Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT

IP/10/1611

Brüssel, 26. november 2010

Komisjon kuulutab välja keskkonnajuhtimise auhinna võitjad

Kuus organisatsiooni võitsid Euroopa keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) auhinna suurepäraste tulemuste eest keskkonnajuhtimisel. Võitjad kuulutati välja eile õhtul Brüsselis toimunud auhinnatseremoonial. Komisjoni iga-aastaseid keskkonnaauhindu silmapaistvate keskkonnaalaste saavutuste eest antakse eraettevõtjatele ja avalik-õiguslikele organisatsioonidele alates aastast 2000. 2010. aastal keskenduti ressursitõhususele, võttes arvesse vee ja energia tarbimist, jäätmeteket ja CO2-heiteid. Sel aastal esitati auhinnale rekordiline arv kandidaate: 42 organisatsiooni 15 Euroopa riigist. Kuus võitjat valis välja žürii, kuhu kuulusid kuus keskkonnajuhtimise ja ressursitõhususe eksperti.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Õnnitlen võitjaid – ja kõiki kandidaate – nende pühendumuse eest keskkonna parandamisele. Nemad on tõestanud, et EMASi süsteemiga liitumine on äriliselt kasulik, kuna lisaks heitmete ja saaste vähendamisele aitab keskkonnamõju piiramine säästa ka energiat – ning raha.”

Tulemused on järgmised.

Mikroorganisatsioonid: Soc. Coop. Dog Park a r.l (Itaalia)

Napolis asuv heategevusorganisatsioon pakub peavarju, igapäevast hoolt ja arstiabi hulkuvatele ja kodust ära jooksnud koertele. Žürii tunnustas organisatsiooni tegevust ressursitõhususe saavutamisel. Näiteks on 30 % võrra vähendatud veetarbimist igapäevategevustes, nagu koerte puhastamine ja kuutide pesemine, ning kuutides kasutatakse allapanuks paberihundist läbi käinud kontoripaberit. Lisaks kasutab Dog Park fotogalvaanilisi seadmeid, et päikesevalgust elektriks muundada.

Väikeorganisatsioonid: Ecoprint AS (Eesti)

Tartu maakonnas asuva trükikoja eesmärkide hulka kuulub Eesti turu esimese keskkonnasõbraliku trükiteenuse „Roheline trükis” arendamine. Märkimisväärsete saavutustena võib nimetada sademevee kasutamist trükikoja niisutussüsteemis, mis vähendab veetarbimist hinnanguliselt isegi 60 %, kontoripaberi kasutamise 44 % vähendamist 2009. aastal ning energiasäästu tänu tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide kasutamisele.

Keskmise suurusega organisatsioonid: Oxfam-Solidarité (Belgia)

Oxfam-Solidarité toetab oma toidu- ja käsitööpoodide tuludest enam kui 25 riiki. Organisatsioon pikendab korduvkasutuse ja ringlussevõtu abil vanade arvutite eluiga. Enam kui 40 % nende kogutud arvutitest parandatakse ning müüakse kasutatud kaupade poodides maha. Arvutid, mida parandada ei saa, lammutatakse, mõned osad võetakse korduvkasutusse ning ülejäänu saadetakse ringlussevõttu. Oxfam-Solidarité on kahe aasta jooksul vähendanud oma paberikasutust 20 % ning transpordist tingitud CO2-heiteid tänu missioonide paremale planeerimisele ja marsruudi kavandamisele 10%.

Suurorganisatsioonid: Mahou S. A. (Hispaania)

Hispaania õlletehase Mahou moto kõlab: „Kasvame suuremaks keskkonnamõju kasvatamata“. Mahou-San Miguel Group, mis toodab 80 % teistesse riikidesse eksporditud Hispaania õllest, on vähendanud oma jäätmete prügilasse ladestamist enam kui 90 % tänu paremale teadlikkusele jäätmete sorteerimisest. Viimase kümne aasta jooksul on ettevõte suutnud vähendada oma CO2-heiteid enam kui 45 % tänu energiajuhtimissüsteemile, mis on vähendanud soojusenergia vajadusi, ning biogaasi kasutamisele alternatiivse kütuseallikana.

Avalik-õiguslikud organisatsioonid:

Väikeorganisatsioonid: Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Saksamaa)

Eberswalde rakendusteaduste ülikool on pühendunud maapiirkondade säästvale arengule. Ülikooli tunnustati keskkonnasäästliku IT kasutamise eest: arvuteid ja servereid valitakse selle järgi, milline on nende energiatarbimine ning kui hästi saab neid demonteerida ja ringlusse saata. Märkimisväärsete saavutustena võib nimetada keskkonnasõbralikku kontoritarvete ja –seadmete hankeprotseduuri, puidugraanulitel töötavat küttesüsteemi ning rohelise elektri ja päikesepaneelide kasutamist. Üliõpilastele antakse teadmisi ka säästva arengu teemadel.

Suurorganisatsioonid: Sandwell Homes (Ühendkuningriik)

West Midlandsi piirkonnas West Bromwichis asuv sotsiaalkorteritega tegelev organisatsioon Sandwell Homes pakub hoonete halduse, remondi- ja hooldustööde teenuseid ligi 30 000-le omavalitsuse valduses olevale eluruumile. Organisatsioon vähendab oma hallatavates hoonetes energiatarbimist ja toorme kasutamist ning kasutab oma energia tootmiseks päikesepaneele ja fotogalvaanilisi elemente. „Keskkonnasõbra“ projekti kaudu innustatakse osalema ka elanikke ning keskkonnateemalisel veebilehel jagatakse näpunäiteid heade tavade kohta.

EMAS

EMAS on juhtimisvahend, mille abil ettevõtjad ja teised organisatsioonid saavad oma keskkonnategevuse tulemuslikkust hinnata ja parandada ning sellest teavitada. Ettevõtjad saavad kulusid kokku hoida, vähendades ressursside, näiteks energia ja vee tarbimist ning materjalide kasutamist ja raiskamist. EMAS loodi aastal 1995. Praeguseks on EMASis registreeritud enam kui 5 200 organisatsiooni üle 7 500 tegevuskohas. Hiljuti parandati süsteemi eesmärgiga vähendada kulusid ja bürokraatiat, näiteks tänu vahenditele nagu EMASeasy, ning anda võimalus osaleda ka väljaspool ELi asuvatel organisatsioonidel.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm


Side Bar