Per pastaruosius dvejus metus Komisija plėtojo finansines priemones, kad sutelktų ES dotacijas ir Europos finansų įstaigų paskolas. Minėtomis ES finansuojamomis investicinėmis priemonėmis siekiama telkti papildomą finansavimą šalių partnerių investiciniams poreikiams tenkinti. Pvz., pagal Kaimynystės investicijų priemonę iki šiol skirta daugiau negu 275 mln. eurų vertės ES dotacijų – taip papildomai finansuojami projektai, kuriems iš viso skirta per 9 mlrd. eurų investicijų. Minėtomis priemonėmis remiami projektai įvairiuose sektoriuose, kaip antai energetikos, aplinkos, transporto ir socialinių reikalų sektoriuose, taip pat teikiama parama privačiajam sektoriui – visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Daugiau informacijos

ES investicinės priemonės

  • Kaimynystės investicijų priemonė

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Lotynų Amerikos investicinė priemonė

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Vakarų Balkanų investicijų programa

http://www.wbif.eu/

ES finansuojamų su klimatu susijusių projektų pavyzdžiai

Sąveikusis žemėlapis, kuriame nurodyti nauji atvejų tyrimai

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Taip pat žr.

MEMO/10/628

Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Už klimato politiką atsakingos Komisijos narės Connie Hedegaard interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Už plėtrą ir Europos kaimynystės politiką atsakingo Komisijos nario Štefano Fülės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar