Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Brüsszel, 2010. november 29.

Éghajlatváltozás: a cancúni konferencia során jelentős előrelépést kell tenni a jogilag kötelező erejű globális éghajlatvédelmi keretrendszer irányába

Az Egyesült Nemzetek november 29-én Cancúnban, Mexikóban kezdődő éghajlat-változási konferenciáján a résztvevőknek jelentős előrelépést kell tenniük az éghajlat-politikai intézkedések globális szintű, átfogó, jogilag kötelező erejű keretrendszerének létrehozása terén. Cancúnban az Európai Unió kiegyensúlyozott döntések elfogadását fogja szorgalmazni, amelyek a lehető leghamarabb megnyitják az utat egy jogilag kötelező erejű keretrendszer kialakítása felé, és a gyakorlatban is azonnali éghajlatvédelmi hatással bírnak. Az Unió a világ legnagyobb segélyezőjeként teljes körűen, nyilvánosan be fog számolni Cancúnban a fejlődő országokat támogató gyorsfinanszírozás folyósításáról.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa elmondta: „Az EU készen áll arra, hogy nagyívű globális éghajlatvédelmi keretrendszert fogadjon el Cancúnban, más nagy gazdaságokról azonban ez sajnos nem mondható el. Mindazonáltal Cancún fontos előrelépés lehet a világ számára, ha sok alapkérdésben kiegyensúlyozott döntések születnek. Erre Cancúnban mindenképpen szükségünk van, különben előfordulhat, hogy az ENSZ éghajlatvédelmi folyamata elveszíti lendületét vagy súlyát, holott egyelőre senki nem lát más, ennél célravezetőbb fórumot. Cancúnban tehát érdemi előrelépést kell elérnünk, ami megvalósítható, ha mindegyik fél részéről megvan hozzá a politikai akarat.”

Joke Schauvliege flamand környezetvédelmi, természetvédelmi és kulturális miniszter, aki Cancúnban a belga uniós elnökséget képviseli, kijelentette: „A globális összefogás egyre sürgetőbb, mert enélkül esélyünk sincs arra, hogy a globális felmelegedés mértékét 2 C-ra korlátozzuk, és kivédjük az éghajlatváltozás legsúlyosabb hatásait. Az Európa által Cancúnban elfogadtatni kívánt döntéscsomagnak a Kiotói Jegyzőkönyvön kell alapulnia, és figyelembe kell vennie a Koppenhágai Megállapodásban foglalt politikai iránymutatást.”

Útban a 2012 utáni globális éghajlatvédelmi keretrendszer felé

A november 29-től december 10-ig tartó cancúni konferencián folytatódnak az ENSZ-tárgyalások az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló globális rendszer kialakításáról a 2012 utáni időszakra vonatkozóan, amikor is a Kiotói Jegyzőkönyv egyes alaprendelkezései hatályukat vesztik.

Az Unió számára az ENSZ-kezdeményezés végső célja egy olyan nagyívű, átfogó és jogilag kötelező erejű globális keretrendszer létrehozása, amelyben az összes országnak tevékeny szerep jut az éghajlatváltozás megfékezésében. A keretrendszernek a Kiotói Jegyzőkönyvön, illetve az ENSZ tavalyi éghajlat-változási konferenciáján elfogadott Koppenhágai Megállapodáson kell alapulnia, amelyet 140 ország, köztük az EU és tagállamai is jóváhagytak. A Koppenhágai Megállapodás kimondja, hogy a globális felmelegedés mértékét az iparosodást megelőző szinthez képest 2 C alatt kell tartani.

Az EU arra törekszik, hogy a jövőbeli globális éghajlatvédelmi keretrendszer egyetlen új, jogilag kötelező eszköz formájában valósuljon meg, amely tartalmazza a Kiotói Jegyzőkönyv alapelemeit. Az Unió ugyanakkor arra is kész, hogy egy második időszakra is vállalja a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt kötelezettségeket, feltéve, hogy erre egy szélesebb körű globális megállapodás részeként kerül sor, amely az összes fontos gazdaságot bevonja az éghajlatvédelembe, illetve hogy a Jegyzőkönyv környezeti integritása javul.

