Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

V Bruseli 25. novembra 2010

Tretí samit Afrika – EÚ: spoločne za posilnenie „investícií, hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest“

V dňoch 29. – 30. novembra sa predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, predseda Európskej komisie Barosso a komisár pre rozvoj Andris Piebalgs zúčastnia na samite Afrika – EÚ v Tripolise (Líbya). Na stretnutí, ktorého hlavnou témou sú “investície, hospodársky rast a tvorba pracovných miest”, sa zúčastní 80 európskych a afrických hláv štátov a vlád s cieľom posunúť spoluprácu medzi týmito dvomi kontinentmi na novú, vyššiu úroveň. Prostredníctvom partnerstva Afriky a EÚ, ktoré bolo vytvorené v roku 2007, tieto dva kontinenty ako rovnocenní partneri sledujú spoločné záujmy a strategické ciele, ktoré prekračujú rámec tradičnej rozvojovej politiky. Očakáva sa, že počas samitu budú vedúci predstavitelia klásť dôraz na inkluzívny a trvalo udržateľný rast ako hlavnú hnaciu silu rozvoja a na boj proti chudobe. Základným predpokladom úspechu pri dosahovaní týchto cieľov je väčšia angažovanosť a posilnenie súkromného sektora, ako aj užšia spolupráca v oblasti zmeny klímy, mieru a bezpečnosti.

Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy pred stretnutím vyhlásil: „V kontexte čoraz intenzívnejšej globalizácie a hospodárskej a finančnej krízy má partnerstvo Únie s Afrikou strategický význam. Budeme sa venovať dôležitým otázkam, ako sú mier a bezpečnosť, globálne riadenie a regionálna integrácia. Zvýšime tiež naše spoločné úsilie v oblasti podpory investícií, vytvárania pracovných miest a rastu.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso pred stretnutím povedal: „Európska únia buduje silné a čoraz užšie partnerstvo s Afrikou. V roku 2007 sme na Lisabonskom samite dosiahli významný pokrok prijatím spoločnej stratégie. Teraz musíme upevniť a prehĺbiť naše zväzky, stavajúc na dosiaľ nevyužitom potenciáli vzťahov medzi EÚ a Afrikou. Užšia a intenzívnejšia spolupráca bude pre rozvoj Afriky veľmi užitočná a bude zohrávať významnú úlohu pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia. Pre Európu je toto partnerstvo takisto skutočným prínosom a príležitosťou, ktorú nesmieme premeškať, ak chceme posilniť vzťahy s čoraz dôležitejším kontinentom vo svete charakterizovanom rastúcou vzájomnou závislosťou.”

Diskusie, ktorých sa zúčastní 80 hláv štátov a vlád zastupujúcich viac než 1,5 miliardy občanov, sa zamerajú na to, ako môžu tieto dva kontinenty dosiahnuť pokrok v oblasti spoločných priorít, ktorými sú podpora trvalo udržateľného rozvoja a zamestnanosti, a prekonať následky hospodárskej a finančnej krízy, a to najmä vytvorením priaznivejšieho prostredia pre podnikanie a investície.

Od roku 2007 sa v rámci spoločnej stratégie Afriky a EÚ podarilo dosiahnuť značný pokrok v oblastiach, ako sú rozvojové ciele tisícročia, mier a bezpečnosť a regionálna integrácia a obchod (konkrétne príklady sú uvedené v dokumente MEMO/10/604). Európa a Afrika musia zároveň urobiť viac preto, aby prekonali fragmentáciu politík a finančných nástrojov. Na dosiahnutie svojich spoločných cieľov musia tiež vo väčšej miere zapojiť do procesu všetky zainteresované strany – parlamenty, občiansku spoločnosť a súkromný sektor.

  • Diskusie v rámci samitu sa budú týkať týchto tém:

  • regionálna integrácia, infraštruktúra, IKT, veda a rozvoj súkromného sektora,

  • energetika a zmena klímy,

  • rozvojové ciele tisícročia, poľnohospodárstvo a potraviny,

  • mier a bezpečnosť,

  • správa vecí verejných a ľudské práva,

  • migrácia, mobilita a vytváranie pracovných miest.

Očakáva sa, že hlavy štátov a vlád vo svojom spoločnom vyhlásení zdôraznia globálny strategický význam svojho partnerstva, ktoré je jediným existujúcim strategickým partnerstvom medzi dvomi kontinentmi. Samit by tiež mal oživiť úsilie o dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia s dôrazom na krajiny, ktoré najviac zaostávajú. Prijme sa spoločný akčný plán na roky 2011 – 2013 zahŕňajúci konkrétne opatrenia v strategických oblastiach, ktorých realizácia by mala začať alebo pokračovať, pričom sa bude vychádzať z výsledkov, ktoré boli dosiahnuté od roku 2007.

Pred samotným samitom sa predseda Komisie Barroso, podpredseda Komisie Tajani a komisár Piebalgs zúčastnia na obchodnom fóre EÚ a Afriky a okrúhlom stole výkonných riaditeľov, ktoré sa ako sprievodné akcie samitu uskutočnia 28. novembra. Na tomto fóre sa bude diskutovať najmä o spôsoboch vypracovania spoločnej stratégie na zaistenie inkluzívnych modelov pre trvalo udržateľný rozvoj a rast v Afrike.

Kontext

V roku 2007 hlavy štátov a vlád z Európy a Afriky odštartovali spoločné strategické partnerstvo Afrika – EÚ s cieľom sledovať spoločné záujmy presahujúce rámec tradičnej rozvojovej politiky. Operatívne sledovanie plnenia je zabezpečené prostredníctvom ôsmich tematických partnerstiev: mier a bezpečnosť; demokratická správa a ľudské práva; obchod, regionálna integrácia a infraštruktúra; rozvojové ciele tisícročia; energetika; zmena klímy; migrácia, mobilita a zamestnanosť; veda, informačná spoločnosť a vesmír.

Dňa 10. novembra 2010 Európska komisia uverejnila svoje návrhy na upevnenie vzťahov medzi Afrikou a EÚ, v ktorých uznala potrebu ďalšieho rozvoja partnerstva. Navrhla, aby sa rozvojová spolupráca zamerala na podporu inkluzívneho a trvalo udržateľného rastu v Afrike, pričom dôraz by sa mal klásť na činnosti s veľkým účinkom na posilnenie investícií s cieľom využiť obrovský potenciál nášho partnerstva.

Ďalšie informácie:

MEMO/10/604

IP/10/1495 a MEMO/10/566 týkajúce sa oznámenia o upevňovaní vzťahov medzi EÚ a Afrikou

IP/10/1494 a MEMO/10/565 týkajúce sa zelenej knihy: „Rozvojová politika EÚ na podporu inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja; zvyšovanie dosahu rozvojovej spolupráce EÚ“

Webová stránka partnerstva Afrika – EÚ: http://www.africa-eu-partnership.org/

Webová stránka GR pre rozvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Webová stránka EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Webová stránka predsedu Komisie Josého Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Webová stránka komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová stránka obchodného fóra EÚ a Afriky

http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar