Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

Bruxelles, den 29. november 2010

Kommissærerne Andris Piebalgs, Connie Hedegaard og Štefan Füle annoncerer indførelsen af "finansieringsvinduer på klimaområdet"

Ved starten på klimakonferencen i Cancún annoncerede kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs, kommissæren for klima, Connie Hedegaard, og kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, Štefan Füle, i dag indførelsen af særlige "vinduer" på klimaområdet i alle EU's regionale investeringsfaciliteter. Disse "vinduer" viser finansieringen og giver mulighed for at spore alle projekter i relation til klimaforandringer, der finansieres af EU, Den Europæiske Investeringsbank og andre europæiske finansielle institutioner, via disse faciliteter. De omfatter både offentlige og private investeringer på strategiske områder, som transport, energi, miljø, vand, sanitet og skove.

EU-kommissærer Andris Piebalgs og Štefan Füle sagde: "EU er førende, når det drejer sig om at støtte partnerlandene med at takle klimaforandringer. EU har via de forskellige investeringsfaciliteter planlagt klimarelaterede projekter til 7 mia. EUR i vores partnerlande. Disse projekter giver mulighed for at vende klimaforandringer til muligheder for en mere bæredygtig vækst i udviklings-, udvidelses- og nabolandene. "Klimavinduerne" giver også mulighed for at vise værdien af sådanne investeringer fra den offentlige og private sektor."

EU-kommissær Connie Hedegaard præciserede: "På vej til Cancun er jeg meget glad for sammen med mine kolleger at kunne annoncere indførelsen af "finansieringsvinduer på klimaområdet", som vil sikre, at projekter i udviklingslandene i højere grad tager højde for klimaforandringerne, og at der satses på lavere kulstofemissioner i fremtiden. Dette innovative initiativ vil også styrke rapporteringen og åbenheden om EU's klimafinansieringer."

Den private sektor, navnlig de små og mellemstore virksomheder, spiller allerede en vigtig rolle for investeringer i klimarobuste lavemissionsøkonomier. Den private sektors deltagelse i klimarelevante investeringer kan stadig styrkes gennem tilskud og lån fra europæiske og regionale finansielle institutioner.

De forskellige investeringsfaciliteter, Kommissionen forvalter, og som dækker det meste af verden, giver allerede mulighed for at styrke private investeringer og offentlige-private partnerskaber.

Naboskabsinvesteringsfaciliteten og EU-trustfonden for infrastrukturer i Afrika har allerede bidraget til finansieringen af klimarobuste lavemissionsprojekter med over henholdsvis 3,5 mia. EUR og 3,1 mia. EUR, og der er allerede godkendt projekter til over 365 mio. EUR inden for rammerne af den nye latinamerikanske investeringsfacilitet, som blev oprettet i maj 2010.

På nuværende tidspunkt er der planlagt klimarelaterede projekter inden for rammerne af de forskellige EU-faciliteter til over 7 mia. EUR.

EU forpligter sig til at rapportere om de finansielle midler, der formidles via vinduerne, og klart adskille eksisterende og nye ressourcer for derved at forbedre EU's ansvarlighed og åbenhed.

Baggrunden for EU's regionale investeringsfaciliteter

I de sidste to år har Kommissionen udviklet innovative finansieringsmekanismer for at samle EU's tilskud og lån fra europæiske finansielle institutioner. Disse EU-finansierede investeringsfaciliteter tager sigte på at mobilisere yderligere midler til at dække investeringsbehovene i vores partnerlande; f.eks. har naboskabsinvesteringsfaciliteten på nuværende tidspunkt formidlet EU-tilskud til over 275 mio. EUR for at sikre yderligere finansiering af projekter til en værdi af over 9 mia. EUR i samlede investeringsomkostninger. Faciliteten støtter projekter i forskellige sektorer, f.eks. energi, miljø, transport og sociale områder, og giver støtte til den private sektor, særlig små og mellemstore virksomheder (SMV).

Yderligere oplysninger:

EU's investeringsfaciliteter

  • Naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • EU's trustfond for infrastrukturer i Afrika (ITF):

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Den latinamerikanske investeringsfacilitet (LAIF):

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Investeringsrammen for Vestbalkan (WBIF):

http://www.wbif.eu/

Eksempler på EU-finansierede klimarelaterede projekter

Interaktivt kort med nye case studies:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Se også:

MEMO/10/628

Websted for EU-kommissæren for udvikling, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for EU-kommissæren for klima, Connie Hedegaard:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Websted for EU-kommissæren for udvidelse og naboskabspolitik, Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar