Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1614

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2010

Φθινοπωρινές προβλέψεις 2010-2012: Διαφαίνεται οικονομική ανάκαμψη στην ΕΕ, αλλά η πρόοδος είναι ανομοιογενής

Οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής προβλέπει συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης που σημειώνεται σήμερα στην ΕΕ. Το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 1¾% το 2010-11 και κατά περίπου 2% το 2012. Οι μέχρι τώρα καλύτερες από τις προσδοκώμενες επιδόσεις φέτος συνηγορούν υπέρ της σημαντικής προς τα άνω αναθεώρησης της ετήσιας ανάπτυξης το 2010 σε σχέση με τις εαρινές προβλέψεις. Ωστόσο, με ένα παγκόσμιο περιβάλλον που γίνεται πιο ευνοϊκό και με την έλευση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η δραστηριότητα αναμένεται ότι θα μετριαστεί προς το τέλος του έτους και κατά το 2011, αλλά θα ανακάμψει και πάλι το 2012 βασιζόμενη στην αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης. Με την οικονομική ανάκαμψη που διαφαίνεται στην ΕΕ, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναμένεται ότι θα σημειώσουν βραδεία βελτίωση κατά τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων και το ίδιο θα συμβεί με τη δημοσιονομική κατάσταση. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο 9% περίπου το 2012, ενώ το δημόσιο έλλειμμα θα μειωθεί στο 4¼% περίπου του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις στα κράτη μέλη προβλέπεται πάντως ότι θα παραμείνουν ανομοιογενείς.

Ο Επίτροπος οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων της ΕΕ Olli Rehn δήλωσε τα εξής: «Διαφαίνεται η οικονομική ανάκαμψη. Με ενθαρρύνει η προοπτική ότι η απασχόληση προβλέπεται επιτέλους ότι θα βελτιωθεί το προσεχές έτος στην Ευρώπη. Τα δημόσια ελλείμματα αρχίζουν να μειώνονται χάρη στα ληφθέντα μέτρα εξυγίανσης και στην ανάκαμψη της ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή είναι ανομοιογενής, και πολλά κράτη μέλη διανύουν μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής. Η αποφασιστική συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των ταχείας εφαρμογής πολιτικών για την ενίσχυση της ανάπτυξης έχουν καίρια σημασία για τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Οι αναταράξεις στις αγορές δημόσιου χρέους υπογραμμίζουν την ανάγκη για στιβαρή πολιτική δράση.»

Ευνοϊκές γενικά εξελίξεις μέχρι τώρα

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων ανακάμψεων μετά από οικονομικές κρίσεις η τρέχουσα ανάκαμψη φαίνεται μάλλον υποτονική συνολικά. Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση στην ΕΕ πρόσφατα σημείωσε σημαντική βελτίωση, με την αύξηση του ΑΕΠ το 2010 να σημειώνει μέχρι τώρα εκπληκτική άνοδο, ιδίως κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η ανάκαμψη φαίνεται επίσης να διευρύνεται. Ενώ η αύξηση των εξαγωγών – το πρώτο στάδιο της παραδοσιακής μορφής της ανάκαμψης – παραμένει σταθερή για κάποιο χρονικό διάστημα, η οικονομία της ΕΕ εισέρχεται τώρα στην επόμενη φάση - στην οποία η εκ νέου άνοδος των εξαγωγών αρχίζει να προκαλεί ζήτηση για επενδύσεις (σε εξοπλισμό).

Βαθμιαία και ανομοιογενής ανάκαμψη

Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη επιβράδυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας εμποδίζει την αύξηση των εξαγωγών και οι προσωρινές ενισχύσεις ακολουθούν την πορεία τους, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την οικονομία της ΕΕ φαίνονται υποτονικές. Η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, ενώ η συμβολή της εγχώριας ζήτησης προβλέπεται ότι θα αυξηθεί, λόγω της βαθμιαίας σταθεροποίησης των επενδύσεων και της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Στο μέτωπο των επενδύσεων, οι βελτιώσεις στο συντελεστή αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και η κερδοφορία των εταιρειών είναι μεταξύ των παραγόντων που αναμένεται ότι θα ευνοήσουν την ανάπτυξη, ενώ η συνεχιζόμενη προσαρμογή σε επίπεδο ισολογισμού και η συνεχιζόμενη δημοσιονομική εξυγίανση προβλέπεται ότι θα ενεργήσουν ως περιοριστικοί παράγοντες. Όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, οι προοπτικές απασχόλησης που βελτιώνονται με αργό ρυθμό, η μέτρια εισοδηματική αύξηση και ο υποτονικός πληθωρισμός είναι παράγοντες που θα στηρίξουν την προβλεπόμενη ανάκαμψη, αν και η εξυγίανση και η μείωση του χρέους των νοικοκυριών προβλέπεται επίσης ότι θα ενεργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες.

Ενώ η ανάκαμψη αρχίζει να λαμβάνει γενικό χαρακτήρα, η πρόοδος στα κράτη μέλη παραμένει ανομοιογενής, με την ανάκαμψη να προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί με σχετικά ταχύ ρυθμό σε μερικά από αυτά, αλλά να υστερεί σε άλλα. Αυτό αντικατοπτρίζει τις διαφορές στην κλίμακα των προβλημάτων προσαρμογής στις οικονομίες και τη συνεχιζόμενη επανεξισορρόπηση εντός της ΕΕ και της περιοχής του ευρώ.

Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και τα δημόσια οικονομικά αρχίζουν να βελτιώνονται

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά κανόνα καθυστερούν σε σχέση με τις εξελίξεις στο ΑΕΠ κατά ένα εξάμηνο ή και περισσότερο. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κατά τους τελευταίους μήνες οι συνθήκες στην αγορά εργασίας άρχισαν να σταθεροποιούνται στην ΕΕ, με αναμενόμενη μέτρια βελτίωση κατά τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων. Αναμένεται αύξηση της απασχόλησης κατά σχεδόν ½% και περίπου ¾% το 2011 και το 2012 αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται ότι θα μειωθεί βαθμιαία, από περίπου 9½% φέτος σε περίπου 9% μέχρι το 2012. Ωστόσο, οι συνολικές συνθήκες αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν αδυναμίες αντικατοπτρίζοντας, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που λαμβάνονται για την έξοδο από την ύφεση και την τρέχουσα διαρθρωτική προσαρμογή, ειδικότερα στο δημόσιο τομέα.

Είναι επίσης εμφανής κάποια βελτίωση στη δημοσιονομική πλευρά, με περίπου τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ να προβλέπεται ότι θα εμφανίσουν χαμηλότερο δημόσιο έλλειμμα κατά το τρέχον έτος σε σύγκριση με το 2009. Καθώς τα μέτρα τόνωσης φθάνουν στο τέλος τους και η φάση σταθεροποίησης προχωρεί όλο και περισσότερο, το έλλειμμα προβλέπεται ότι θα μειωθεί σε 24 κράτη μέλη το προσεχές έτος. Για την ΕΕ συνολικά αναμένεται έλλειμμα λίγο περισσότερο από 5% το 2011, με περαιτέρω μείωση κατά περίπου 1 εκατοστιαία μονάδα το 2012 καθώς η ανάκαμψη θα κερδίζει έδαφος. Ωστόσο, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προβλέπεται ότι θα παραμείνει σε ανοδική πορεία κατά τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων.

Ο πληθωρισμός παραμένει καθηλωμένος σε χαμηλά επίπεδα

Διαφαίνεται σχετικά μικρή αύξηση τιμών καταναλωτή τόσο στην ΕΕ όσο και στην περιοχή του ευρώ κατά τη διάρκεια της ερχόμενης περιόδου. Ο πληθωρισμός ΕνΔΤΚ προβλέπεται ότι θα ανέλθει κατά μέσο όρο στο 2% στην ΕΕ κατά το τρέχον και το επόμενο έτος και θα πέσει στο 1¾% το 2012 (για την περιοχή του ευρώ, αναμένεται ποσοστό 1¾% το 2011-12). Η εναπομένουσα υποτονικότητα της οικονομίας, μαζί με τη μάλλον μέτρια αύξηση των αμοιβών και του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, αναμένεται ότι θα κρατήσουν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρά τις ελαφρώς υψηλότερες τιμές των προϊόντων και τις αυξήσεις στην έμμεση φορολογία και τις ελεγχόμενες τιμές σε ορισμένα κράτη μέλη.

Υψηλή αβεβαιότητα αλλά οι κίνδυνοι φαίνεται να αλληλοεξουδετερώνονται σε μεγάλο βαθμό

Με την αβεβαιότητα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ δεν είναι αμελητέοι, αν και φαίνεται να αλληλοεξουδετερώνονται σε μεγάλο βαθμό. Θετικό στοιχείο είναι ότι η επανεξισορρόπηση της αύξησης του ΑΕΠ προς την κατεύθυνση της εγχώριας ζήτησης, και οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την ανάκαμψη της δραστηριότητας στη Γερμανία σε άλλα κράτη μέλη ενδέχεται να είναι πιο θετικές από αυτές που προβλέπονται σήμερα. Τα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των υψηλών ελλειμμάτων και του χρέους μπορεί επίσης να αποδειχθούν αποτελεσματικότερα από ό,τι αναμένεται όσον αφορά την εξάλειψη των ανησυχιών στην αγορά καθώς επίσης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Αρνητικό στοιχείο είναι ότι η κατάσταση στις χρηματαγορές εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες, με πιθανές περαιτέρω εντάσεις, όπως αντικατοπτρίζεται από την πρόσφατη επανεμφάνιση πίεσης στις αγορές ομολόγων του δημοσίου. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη η εξωτερική ζήτηση, ενώ η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο από το αναμενόμενο την εγχώρια ζήτηση στις σχετικές χώρες. Οι κίνδυνοι όσον αφορά τον πληθωρισμό φαίνεται επίσης να αλληλοεξουδετερώνονται σε μεγάλο βαθμό.

Λεπτομερέστερη έκθεση είναι διαθέσιμη από τους εξής αρμόδιους:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar