Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1609

Bruxelles, den 26. november 2010

Innovation i EU: Kommissionen lancerer en høring om en aktiv og sund alderdom

Europa-Kommissionen ønsker at høre offentligheden, private organisationer, virksomheder og borgere om, hvordan EU kan optrappe sin indsats for innovative løsninger, der kan tackle de udfordringer, som det stigende antal af ældre medborgere rejser, og ønsker navnlig at få respons omkring et pilotprojekt, der er en del af det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring, som det er fastsat i flagskibsinitiativ "Innovation i EU", der blev præsenteret af EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, Maire Geoghegan Quinn, og Kommissionens næstformand med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, Antonio Tajani. Imellem 2010 og 2030 vil antallet af europæiske borgere over 65 stige med næsten 40 %, hvilket vil stille store krav til de europæiske samfund og økonomier, men der er også store muligheder forbundet hermed. Det europæiske innovationspartnerskab, som Kommissionen foreslår at lancere i 2011, har tre målsætninger: forbedre ældre menneskers sundhed og livskvalitet ved at gøre dem i stand til at leve et aktivt og selvstændigt liv, bidrage til sundheds- og socialsystemernes bæredygtighed og effektivitet og fremme konkurrencen og skabe nye muligheder for virksomhederne. Online-høringen løber indtil den 28. januar 2011.

John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, udtalte: "EU skal forberede sig på, at der bliver flere og flere ældre, og innovation skal være et af vores værktøjer. Derfor er jeg glad for, at den første af disse partnerskaber vedrører tematikken omkring et aktivt og sundt ældreliv. Dette vil indebære et tæt samarbejde på tværs af de forskellige politikker, der dækker sundhed, forskning, it-politik og erhvervspolitik."

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, der er ansvarlig for den digitale dagsorden, udtalte: "Folk lever længere, og de bør have muligheder for at have et ældreliv, hvor de kan leve så aktivt og selvstændigt som muligt med hjælp fra innovative løsninger, som apparater til at detektere og forebygge fald, letanvendelige sociale interaktionstjenester for at bryde ensomhed og smart ikt i hjemmet. Vi har brug for respons fra interesserede parter for at sikre, at det fremtidige innovationspartnerskab kan føre disse idéer ud i livet til gavn for EU's ældre medborgere."

Høringen opfordrer interesserede parter, som ældreorganisationer, patientorganisationer, hospitaler og udbydere af plejetjenester, sundheds- og plejepersonale, ikt-virksomheder, offentlige myndigheder og borgere til at reagere, så de barrierer, der forhindrer innovation og de nye muligheder, der opstår i forbindelse med befolkningens aldring, kan identificeres. Bidragsyderne kan også dele oplysninger om eksisterende eller kommende initiativer på EU-niveau og slå deres kræfter sammen. Disse initiativer bør fokusere på, hvordan innovative løsninger kan give lovende og konkrete resultater for de ældre.

Det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring har som overordnet mål at øge den gennemsnitlige levetid i EU med to år inden 2020. Det sigter på at forbedre ældre menneskers livskvalitet og på at effektivisere plejeløsningerne. Det vil fokusere på, hvordan innovation kan anvendes i en større målestok end i dag som f.eks. i forbindelse med større sundhed, forebyggelse, tidlig diagnosticering og behandling, integrerede og blandede sundheds- og socialsystemer, selvstændige leveformer og hjælpende teknologier til ældre mennesker.

Kommissionen vil analysere de svar, der kommer i høringen, for at opnå et klart overblik over innovationsmulighederne inden for de mange områder, som vedrører aldring i dag. Svarene vil hjælpe Kommissionen med at planlægge de næste skridt i det europæiske innovationspartnerskab.

Online-høringen løber på samme tid som en konference om det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring, der finder sted i Bruxelles i dag. Repræsentanter fra mere end 150 interesserede parter vil udveksle idéer med henblik på at få håndgribelige resultater af partnerskabet.

Baggrund:

Det europæiske innovationspartnerskab om aktiv og sund aldring er en del af EU's "Innovation i EU"-strategi, der er en af flagskibsinitiativerne i Europa 2020, der skal omsætte idéer til beskæftigelse, skabe grøn vækst og social fremgang (IP/10/1288). Innovation i EU har tre målsætninger: løfte videnskaben i EU op til verdensklasse, revolutionere måden, hvorpå den offentlige og den private sektor samarbejder, navnlig gennem innovationspartnerskaber, og fjernelse af de flaskehalse – som omkostningstunge patenter, fragmentering af markedet, langsommelig fastlæggelse af standarder og mangel på kvalificeret arbejdskraft – der for tiden forhindrer, at gode idéer hurtigt kan virkeliggøres og komme på markedet.

Dette svarer til målsætningerne i EU's digitale dagsorden om at udnytte potentialet i ikt til at skabe rigdomme og forbedre befolkningens livskvalitet (jf. IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Den digitale dagsorden sigter blandt andet på at sikre, at ikt skaber større selvstændighed for mennesker, der lider af kroniske sygdomme, og for mennesker med handicap. Den sigter på at fordoble antallet af de ordninger, der skal sikre de ældre en selvstændig tilværelse, inden udgangen af 2015.

Ligeledes er "fremme af godt helbred i et aldrende Europa" en af hovedmålsætningerne i EU's Sundhedsstrategi: "Sammen om sundhed".

Høringen findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/deployment/ahaip/consultation/

Yderligere oplysninger:

EU-foranstaltninger til "En god alderdom i informationssamfundet":

EU-foranstaltninger inden for sundhedsrelateret ikt:

Sundhed-EU-portalen

Folkesundhed

EU's digitale dagsorden

Innovation i EU


Side Bar