Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

Brüsszel, 2010. november 29.

Őszi előrejelzés 2010-2012: Folytatódik az uniós gazdaságélénkülés, de egyenetlen a fejlődés

A Bizottság őszi előrejelzése szerint folytatódik az EU-ban jelenleg zajló gazdaságélénkülés. Az előrejelzések szerint a GDP 2010–11-ben körülbelül 1,75%-kal, 2012-ben pedig körülbelül 2%-kal nő. Az éves növekedés 2010. évi, a tavaszi előrejelzéshez képest felfelé történő jelentős módosítását az eddigi, vártnál jobb ez évi teljesítmény támasztja alá. Mindazonáltal a lanyhuló globális környezet és a költségvetési konszolidáció kibontakozása közepette a gazdasági tevékenység várhatóan visszafogottabbá válik az év vége felé és 2011-ben, de 2012-ben újra fellendül az erősödő magánkeresletnek köszönhetően. A folytatódó uniós gazdaságélénkülés hatására a munkaerő-piaci feltételek – a költségvetési helyzettel együtt – várhatóan lassan javulnak az előrejelzés időszakában. A munkanélküliségi ráta a becslések szerint 2012-ben nagyjából 9%-ra esik vissza, az államháztartási hiány pedig megközelítőleg a GDP 4,25%-ára csökken. A tagállamokbeli fejlődés azonban ennek ellenére várhatóan egyenetlen marad.

Olli Rehn, a gazdasági ügyekért és a monetáris politikáért felelős biztos elmondta: „A gazdaságélénkülés tovább folytatódik. Biztatónak tartom azt a kilátást, hogy a foglalkoztatás jövőre várhatóan végre javul Európában. A meghozott konszolidációs intézkedéseknek és a növekedés megindulásának köszönhetően az államháztartási hiányok csökkenni kezdtek. Ez a gazdaságélénkülés azonban egyenetlen, és sok tagállam nehéz kiigazítási időszakon megy át. A fenntartható növekedés és foglalkoztatás szilárd alapjának kialakításához alapvetően fontos a költségvetési konszolidáció határozott folytatása és a növekedést erősítő, előrehozott szakpolitikai intézkedések. Az államadósság-piacok zavarai szintén alátámasztják az erőteljes szakpolitikai fellépés szükségességét.”

Eddig nagyjából kedvező fejlemények

A korábbi pénzügyi válságokat követő gazdaságélénkülések jellemzőihez hasonlóan a jelenlegi fellendülés általánosságban eléggé visszafogottnak bizonyul. Ugyanakkor az uniós gazdasági helyzet az utóbbi időben sokat javult, a GDP-növekedés például 2010-ben eddig meglepően erős volt, különösen a második negyedévben. Úgy tűnik az élénkülés egyúttal szélesedik is. A hagyományos gazdaságélénkülési folyamat első szakaszaként az exportnövekedés bizonyos ideig stabil volt, az Unió gazdasága most pedig a következő szakaszba lép – amikor az export fellendülése ösztönzően hat az (eszköz)beruházási igényre.

Fokozatos és egyenetlen gazdaságélénkülés

A globális gazdasági tevékenység előre jelzett lassulása, amely visszafogja az exportnövekedést, és a folyamatban lévő ideiglenes támogatások fényében az uniós gazdaság rövid távú kilátásai gyengébbnek tűnnek. A nettó export GDP-növekedésre kifejtett hatása az előrejelzés időszakában várhatóan csökken; ugyanakkor a hazai kereslet hatása nő, a beruházások és a magánfogyasztás növekedésének fokozatos megerősödése révén. Beruházási oldalon a kapacitáskihasználási rátának és a cégek nyereségességének javulása olyan tényezők, amelyek valószínűleg hozzájárulnak a növekedéshez, míg a most zajló mérlegkiigazítás és a költségvetési konszolidáció várhatóan akadályt jelent. A magánfogyasztás tekintetében a lassan javuló foglalkoztatási kilátások, a mérsékelt jövedelemnövekedés és a visszafogott infláció alátámasztják az előrejelzett fellendülést, de a konszolidáció és a háztartások részéről a hitelfelvétel csökkenése várhatóan szintén akadályozó hatást fejtenek ki.

