Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES

IP/10/1615

Brussel, 29 november 2010

Innovatie-Unie: drie nieuwe Europese onderzoeksinfrastructuren voor wind-, zonne- en kernenergie aangekondigd

De onderzoeksministers van de EU-lidstaten en geassocieerde landen met de Europese Commissie kondigen vandaag In Brussel drie nieuwe pan-Europese energie-onderzoeksinfrastructuren aan. In Denemarken is een windonderzoeksfaciliteit, in Spanje een geconcentreerde zonnecentrale en in België een onderzoeksreactor gepland. De totale investering bedraagt ongeveer 1,2 miljard euro. Deze infrastructuren zullen deel uitmaken van de routekaart van het Europees strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI). De aankondiging vindt plaats op de ENERI-conferentie van het Belgisch voorzitterschap in de Square, Kunstberg, Brussel. Energie-onderzoeksinfrastructuren spelen een belangrijke rol in het realiseren van het Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET).

Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn: "Het ontwikkelen van onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse in Europa door het poolen van middelen op EU-niveau is een belangrijke doelstelling van de Innovatie-Unie (zie IP/10/1288, MEMO/10/473). De faciliteiten maken baanbrekende onderzoek en innovatie mogelijk en kunnen uiteindelijk ertoe bijdragen de toekomstige energievoorziening van de EU veilig te stellen. Wij moeten onderzoek, technologie, industrie en marktimplementatie dichter bij elkaar brengen en dat is het doel van het Europees strategisch plan voor energietechnologie."

In zijn geactualiseerde routekaart voor 2010 heeft het ESFRI 50 nieuwe onderzoeksinfrastructuren of grote upgrades van bestaande infrastructuren aangewezen teneinde de komende 10 à 20 jaar een leidende positie op het stuk van onderzoek te kunnen blijven innemen. De totale bouwkosten ervan bedragen ongeveer 20 miljard euro en de operationele kosten zouden ongeveer 2 miljard euro per jaar bedragen.

Een van de doelstellingen van de Innovatie-Unie is tegen 2015 de bouw te starten van 60% van deze prioritaire Europese onderzoeksinfrastructuren, die in de eerste plaats door de EU-lidstaten zou worden gefinancierd, maar ook uit de Europese programma's zou worden gesteund.

De vandaag aangekondigde nieuwe infrastructuren

In Denemarken kunnen dankzij het WindScanner-project op een windpark dat verschillende vierkante kilometer bestrijkt gedetailleerde kaarten van de windomstandigheden worden gemaakt. Deze kennis zal leiden tot efficiëntere, sterkere en lichtere windturbines. De faciliteit is vanaf 2013 operationeel en zal 45 à 60 miljoen euro kosten. WindScanner zal worden beheerd door het Risø DTU Nationaal laboratorium voor duurzame energie bij Roskilde, dat een consortium leidt met zes andere partners uit Duitsland, Griekenland, Spanje, Nederland, Noorwegen en Portugal.

De onderzoeksinfrastructuur voor zonne-energie EU-SOLARIS bij het Geavanceerd technologisch centrum voor hernieuwbare energie in Tabernas, Almeria (Spanje), richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor geconcentreerde zonne-energie; de bouw ervan kost ongeveer 80 miljoen euro. De nieuwe onderzoeksinfrastructuur omvat andere complementaire sites bij verschillende leidende Europese laboratoria – die Europese landen met het meeste zonnepotentieel (Portugal, Italië, Griekenland en Turkije) en Duitsland (technologieleverancier) vertegenwoordigen.

De Belgische onderzoeksinfrastructuur voor kernsplijting MYRRHA, in Mol, beschikt over capaciteit voor onderzoek naar de vermindering van radioactief kernafval. Voltooiing van het gedetailleerde engineeringontwerp van de faciliteit is gepland voor 2014. De totale bouwkosten worden op circa 960 miljoen euro geraamd (2010-2023). MYRRHA wordt de eerste grote faciliteit ter wereld voor onderzoek naar radioactieve bestraalde splijtstof en de vermindering ervan via partitie en transmutatie. De infrastructuur is ook te gebruiken voor het testen van de haalbaarheid van een nieuwe generatie kerncentrales - de loodgekoelde snelle reactor-technologie. De MYRRHA-infrastructuur vult de Jules Horowitz-reactor (thermale spectrumreactor) aan, die momenteel in Cadarache, Frankrijk wordt gebouwd.

Achtergrond

Onderzoeksinfrastructuren kunnen belangrijke wetenschappelijke uitrusting, verzamelingen, archieven of gestructureerde wetenschappelijke informatie zoals biobanken, data- en computerinfrastructuren zijn. Zij worden door wetenschappers gebruikt om toponderzoek te verrichten en het pad te effenen voor de toepassing van technologie om de grote problemen op te lossen waarmee de maatschappij vandaag, niet alleen op het gebied van energie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, voorzieningszekerheid en vergrijzing wordt geconfronteerd.

Het 7e Kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie beschikt over een budget van 1,7 miljard euro voor onderzoeksinfrastructuren. Ongeveer 560 miljoen euro, waaronder de bijdrage van 200 miljoen euro van de Europese Commissie in de financieringsfaciliteit met risicodeling, hiervan is specifiek voor de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksinfrastructuren bestemd. 10 miljard euro aan extra middelen worden uit de EU-Structuurfondsen beschikbaar gesteld. Steun voor de bouw van onderzoeksinfrastructuren is ook verkrijgbaar bij de Europese Investeringsbank in de vorm van leningen.

Overzicht van de links

Nadere informatie over het ESFRI:
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri

Nadere informatie over het SET-Plan:

http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm

Nadere informatie over de ENERI-conferentie:

http://www.eneri2010.be

Nadere informatie over de Innovatie-Unie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Website van de Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Websites over de projecten:

www.ctaer.com

www.windscanner.eu

http://myrrha.sckcen.be


Side Bar