Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Bruselj, 29. novembra 2010

Podnebne spremembe: konferenca v Cancúnu mora začrtati pomemben premik na poti do pravno zavezujočega mednarodnega podnebnega okvira

Na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki se bo začela 29. novembra v Cancúnu v Mehiki, bo treba storiti pomemben korak k sprejetju celovitega in pravno zavezujočega okvira za podnebne ukrepe na svetovni ravni. Evropska unija si bo v Cancúnu prizadevala doseči dogovor o uravnoteženem nizu sklepov, na podlagi katerih bo mogoče čimprej sprejeti pravno zavezujoč mednarodni okvir ter začeti s takojšnjimi konkretnimi ukrepi. EU, ki je med najpomembnejšimi donatorkami pomoči na svetu, bo v Cancúnu predstavila celovito in pregledno poročilo o svojem financiranju hitrega zagona ukrepov v podporo državam v razvoju.

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedergaard je dejala: „EU je pripravljena v Cancúnu sprejeti ambiciozen svetovni podnebni okvir, žal pa nekatera druga pomembna gospodarstva niso pripravljena. Kljub temu lahko svet na konferenci v Cancúnu doseže bistven napredek, če bo sprejet dogovor o uravnoteženem nizu sklepov, v katerih bi obravnavali številna ključna vprašanja. Cancúnska konferenca mora doseči ta napredek, sicer bo proces reševanja podnebnih sprememb v ZN izgubil svoj zagon in pomen, doslej pa ni še nobena stran predlagala alternativnega foruma, v okviru katerega bi lahko dosegli več. V Cancúnu torej moramo doseči vsebinski napredek in lahko ga odsežemo, če bodo vse stranke pokazale politično voljo.“

Flamski minister za okolje, naravno in kulturo Joke Schauvliege, ki bo v Cancúnu zastopal belgijsko predsedstvo EU, je izjavil: „Če želimo globalno segrevanje ohraniti pod 2 °C in preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb, je vedno bolj pomembno, da ukrepamo na svetovni ravni. Paket sklepov, za katerega Evropa želi, da bi bil v Cancúnu sprejet, mora temeljiti na Kjotskem protokolu in vključevati politične smernice iz Sporazuma iz Københavna.“

O svetovnem podnebnem okviru po letu 2012

Na cancúnski konferenci, ki bo potekala med 29. novembrom in 10. decembrom, se bodo nadaljevala pogajanja v okviru ZN, katerih cilj je oblikovati svetovni načrt boja proti podnebnim spremembam v obdobju po letu 2012, ko bodo glavne določbe Kjotskega protokola prenehale veljati.

Po mnenju EU mora biti končni cilj procesa v okviru ZN, da se oblikuje ambiciozen, celovit in pravno zavezujoč mednarodni okvir, s katerim se bodo vse države zavezale k boju proti podnebnim spremembam. Ta okvir mora temeljiti na Kjotskem protokolu in Sporazumu iz Københavna, ki je bil dosežen na lanskoletni podnebni konferenci ZN, podprlo pa ga je 140 držav, med njimi tudi EU in njene članice. Sporazum iz Københavna priznava potrebo, da se globalno segrevanje ohranja pod 2 °C v primerjavi s temperaturami pred industrijsko dobo.

EU želi, da bi bil bodoči mednarodni podnebni okvir sprejet v obliki novega in enotnega pravno zavezujočega instrumenta, ki bo vključeval osnovne elemente Kjotskega protokola. Vendar je EU pripravljena pristati na novo ciljno obdobje Kjotskega protokola, pod pogojem da bo vključen v širši svetovni sporazum, ki vsa večja gospodarstva zavezuje k podnebnim ukrepom, ter da se obenem izboljša okoljska celovitost protokola.

Paket ukrepov iz Cancúna

Po mnenju EU je pomembno, da bo cancúnska konferenca pomembna postaja na poti k čimprejšnjemu oblikovanju mednarodnega in celovitega pravno zavezujočega okvira.

Na konferenci mora biti sprejet uravnotežen paket sklepov, ki odražajo doseženi napredek pri dosedanjih pogajanjih in določajo najpomembnejše elemente strukture prihodnje svetovne podnebne ureditve. Sklepi iz Cancúna morajo obenem omogočiti takojšnje konkretne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, zlasti v državah v razvoju.

O obsegu paketa ukrepov se je treba še dogovoriti. Specifična vprašanja, za katere EU želi, da se obravnavajo v uravnoteženem cancúnskem paketu, so:

  • vključitev obljub glede zmanjšanja emisij iz Sporazuma iz Københavna v proces v okviru ZN,

  • pravila o preglednosti,

  • reforma in razširitev mehanizmov trga z ogljikom,

  • mehanizem za zmanjšanje krčenja tropskih gozdov,

  • računovodska pravila pri gospodarjenju z gozdovi v državah v razvoju,

  • prilagajanje podnebnim spremembam,

  • upravljanje prihodnjega københavnskega zelenega sklada za podnebje,

  • sodelovanje na področju tehnologije,

  • vzpostavljanje institucij in usposabljanje kadrov v državah v razvoju,

  • emisije iz mednarodnega letalskega in pomorskega prometa,

(za podrobnejše informacije glej MEMO/10/627)

Financiranje hitrega zagona ukrepov

EU je leta 2010 začela s financiranjem hitrega zagona ukrepov in sicer v višini 2,2 mrd. EUR za podporo državam v razvoju pri prilagajanju na podnebne spremembe in blažitvi njihovih posledic. To je del splošnih zavez EU na podlagi Sporazuma iz Københavna, da se namreč v obdobju 2010–2012 zagotovi 7,2 mrd. EUR sredstev.

Financiranje hitrega zagona ukrepov dopolnjuje pomembno podporo okoljskim ukrepom, ki jo EU kot najpomembnejša donatorka pomoči na svetu zagotavlja državam v razvoju prek svoje uradne razvojne pomoči. Leta 2008 je npr. EU prek uradne razvojne pomoči namenila 5,1 mrd. USD za blaženje podnebnih sprememb v državah v razvoju, kar predstavlja 60 % svetovne uradne razvojne pomoči za ta namen.

Da bi zagotovila popolno preglednost izvajanja svojih zavez glede financiranja hitrega zagona ukrepov, bo EU v Cancúnu predstavila celovito poročilo o svojem napredku in to na javnem dogodku, kjer bodo lahko prisostvovale vse stranke in zainteresirane strani. V prihodnje bo EU pripravljala tudi letna poročila.

Tiskovne konference EU v Cancúnu

Delegacija EU bo v Cancúnu organizirala redne tiskovne konference, običajno ob 10. uri ali ob 10:30 po lokalnem času (kar pomeni ob 17. uri oziroma ob 17:30 po srednjeevropskem času). Spremljati jih bo mogoče v živo in na željo na spletni strani www.unfccc.int. Točni urniki tiskovnih konferenc so na voljo na naslovu http://unfccc.int/media/items/5741.php.

Natančnejši podatki:

MEMO/10/627 :Vprašanja in odgovori na podnebni konferenci v Cancúnu

Spletne strani GD CLIMA o Cancúnu: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm.


Side Bar