Bár a gazdaságélénkülés összességében egyre inkább önfenntartó, a tagállamokbeli fejlődés egyenetlen marad, és az élénkülés néhány országban várhatóan viszonylag gyors ütemben halad előre, míg máshol elmarad a várttól. Ez a gazdaságok kiigazítási kihívásainak mértékében mutatkozó különbségeket, valamint az EU-ban és az euroövezetben folyó egyensúly-helyreállítást tükrözi.

A munkaerő-piaci feltételek és az államháztartások javulásnak indultak

A munkaerő-piaci fejlemények jellemzően legalább fél évvel lemaradnak a GDP alakulásához képest. Ezt a mintát követve a munkaerő-piaci feltételek az elmúlt hónapokban stabilizálódni kezdtek az EU-ban, és az előrejelzés időszaka alatt kismértékű javulás várható. A foglalkoztatásnövekedés 2011-ben és 2012-ben várhatóan majdnem 0,5%-ot, illetve nagyjából 0,75%-ot ér el, a munkanélküliségi ráta pedig az előrejelzések szerint fokozatosan csökken, az ez évi közel 9,5%-ról körülbelül 9%-ra 2012-ben. Az általános feltételek azonban várhatóan gyengék maradnak, tükrözve többek között a recesszióra válaszként hozott szakpolitikai intézkedések kibontakozását és a folyamatban lévő strukturális kiigazítást, nem utolsósorban az állami szektorban. Kismértékű javulásra a költségvetési oldalon is számítani lehet, az uniós tagállamok körülbelül fele idén várhatóan a 2009. évinél alacsonyabb államháztartási hiányt ér el. Az ösztönző intézkedések kifutásával és a konszolidációs szakasz fokozódó beindulásával a hiány az előrejelzések szerint jövőre 24 tagállamban csökken. Az EU egészét tekintve a hiány 2011-ben várhatóan valamivel a GDP 5%-a felett lesz, majd az élénkülés térnyerésével 2012-ben nagyjából 1 százalékponttal tovább csökken. Az adósságarány azonban továbbra is felfelé mutató pályán marad az előrejelzés időszakában.

Az infláció továbbra is csekély

Az elkövetkező időszakban az EU-ban és az euroövezetben egyaránt viszonylag csekély fogyasztóiár-inflációra van kilátás. A HICP infláció az előrejelzés szerint ebben az évben átlagosan 2%-ot ér el az EU-ban, és körülbelül 1,75%-ra csökken 2012-ben (az euroövezetben 1,75% várható 2011–12-ben). A gazdaságban fennmaradó pangás a bér- és az egységnyi munkaerőköltség eléggé visszafogott növekedésével együtt járva előreláthatóan továbbra is kordában tartja az inflációt, annak ellenére, hogy a nyersanyagárak némileg magasabbak és néhány tagállamban emelkednek a közvetett adók és a szabályozott árak.

Nagyfokú bizonytalanság, de nagyjából kiegyensúlyozott kockázatok

Mivel továbbra is nagyfokú a bizonytalanság, az uniós növekedési kilátások kockázatai nem elhanyagolhatóak, ha nagyjából kiegyensúlyozottnak tűnnek is. Pozitívum, hogy a GDP-növekedés összetevőinek a belföldi kereslet felé való eltolódása, és a gazdasági tevékenység németországi fellendülésének más tagállamokra való átgyűrűzése a jelenleg vártnál nagyobb mértékben valósulhat meg. A nagymértékű hiány és adósság kezelésére hozott szakpolitikai intézkedések a feltételezettnél hatékonyabbnak bizonyulhatnak a piaci aggályok eloszlatásában, valamint a vállalkozások és a fogyasztók bizalmának megerősítésében. Negatívum, hogy a pénzügypiaci helyzet továbbra is aggasztó, további zavarok lehetségesek, ahogyan arra az államkötvénypiacon nemrégiben újból megjelent feszültségek is rámutatnak. Ezenkívül nem zárható ki az előre jelzettnél gyengébb külső kereslet, a költségvetési konszolidáció pedig a vártnál nagyobb terhet jelenthet az érintett országok belföldi keresletére. Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos kockázatok is nagyrészt kiegyensúlyozottak.

A részletes jelentés a következő címen érhető el:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar