Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1621

V Bruselu dne 29. listopadu 2010

Komisaři Piebalgs, Hedegaardová a Füle oznamují vytvoření položek pro oblast změny klimatu

U příležitosti zahájení konference o změně klimatu v Cancúnu oznámili dnes komisař pro rozvoj Andris Piebalgs, komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová a komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství Štefan Füle vytvoření zvláštních položek pro oblast změny klimatu („climate change windows“) u všech regionálních investičních nástrojů EU. Tyto položky poskytnou přehled financování všech projektů v oblasti změny klimatu, jež prostřednictvím těchto nástrojů financují Evropská unie, Evropská investiční banka a jiné evropské finanční instituce, a umožní tyto projekty sledovat. Budou zahrnovat veřejné i soukromé investice do strategických oblastí, jako jsou doprava, energetika, životní prostředí, vodní a lesní hospodářství a zajištění hygieny.

Komisaři Piebalgs a Füle prohlásili: „EU má vůdčí postavení v rámci podpory partnerských zemí při řešení otázek souvisejících se změnou klimatu. Prostřednictvím různých investičních facilit se EU chystá v partnerských zemích financovat projekty související se změnou klimatu v celkové výši 7 miliard EUR. Tyto projekty jsou klíčovým nástrojem, jak z klimatických změn učinit příležitost pro posílení udržitelného růstu v rozvojových, kandidátských a sousedních zemích. V položkách pro oblast klimatu bude možné zjistit, jakou hodnotu tyto veřejné a soukromé investice mají.“

Komisařka Hedegaardová doplnila: „U příležitosti své cesty do Cancúnu jsem velmi ráda, že mohu spolu se svými kolegy oznámit vytvoření položek pro financování ochrany klimatu, díky kterým se urychlí projekty, jež mají rozvojové země připravit na dopady změny klimatu a přinést investice do budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku. Tato inovativní iniciativa rovněž zlepší podávání zpráv o financování EU v oblasti klimatu a zvýší jeho transparentnost.“

Soukromý sektor a zejména malé a střední podniky klíčovou úlohu z hlediska investování do nízkouhlíkového a vůči změně klimatu odolného hospodářství již hrají. Soukromý sektor lze do investic souvisejících se změnou klimatu zapojit ještě více prostřednictvím grantů a úvěrů poskytovaných evropskými a regionálními finančními institucemi.

Různé investiční facility, jež spravuje Komise a které působí ve větší části světa, již nabízejí způsoby, jak posílit soukromé investice či partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Investiční facilita sousedství a svěřenecký fond pro infrastrukturu Afrika-EU již přispěly na financování projektů na podporu nízkouhlíkového a vůči změně klimatu odolného hospodářství částkami převyšujícími 3,5 miliardy, resp. 3,1 miliardy EUR. Kromě toho se v rámci nové, v květnu 2010 zřízené latinskoamerické investiční facility schválily projekty za více než 365 milionů EUR.

V současné době jsou v rámci různých investičních nástrojů EU připravovány nové projekty v souvislosti se změnou klimatu, na něž směřuje více než 7 miliard EUR.

EU se zavazuje podávat v rámci uvedených položek zprávy o příslušných finančních zdrojích, jasně rozlišovat mezi stávajícími a dodatečnými zdroji, a zlepšovat tak odpovědnost a transparentnost EU.

Souvislosti k regionálním investičním facilitám EU

V posledních dvou letech Komise vytvořila inovativní mechanismy financování, které mají umožnit kombinaci grantů EU s úvěry z evropských finančních institucí. Cílem investičních facilit financovaných EU je získat další finanční prostředky k pokrytí investičních potřeb v partnerských zemích; např. v rámci investiční facility sousedství bylo prostřednictvím grantů EU přiděleno více než 275 milionů EUR, jež mají přispět k dalšímu financování projektů za více než 9 miliard EUR celkových investičních nákladů. Uvedené facility podporují projekty v různých odvětvích, jako je energetika, životní prostředí, doprava a sociální věci; v soukromém sektoru se podpora zaměřuje na malé a střední podniky.

Další informace:

Investiční facility EU

  • Investiční facilita sousedství:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/investment_en.htm

  • Svěřenecký fond pro infrastrukturu EU-Afrika:

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

  • Latinskoamerická investiční facilita:

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/laif/index_en.htm

  • Investiční rámec pro západní Balkán:

http://www.wbif.eu/

Příklady projektů v oblasti změny klimatu financovaných EU

Interaktivní mapa s novými případovými studiemi:

http://ec.europa.eu/europeaid/climate-change-actions/

Viz také:

MEMO/10/628

Internetová stránka komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetová stránka komisařky pro oblast klimatu Connie Hedegaardové: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/index_en.htm

Internetová stránka komisaře pro rozšíření Štefana Füleho: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/


Side Bar