Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Bruselj, 25. november 2010

Tretji vrh Afrika-EU: s skupnimi močmi do povečanja naložb, gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, predsednik Komisije José Manuel Barroso in komisar za razvoj Andris Piebalgs se bodo 29. in 30. novembra udeležili vrha Afrika-EU v Tripolisu v Libiji. Cilj srečanja, na katerem se bo zbralo 80 evropskih in afriških voditeljev držav in vlad ter katerega krovna tema bodo „Naložbe, gospodarska rast in ustvarjanje delovnih mest“, bo sodelovanju med celinama dati novo, ambicioznejšo razsežnost. S partnerstvom med Afriko in EU, ki je bilo vzpostavljeno leta 2007, celini enakopravno združujeta prizadevanja za doseganje skupnih interesov in strateških ciljev, ki presegajo tradicionalno razvojno politiko. Od voditeljev se pričakuje, da se bodo na vrhu zavzeli za vključujočo in trajnostno rast, ki je najpomembnejše gibalo razvoja in boja proti revščini. Za uspeh je nujna okrepitev zasebnega sektorja in njegova večja vključenost ter tudi tesnejše sodelovanje na področju boja proti podnebnim spremembam ter zagotavljanja miru in varnosti.

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy je pred srečanjem izjavil: „V okviru čedalje večje globalizacije ter gospodarske in finančne krize je parterstvo med Unijo in Afriko strateškega pomena. Lotili se bomo ključnih zadev, kot so mir in varnost, globalno upravljanje ter regionalno povezovanje. Podvojili bomo skupna prizadevanja, da bomo spodbudili naložbe, ustvarjanje delovnih mest in rast“.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal: „Evropska unija gradi močno in vedno tesnejše partnerstvo z Afriko. Na lizbonskem vrhu leta 2007 smo s sprejetjem skupne strategije dobro napredovali. Te vezi moramo zdaj še utrditi in poglobiti ter pri tem graditi na preostalih še neizkoriščenih potencialih odnosov med EU in Afriko. Močnejše in intenzivnejše sodelovanje bo zelo koristilo razvoju Afrike ter imelo pomembno vlogo pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. To partnerstvo ima tudi za Evropo veliko vrednost in je enkratna priložnost za krepitev odnosov z vedno pomembnejšo celino v medsebojno vedno bolj odvisnem svetu.“

Osemdeset voditeljev držav in vlad, ki predstavljajo več kot 1,5 milijarde ljudi, bo razpravljalo zlasti o tem, kako napredovati na skupnih prednostnih področjih spodbujanja trajnostne rasti in zaposlovanja ter odpraviti posledice gospodarske in finančne krize, predvsem z ustvarjanjem okolja, ki bo bolj naklonjeno poslovnim priložnostim in naložbam.

Od leta 2007 je bil pri skupni strategiji Afrika-EU dosežen velik napredek na področjih kot so razvojni cilji tisočletja, mir in varnost, regionalno povezovanje ter trgovina (konkretni primeri so na voljo v MEMO/10/604). Obenem pa morata Evropa in Afrika narediti več, da bi odpravili razdrobljenost politik in finančnih instrumentov.

Da bi dosegli skupne cilje, morata še naprej vključevati vse zainteresirane strani – parlamente, civilno družbo in zasebni sektor.

  • Na vrhu bodo razprave potekale po naslednjih tematskih sklopih:

  • regionalno povezovanje, infrastruktura, IKT, znanost in razvoj zasebnega sektorja,

  • energija in podnebne spremembe,

  • razvojni cilji tisočletja, kmetijstvo in hrana,

  • mir in varnost,

  • upravljanje in človekove pravice,

  • migracije, mobilnost in ustvarjanje delovnih mest.

Od voditeljev držav in vlad se pričakuje, da bodo v skupni izjavi poudarili svetovni strateški pomen partnerstva, ki je edino strateško partnerstvo med tema dvema celinama. Na vrhu bi bilo poleg tega treba dati nov zagon tudi prizadevanjem za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, s poudarkom na državah, ki najbolj zaostajajo. Sprejet bo skupni akcijski načrt 2011–2013, ki bo vključeval nadaljnje izvajanje že obstoječih ukrepov ali uvedbo novih ukrepov na strateških področjih ter napredovanje na osnovi dosežkov od leta 2007.

Pred vrhom se bodo predsednik Barroso, podpredsednik Tajani in komisar Piebalgs udeležili poslovnega foruma EU-Afrika in okrogle mize za vodilne poslovneže, ki bosta 28. novembra. Na forumu se bo razpravljalo zlasti o razvoju skupne strategije za zagotavljanje vključujočih modelov trajnostnega razvoja in rasti v Afriki.

Ozadje

Leta 2007 je 80 evropskih in afriških voditeljev držav in vlad oblikovalo skupno strateško partnerstvo Afrika-EU, da bi združili prizadevanja za doseganje skupnih interesov, ki bi presegala tradicionalno razvojno politiko. Za nadaljnje operativno ukrepanje je bilo vzpostavljenih osem tematskih partnerstev: mir in varnost; demokratično upravljanje in človekove pravice; trgovina, regionalno povezovanje in infrastruktura; razvojni cilji tisočletja; energetika; podnebne spremembe; migracije, mobilnost in zaposlovanje; znanost, informacijska družba in vesolje.

Evropska komisija je 10. novembra 2010 objavila svoje predloge za utrditev odnosov med Afriko in EU ter potrdila, da je treba partnerstvo nadalje razvijati. Predlagala je, da se razvojno sodelovanje osredotoči na podporo vključujoče in trajnostne rasti, da so v ospredju dejavnosti z velikim učinkom, ki bodo finančni vzvod pri uresničevanju ogromnega potenciala, ki ga ima naše partnerstvo.

Za več informacij:

MEMO/10/604

IP/10/1495 in MEMO/10/566 o sporočilu v zvezi z utrjevanjem odnosov med EU in Afriko.

IP/10/1494 in MEMO/10/565 o zeleni knjigi: „Razvojna politika EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju – okrepitev učinka razvojne politike EU“

Spletna stran partnerstva Afrika-EU: http://www.africa-eu-partnership.org/

Spletna stran GD za razvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Spletna stran EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_sl.htm

Spletna stran predsednika Joséja Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletna stran poslovnega foruma EU-Afrika: http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar