Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/ 160

Brussel, 15 februari 2010

Staatssteun: De Commissie staat België toe om tijdelijk maximaal 15 000 euro steun te verlenen per landbouwer

De Europese Commissie keurde een Belgische regeling met een budget van 2,73 miljoen euro goed ter ondersteuning van Vlaamse landbouwers die moeilijkheden ondervinden door de huidige economische crisis. In het kader van deze regeling mag tot 31 december 2010 steun worden verleend in de vorm van rentesubsidies en garanties. De regeling is een nieuwe toepassing van de Tijdelijke kaderregeling van de Commissie inzake staatssteun ter verbetering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis. Deze kaderregeling werd eind oktober 2009 gewijzigd om de lidstaten in staat te stellen beperkte steunbedragen te verlenen aan producenten van primaire landbouwproducten (zie IP/08/1993 ).

De regeling staat open voor landbouwers in alle subsectoren van de primaire landbouwproductie die nog niet in moeilijkheden verkeerden op 1 juli 2008 (d.i. vóór het begin van de crisis). Ze loopt tot 31 december 2010 en vult andere crisismaatregelen aan die de Vlaamse overheid al heeft genomen op basis van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun (waaronder maatregel N 117/09 – zie IP/09/447 ). De regeling voorziet in steun in de vorm van gesubsidieerde garanties en rentesubsidies. De steun wordt verleend door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De nieuwe regeling voor Vlaanderen voldoet aan alle voorwaarden van de gewijzigde tijdelijke kaderregeling voor staatssteun. De Belgische autoriteiten toonden met name aan dat de regeling noodzakelijk, proportioneel en passend is om een ernstige verstoring van de economie op te heffen. Daarom besloot de Commissie de regeling goed te keuren krachtens artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Het volledige besluit van de Commissie wordt gepubliceerd in het staatssteunregister ( State Aid Register ) op de website van het DG Concurrentie onder zaaknummer N 34/10.


Side Bar