Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Brüsszel, 2010. november 29.

Piebalgs, Hedegaard and Füle uniós biztosok bejelentették, hogy a Bizottság „éghajlat-változási ablakokat” hoz létre

A Cancúnban megkezdődött éghajlat-változási konferenciával egyidejűleg Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos, Connie Hedegaard éghajlat-politikai biztos és Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos a mai napon bejelentette, hogy a Bizottság valamennyi uniós regionális beruházási eszköz esetében „ablakokat” hoz létre. Ezek az „ablakok” jelzik a finanszírozást, valamint elősegítik, hogy az EU, az Európai Beruházási Bank és más európai pénzügyi intézmények által finanszírozott, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó projektek mindegyike nyomon követhető legyen. A közlekedés, az energiaügy, a környezetvédelem, a vízügy, a köztisztaság és az erdőgazdálkodás stratégiai területeire irányuló köz- és magánbefektetéseket egyaránt magukba foglalják.

Piebalgs és Füle uniós biztosok a következőképpen nyilatkoztak: „Az Unió élen jár a partnerországoknak az éghajlatváltozás kihívásának kezeléséhez nyújtott támogatások terén. A különböző beruházási eszközök révén az Unió számos, mintegy 7 milliárd EUR összértékű projektet támogat a partnerországokban, így ezek az eszközök kulcsfontosságú szerepet töltenek be abban, hogy a fejlődő, bővítési és szomszédos országokban az éghajlatváltozás a fenntartható fejlődés felé mutató lehetőségek forrásává váljon. Az „éghajlat-változási ablakok” segítségével betekintést kapunk köz- és magánszektor erre irányuló beruházásainak értékéről."

Hedegaard biztos hozzátette: „A cancúni konferenciára készülve különösen örülök annak, hogy kollégáimmal együtt bejelenthetem az éghajlatügyi finanszírozási ablakok létrehozását, amelyek révén lendületet adunk azon projekteknek, amelyeket a fejlődő országok az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövőre irányuló beruházások érdekében kívánnak megvalósítani. Ez az innovatív kezdeményezés emellett az éghajlatügyi uniós finanszírozás jelentéstételét és átláthatóságát is javítani fogja.”

A magánszektor és különösen a kis- és középvállalkozások szerepe már napjainkban is igen jelentős az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra irányuló beruházások terén. A támogatásnyújtás – az európai és regionális pénzügyi intézmények által biztosított hitelekkel együtt – tovább erősítheti a magánszektor szerepvállalását az éghajlatváltozás szempontjából jelentős beruházásokban.

A Bizottság kezelésében lévő és csaknem az egész világra kiterjedő különböző beruházási eszközök jelenleg is módot nyújtanak a magánberuházások és a köz- és magánszféra közötti partnerségek erősítéséhez.

A Szomszédsági Beruházási Eszköz és az EU–Afrika Infrastruktúraalap már több mint 3,5 milliárd, illetve 3,1 milliárd EUR összegben biztosított finanszírozást az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességet és az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó projektekhez, míg a 2010 májusában jóváhagyott új Latin-amerikai Beruházási Eszköz már összesen több mint 365 millió EUR értékben hagyott jóvá projekteket.

Jelenleg az uniós eszközökben előirányzott, új klímaváltozási projektek értéke összesen több mint 7 milliárd EUR-t tesz ki.

Az Unió kötelezettséget vállal arra, hogy az ablakokon keresztül beszámol a mozgósított pénzügyi forrásokról, egyértelműen elkülönítve egymástól a meglévő és a kiegészítő forrásokat, ezáltal javítva az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Előzmények: uniós regionális beruházási eszközök

Az elmúlt két év során a Bizottság innovatív finanszírozási mechanizmusokat alakított ki az uniós támogatások és az európai pénzügyi intézmények által nyújtott kölcsönök együttes felhasználása érdekében. Ezek az uniós finanszírozású beruházási eszközök arra irányulnak, hogy további finanszírozást mozgósítsanak a partnerországaink beruházási igényeinek kielégítése érdekében. A Szomszédsági Beruházási Eszköz például eddig több mint 275 millió EUR összegben nyújtott uniós támogatást a további finanszírozás mozgósítása érdekében olyan projektek számára, amelyek teljes beruházási költsége meghaladta a 9 milliárd EUR-t. Az eszközök számos ágazatban – például az energiaügy, a környezetvédelem, a közlekedés és a szociális ügyek terén – támogatnak projekteket, továbbá támogatást biztosítanak a magánszektor számára, előtérbe helyezve a kis- és középvállalkozásokat.

További információk:

Uniós beruházási eszközök

  • Szomszédsági Beruházási Eszköz (NIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regionalcooperation/irc/investment_en.htm

  • EU–Afrika Infrastruktúraalap:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Latin-amerikai Beruházási Eszköz (LAIF)

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Nyugat-Balkán Beruházási Keret (WBIF):

http://www.wbif.eu/

Példák az uniós finanszírozású, éghajlatváltozáshoz kapcsolódó projektekre

Interaktív térkép új esettanulmányokkal:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Lásd még:

MEMO/10/628

Andris Piebalgs uniós fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Connie Hedegaard éghajlat-politikai biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Štefan Füle, a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar