Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Bryssel 29. marraskuuta 2010

Ilmastotoimille myönnettävän rahoituksen seurantaa helpotetaan

EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs, ilmastokomissaari Connie Hedegaard sekä laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle esittelivät tänään Cancunin ilmastokonferenssin käynnistyessä ilmastotoimen ”rahoitusikkunat”, jotka otetaan käyttöön kaikissa EU:n alueellisissa investointivälineissä. Näistä rahoitusikkunoista käy ilmi ilmastohankkeille varattu rahoitus, ja niiden avulla voidaan seurata EU:n, Euroopan investointipankin ja muiden eurooppalaisten rahoituslaitosten rahoittamien ilmastonmuutoshankkeiden etenemistä. Ne käsittävät sekä julkiset että yksityiset investoinnit liikenteen, energian, ympäristönsuojelun, vesi- ja jätevesihuollon sekä metsänhoidon kaltaisilla strategisilla aloilla.

”EU on kumppanimaidensa johtava tukija ilmastonmuutoksen torjunnassa", komissaarit Piebals ja Füle toteavat. ”EU on kanavoinut eri investointivälineiden kautta 7 miljardia euroa tukea ilmastonmuutokseen liittyviin hankkeisiin eri kumppanimaissa. Investointivälineet ovatkin avainasemassa, kun ilmastohaasteet pyritään muuttamaan mahdollisuuksiksi tukea kestävämpää kasvua kehitysmaissa, jäsenehdokasmaissa ja naapurimaissa. Ilmastotoimien rahoitusikkunoiden avulla voidaan osoittaa julkisen ja yksityisen sektorin tekemien investointien arvo."

”Lähtiessäni Cancunin konferenssiin olen erityisen iloinen, kun voimme yhdessä ilmoittaa ilmastonmuutoshankkeiden rahoitusikkunoiden käyttöönotosta. Näin vauhditetaan kehitysmaiden hankkeita, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja investoimaan vähähiiliseen tulevaisuuteen", komissaari Hedegaard selittää. ”Tämä innovatiivinen aloite lisää myös EU:n ilmastotoimien rahoituksen läpinäkyvyyttä ja parantaa raportointia."

Yksityissektorilla ja etenkin pk-yrityksillä on jo keskeinen rooli investoinneissa ilmastonmuutoksen kestävään vähähiiliseen talouteen. Yksityissektorin osallistumista ilmastonmuutokseen liittyviin investointeihin voidaan silti lisätä avustuksilla ja eurooppalaisten ja alueellisten rahoituslaitosten myöntämillä lainoilla.

Komission hallinnoimat eri investointivälineet kattavat lähes koko maailman, ja niiden avulla voidaan edistää yksityisiä investointeja sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Ilmastonmuutoksen kestäviä vähähiilisiä hankkeita on rahoitettu naapuruuspolitiikan investointivälineestä yli 3,5 miljardilla eurolla ja EU:n ja Afrikan infrastruktuurirahastosta yli 3,1 miljardilla eurolla. Toukokuussa 2010 perustetusta Latinalaisen Amerikan investointivälineestä on puolestaan ehditty jo hyväksyä yli 365 miljoonaa euroa hankerahoitusta.

Tällä hetkellä EU:n eri rahoitusvälineissä on varattu ilmastonmuutokseen liittyvien hankkeiden tukemiseen yli 7 miljardia euroa.

EU sitoutuu raportoimaan rahoitusikkunoiden kautta kanavoidusta rahoituksesta. Käytettävissä olevat varat ja lisäresurssit on tarkoitus erottaa selvästi, jolloin EU:n toimien vastuullisuutta ja avoimuutta voidaan lisätä.

Taustatietoja EU:n alueellisista investointivälineistä

Komissio on kehittänyt kahden viime vuoden aikana innovatiivisia rahoitusjärjestelyjä, joilla yhdistetään EU:n avustukset ja eurooppalaisten rahoituslaitosten myöntämät lainat. EU:n investointivälineillä pyritään hankkimaan myös lisää rahoitusta kumppanimaiden investointitarpeisiin. Esimerkiksi naapuruuspolitiikan investointivälineestä on tähän mennessä myönnetty yli 275 miljoonaa euroa EU:n avustusvaroja, jotta voitaisiin edistää lisärahoituksen saantia hankkeille, joiden investointikustannukset ovat yhteensä yli 9 miljardia euroa. Investointivälineillä tuetaan eri aloilla (kuten energia, ympäristönsuojelu, liikenne, sosiaaliala) toteutettavia hankkeita. Tukea kohdennetaan yksityissektorin toimijoihin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Lisätietoja

EU:n investointivälineet

Naapuruuspolitiikan investointiväline:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

EU:n ja Afrikan infrastruktuurirahastot:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

Latinalaisen Amerikan investointiväline:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

Länsi-Balkanin investointikehys:

http://www.wbif.eu/

Esimerkkejä EU:n rahoittamista ilmastohankkeista

Interaktiivinen kartta ja uusimmat tapaustutkimukset:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Ks. myös

MEMO/10/628

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Ilmastotoimista vastaavan komissaarin Connie Hedegaardin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaavan komissaarin Štefan Fülen verkkosivusto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar