Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT ET

IP/10/1611

Brussel, 26 november 2010

Commissie maakt winnaars van milieubeheerprijzen bekend

Zes organisaties hebben de prijzen van het Europees milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) voor excellent milieubeheer gewonnen. De winnaars werden gisteravond tijdens een prijsuitreiking in Brussel bekendgemaakt. De jaarlijkse milieubeheerprijzen van de Commissie worden sinds 2000 uitgereikt aan particuliere bedrijven en overheidsinstellingen voor bijzondere prestaties op het gebied van milieubeheer. Voor de prijzen van 2010 lag de nadruk op efficiënt gebruik van hulpbronnen, waarbij rekening werd gehouden met water- en energieverbruik, afvalproductie en koolstofemissies. Dit jaar werd een recordaantal van 42 organisaties uit 15 Europese landen genomineerd. De zes winnaars werden door een jury van zes deskundigen op het gebied van milieubeheer en efficiënt gebruik van hulpbronnen geselecteerd.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei: "Ik feliciteer de winaars – en alle genomineerden – met hun inzet om het milieu te verbeteren. Zij hebben laten zien dat de deelname aan de EMAS-regeling vanuit bedrijfseconomisch oogpunt interessant is; het beperken van hun effect op het milieu zorgt niet alleen voor een vermindering van emissies en afvalstoffen, maar ook voor een besparing van energie – en geld."

De winnaars zijn:

Micro-organisaties: Soc. Coop. Dog Park a.r.l. (Italië)

De in Napels gevestigde liefdadigheidsinstelling biedt onderdak, dagelijkse verzorging en medische hulp aan zwerfhonden en verdwaalde honden. De jury prees de organisatie voor haar activiteiten en efficiënte gebruik van hulpbronnen. De organisatie heeft bijvoorbeeld haar waterverbruik bij dagelijkse activiteiten zoals het trimmen van honden en het schoonmaken van kennels met 30% verlaagd en hergebruikt versnipperd kantoorpapier als strooisel in de kennels. Het hondenpark maakt daarnaast gebruik van fotovoltaïsche technologie om zonlicht om te zetten in elektriciteit.

Kleine organisaties: Ecoprint AS (Estland)

Tot de doelstellingen van de in Tartu gevestigde drukkerij behoort "Green Print" – de eerste milieuvriendelijke printservice op de Estlandse markt. Bijzondere prestaties zijn bijvoorbeeld het gebruik van regenwater in het bevochtigingssysteem van de drukkerij (waardoor het waterverbruik naar schatting met maar liefst 60% daalt), een afname met 44% van het gebruik van kantoorpapier en energiebesparingen door het gebruik van windturbines en zonnepanelen.

Middelgrote organisaties: Oxfam-Solidariteit (België)

Oxfam-Solidariteit ondersteunt meer dan 25 landen met de opbrengsten van haar wereldwinkels. De organisatie verlengt de levensduur van oude computers door middel van een hergebruik- en recyclingservice. Meer dan 40% van de computers die door de organisatie worden verzameld, worden gerepareerd en verkocht in tweedehandswinkels. De computers die niet kunnen worden gerepareerd, worden gedemonteerd. Sommige onderdelen worden vervolgens hergebruikt en de rest wordt gerecycled. Oxfam-Solidariteit kende in twee jaar tijd een vermindering met 20% van het papiergebruik en een verlaging van 10% in de CO2-emissies van vervoer door een betere planning en routering van ritten.

Grote organisaties: Mahou S. A. (Spanje)

Het motto van de Spaansje brouwerij Mahou is: "Groter worden zonder groter milieueffect". De Mahou-San Miguel Groep, die goed is voor 80% van de productie van het Spaanse bier dat naar andere landen wordt uitgevoerd, heeft het storten van afval met meer dan 90% beperkt door bewuster om te gaan met afvalscheiding. De CO2-emissies zijn de afgelopen tien jaar met meer dan 45% verlaagd door middel van een energiebeheersysteem dat de verwarmingsbehoeften heeft beperkt en door het gebruik van biogas als alternatieve brandstof.

Openbare organisaties:

Kleine organisaties: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Duitsland)

De hogeschool voor toegepaste wetenschappen in Eberswalde wijdt zich aan de duurzame ontwikkeling van landelijke gebieden. De hogeschool werd geprezen om het gebruik van milieuvriendelijke IT: computers en servers worden er gekozen op basis van hun energieconcumptie en hun vermogen om te worden gedemonteerd en gerycled. Opmerkelijke prestaties omvatten de milieuvriendelijke inkoop van kantoorbenodigdheden en -uitrusting, een verwarmingssysteem met houten laadborden en het gebruik van groene stroom en zonnepanelen. Ook worden de studenten onderwezen over duurzaamheidskwesties.

Grote organisaties: Sandwell Homes (VK)

De sociale woningbouworganisatie Sandwell Homes, gevestigd in West Bromwich in de West Midlands, biedt woningbeheer en reparatie- en onderhoudsdiensten aan voor bijna 30.000 sociale woningen. De organisatie verlaagt het energieverbruik en het gebruik van grondstoffen in de door haar beheerde woningen en gebruikt zonnepanelen en fotovoltaïsche cellen om een deel van haar energie zelf te produceren. De inzet van de huurders wordt gestimuleerd door middel van een zogenoemd "ecokampioen"-project. Ook worden er voorbeelden van goede praktijken gegeven via een groene website.

EMAS

EMAS is een beheersinstrument voor bedrijven en organisaties om hun milieuprestaties te evalueren, daarover te rapporteren en hun prestaties te verbeteren. Bedrijven kunnen hun kosten verminderen door het verbruik van hulpbronnen als energie en water te beperken en door het gebruik en de verspilling van materiaal tot een minimum terug te brengen. EMAS is in 1995 in werking getreden. Op dit moment zijn meer dan 5200 organisaties op meer dan 7500 locaties in EMAS geregistreerd. De regeling is onlangs herzien om enerzijds de kosten en bureaucratie te verminderen, bijvoorbeeld met behulp van hulpmiddelen als EMASeasy, en anderzijds ook buiten de EU gevestigde organisaties de gelegenheid te geven om deel te nemen.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm


Side Bar