Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1610

Bryssel 26. marraskuuta 2010

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto valitsi ensimmäisen pääjohtajansa

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston hallintoneuvosto on tänään kokoontunut ensimmäistä kertaa Maltan Vallettassa. Kokouksessa tukiviraston pääjohtajaksi valittiin Rob Visser. Vastavalittu pääjohtaja kutsutaan seuraavaksi valiokuntatapaamiseen Euroopan parlamenttiin. Tukiviraston aloittaessa toimintansa EU siirtyy askeleen lähemmäs kattavampaa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Tukivirasto helpottaa käytännön yhteistyötä turvapaikka-asioissa. Se auttaa jäsenvaltioita myös täyttämään Euroopan ja kansainvälisellä tasolla tekemänsä sitoumukset.

”Olen ilahtunut, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston hallintoneuvosto on nyt pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Haluan myös onnitella tukiviraston ensimmäistä pääjohtajaa tästä nimityksestä. Tukivirastolla on merkittävä tehtävä jäsenvaltioiden turvapaikka-asiantuntemuksen keskuksena. Se voi auttaa komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan paremmin turvapaikkalainsäädäntöä ja tiedottaa parhaista toimintatavoista”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström selvittää. Tukivirastolla on mahdollisuus tehostaa merkittävästi järjestelmää, jossa eurooppalaisen humanitaarisen perinteen mukaisesti tarjotaan suojelua sitä tarvitseville ”, Malmström lisää. ”Tukiviraston toiminta on välttämätön edellytys solidaarisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvalle yhteiselle eurooppalaiselle turvapaikkajärjestelmälle. Eurooppa-neuvosto on asettanut tavoitteeksi, että yhteinen turvapaikkajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012. Haluankin vedota jäsenvaltioihin ja Euroopan parlamenttiin, jotta ne pyrkisivät järkevään kompromissiratkaisuun turvapaikkapakettia koskevissa neuvotteluissa, jotta voimme saavuttaa tavoitteen määräajassa”.

Tukiviraston tehtävänä on tukea jäsenvaltioita pyrkimyksissä toteuttaa yhdenmukaisempaa ja oikeudenmukaisempaa turvapaikkapolitiikkaa. Se mm. auttaa jäsenvaltioita parhaiden toimintatapojen löytämisessä, järjestää koulutusta Euroopan tasolla ja helpottaa alkuperämaita koskevien paikkansapitävien tietojen saantia. Tukivirasto antaa myös teknistä ja operatiivista tukea erityisten paineiden kohteena oleville jäsenvaltioille, joissa tehdään erityisen paljon turvapaikkahakemuksia, ja se tarjoaa niiden käyttöön turvapaikka-asiantuntijoista koostuvia tiimejä. Näin kyseisten jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmiin kohdistuvaa painetta voidaan helpottaa.

Tukivirasto riippumaton eurooppalainen sääntelyvirasto. Komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat sen toimintaa johtavaan hallintoneuvostoon. Se työskentelee läheisessä yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR), perusoikeusviraston ja Frontexin kanssa sekä konsultoi kansalaisyhteiskunnan edustajia. Pääjohtaja vastaa tukiviraston päivittäisen toiminnan johdosta.

Tukiviraston päätehtävinä on

  • kehittää jäsenvaltioiden välistä käytännön yhteistyötä turvapaikka-asioissa: se helpottaa alkuperämaita koskevaa tietojenvaihtoa, tukee jäsenvaltioita kääntämisen ja tulkkauksen järjestämisessä, kouluttaa turvapaikkavirkailijoita ja avustaa pakolaisaseman saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtämisessä.

  • tukea erityisten paineiden kohteeksi joutuneita jäsenvaltioita: se mm. ottaa käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmän ja koordinoi asiantuntijatiimejä, jotka avustavat EU-maita turvapaikkahakemusten hallinnoinnissa ja asianmukaisten vastaanottopalveluiden järjestämisessä.

  • edistää yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa: se kerää ja vaihtaa tietoja parhaista toimintatavoista, laatii vuosittaisen selvityksen turvapaikkatilanteesta EU:ssa ja julkaisee teknisiä asiakirjoja, kuten suuntaviivoja ja toimintakäsikirjoja, unionin turvapaikkasäädösten täytäntöönpanosta.

Taustaa

Komissio antoi 18. helmikuuta 2009 ehdotuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (IP/09/275). Ehdotukseen sisältyi tukiviraston perustamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sekä muutoksia Euroopan pakolaisrahastoon.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat alkuvuonna 2010 tukiviraston perustamiselle virallisen hyväksynnän, ja jäsenvaltiot päättivät, että tukiviraston päätoimipaikkana on Valletta Maltalla.

Asetus (EU) N:o 439/2010 julkaistiin toukokuussa EU:n virallisessa lehdessä (EUVL L 132, 29.5.2010).

Lisätietoja:

Ks. sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

MEMO/10/618


Side Bar