Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1620

Bruxelles, den 29. november 2010

Klimaændringer: Cancúnkonferencen skal markere et vigtigt skridt hen imod en juridisk bindende global klimaramme

På FN-konferencen om klimaændringer, der starter den 29. november i Cancún, Mexico, skal der tages et vigtigt skridt i retning af at etablere en omfattende og juridisk bindende ramme for klimatiltag på globalt niveau. Den Europæiske Union vil i Cancún presse på for at opnå enighed om et afbalanceret sæt beslutninger, der skal danne grundlag for, at der hurtigst muligt tilvejebringes en juridisk bindende global ramme, og at der straks iværksættes praktiske klimatiltag. EU, som er verdens største bistandsdonor, vil i Cancún fremlægge en komplet og gennemsigtig rapport om sin "hurtig start"-finansiering til støtte for udviklingslandene.

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, sagde: "EU er rede til at indgå en aftale om en ambitiøs global klimaramme i Cancún, men der er desværre en række andre større økonomier, som ikke er det. Cancún kan ikke desto mindre bringe verden et betydeligt skridt fremad, hvis man bliver enige om et afbalanceret sæt beslutninger, der omfatter mange nøglespørgsmål. Det er af afgørende betydning, at Cancún leverer dette fremskridt, da FN's klimaændringsproces ellers risikerer at miste sin dynamik og relevans, og hidtil har ingen været i stand til at pege på et alternativt forum, som kan levere flere resultater. Derfor er det nødvendigt, at Cancún leverer fremskridt med hensyn til substansen, og det kan lade sig gøre, hvis alle parter udviser politisk vilje."

Joke Schauvliege, som er den flamske minister for miljø, natur og kultur, og som vil repræsentere det belgiske EU-formandskab i Cancún, sagde: "Det haster mere og mere med at iværksætte en global indsats, hvis vi vil holde den globale opvarmning nede under 2 °C og forhindre de værste følger af klimaændringerne. Den pakke beslutninger, som Europa håber, at der kan opnås enighed om i Cancún, skal bygge på Kyotoprotokollen og indeholde Københavnsaftalens politiske retningslinjer."

På vej mod en global klimaramme for tiden efter 2012

Konferencen i Cancún fra den 29. november til den 10. december er en videreførelse af FN-forhandlingerne for at opnå en global ordning for bekæmpelsen af klimaændringer i tiden efter 2012, når de vigtigste bestemmelser i Kyotoprotokollen udløber.

For EU må FN-processens ultimative mål være at nå frem til en ambitiøs, omfattende og juridisk bindende global ramme, som forpligter alle lande til at bekæmpe klimaændringer. Denne ramme bør bygge på Kyotoprotokollen og Københavnsaftalen, som blev resultatet af FN's klimakonference sidste år, og som 140 lande, herunder EU og dets medlemsstater, har tilsluttet sig. I Københavnsaftalen erkendes det, at det er nødvendigt at holde den globale opvarmning nede på mindre end 2 °C over den førindustrielle temperatur.

EU foretrækker, at den fremtidige globale klimaramme antager form af et enkelt nyt, juridisk bindende instrument, som indeholder de væsentligste elementer i Kyotoprotokollen. EU er dog villig til at overveje en anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen, forudsat at den indgår som led i en bredere global aftale, som forpligter alle store økonomier til at iværksætte klimatiltag, og at protokollens miljømæssige integritet forbedres.

En Cancúnpakke

For EU er det vigtigt, at Cancúnkonferencen bliver et betydningsfuldt skridt, som baner vejen for, at der hurtigst muligt opnås en global og omfattende juridisk bindende ramme.

Konferencen bør levere fremskridt ved at frembringe en afbalanceret pakke beslutninger, som integrerer de fremskridt, der hidtil er gjort i forhandlingerne, og fastlægger hovedelementerne i strukturen for den fremtidige globale klimaordning. Cancúnbeslutningerne bør også gøre det muligt at iværksætte omgående praktiske tiltag for at bekæmpe klimaændringer, især i udviklingslandene.

Der er endnu ikke opnået enighed om rækkevidden af pakken af beslutninger. De specifikke spørgsmål, EU ønsker at se behandlet i en afbalanceret Cancúnpakke, omfatter bl.a.:

  • "forankring" i FN-processen af de emissionstilsagn, der blev afgivet inden for rammerne af Københavnsaftalen

  • regler om gennemsigtighed (overvågning, rapportering og verifikation)

  • reform og udvidelse af CO2-markedsmekanismerne

  • en mekanisme med henblik på at mindske tropisk skovrydning

  • opgørelsesregler for skovforvaltning i industrilandene

  • tilpasning til klimaændringerne

  • forvaltning af den fremtidige Grønne Københavnsklimafond

  • teknologisk samarbejde

  • kapacitetsopbygning til fordel for udviklingslandene

  • emissioner fra international luftfart og søtransport

(se MEMO/10/627 or yderligere oplysninger).

Hurtig startfinansiering

EU har i 2010 mobiliseret "hurtig start"-finansiering for et beløb på 2,2 mia. EUR til støtte for udviklingslandenes bestræbelser for at tilpasse sig til og modvirke klimaændringerne. Dette udgør en del af EU's samlede forpligtelse under Københavnsaftalen til at tilvejebringe 7,2 mia. EUR i perioden 2010-2012.

Hurtig startfinansiering supplerer den betydelige klimastøtte, som EU som verdens største bistandsdonor allerede yder udviklingslandene gennem sin officielle udviklingsbistand. I 2008 ydede EU f.eks. 5,1 mia. USD til modvirkning af klimaændringer i udviklingslandene gennem sin officielle udviklingsbistand, svarende til 60 % af den globale officielle udviklingsbistand, der blev ydet til dette formål.

EU vil for at sikre fuldstændig gennemsigtighed i gennemførelsen af sin hurtig start-forpligtelse forelægge en samlet situationsrapport i Cancún på en offentlig webside, der er tilgængelig for alle parter og interesseparter. EU vil derefter også fremlægge årsrapporter.

EU's pressekonferencer i Cancún

EU-delegationen vil afholde regelmæssige pressekonferencer i Cancún, almindeligvis kl. 10.00 eller 10.30 lokal tid (kl. 17.00 eller 17.30 CET), som vil blive streamet live og på opfordring på www.unfccc.int. De nøjagtige tidspunkter for pressekonferencerne kan tjekkes på http://unfccc.int/media/items/5741.php.

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/627: Spørgsmål og svar vedrørende klimakonferencen i Cancún

GD KLIMA's websider for Cancún:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/cancun_en.htm


Side Bar