A cancúni intézkedéscsomag

Az EU fontosnak tartja, hogy Cancún jelentős mérföldkővé váljon, amely minél hamarabb megnyitja az utat egy globális szintű, átfogó és jogilag kötelező erejű keretrendszer létrehozásához.

A konferenciának olyan formában kell előrelépést hoznia, hogy kiegyensúlyozott döntéscsomagot fogad el, amely épít a korábbi tárgyalásokon elért eredményekre, és lefekteti a jövőbeli globális éghajlatvédelmi rendszer struktúrájának meghatározó elemeit. A cancúni döntéseknek azt is lehetővé kell tenniük, hogy azonnali éghajlatvédelmi intézkedésekre kerülhessen sor a gyakorlatban, elsősorban a fejlődő országokban.

A döntéscsomag terjedelméről még nem született megállapodás. Az Unió az alábbi kérdések rendezésével kívánja kiegyensúlyozottá tenni a cancúni intézkedéscsomagot:

  • a Koppenhágai Megállapodásban vállalt kibocsátási határértékek beépítése az ENSZ-folyamatba;

  • átláthatósági szabályok (mérhetőség, jelentéstétel és ellenőrizhetőség);

  • a szén-dioxid-piac mechanizmusainak reformja és kiterjesztése;

  • mechanizmus a trópusi erdőírtás visszafogására;

  • erdőgazdálkodásra vonatkozó elszámoltatási szabályok a fejlett országokban;

  • alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz;

  • a jövőbeli Koppenhágai Éghajlat-változási Alap irányítása;

  • technológiai együttműködés;

  • kapacitásfejlesztés a fejlődő országokban;

  • a nemzetközi légi és tengeri közlekedési ágazat kibocsátásinak kezelése.

(További részletekért lásd: MEMO/10/627)

Gyorsfinanszírozás

2010-ben az EU 2,2 milliárd EUR értékben mozgósított gyorssegélyeket annak érdekében, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, illetve az éghajlatváltozás mérséklése terén támogassa a fejlődő országok erőfeszítéseit Ez részét képezi a Koppenhágai Megállapodásban vállalt általános kötelezettségnek, amelynek keretében az EU 7,2 milliárd EUR-t biztosít a 2010–2012-es időszakra.

A gyorsfinanszírozás kiegészíti az EU mint a világ legnagyobb segélyezője által nyújtott egyébként is jelentős éghajlatvédelmi támogatást, amelyet a fejlődő országok hivatalos fejlesztési segély (ODA) formájában kapnak. 2008-ban például az EU az ODA-n keresztül 5,1 milliárd USD-t fordított a fejlődő országokban az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, ez az e célra szánt globális ODA 60%‑ának felel meg.

Hogy a gyorsfinanszírozási kötelezettségvállalás megvalósítása teljes mértékben átlátható legyen, az EU Cancúnban részletesen beszámol az eredményekről egy nyilvános kísérőrendezvényen, amelyen valamennyi tárgyalópartner és érdekelt fél részt vehet. A jövőben továbbá éves jelentések is készülnek.

Uniós sajtótájékoztatók Cancúnban

Az uniós küldöttség rendszeres sajtótájékoztatókat fog tartani Cancúnban, általában helyi idő szerint 10:00-kor vagy 10:30-kor (közép-európai idő szerint 17:00-kor, illetve 17:30-kor), amelyeket élőben lehet majd követni, illetve később is le lehet majd kérni a következő weboldalról: www.unfccc.int. A sajtótájékoztatók pontos időpontja megtalálható a következő honlapon: http://unfccc.int/media/items/5741.php.

További információk:

MEMO/10/627: Kérdések és válaszok a cancúni éghajlatvédelmi konferenciáról

Az Éghajlat-politikai Főigazgatóság Cancúnnal kapcsolatos weboldalai: http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar