Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Briuselis, 2010 m. lapkričio 25 d.

3-iasis ES ir Afrikos valstybių aukščiausiojo lygio susitikimas. Bendras tikslas – investicijos, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas

Lapkričio 29–30 d. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy, Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas dalyvaus ES ir Afrikos valstybių aukščiausiojo lygio susitikime Tripolyje, Libijoje. Renginyje, kurio tema – investicijos, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas, susirinkę 80 Europos ir Afrikos šalių valstybių ir vyriausybių vadovų mėgins sukurti naują, plačių užmojų dviejų žemynų bendradarbiavimo pagrindą. Įgyvendindami 2007 m. sukurtą Afrikos ir ES partnerystės programą, šie du žemynai kaip lygiaverčiai partneriai siekia bendrų interesų ir strateginių tikslų įvairiose, ne tik įprastos vystymosi politikos srityse. Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai ragins remti integracinį ir tvarų Afrikos augimą, kuris yra pagrindinis vystymosi ir kovos su skurdu variklis. Norint tai pasiekti, į procesą būtina įtraukti privatųjį sektorių ir jį stiprinti, taip pat glaudžiau bendradarbiauti klimato kaitos bei taikos ir saugumo srityse.

Prieš susitikimą Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Hermanas Van Rompuy teigė: „Didėjančios globalizacijos ir ekonomikos bei finansų krizės sąlygomis Sąjungos partnerystė su Afrika – strategiškai svarbi. Spręsime svarbiausius klausimus, kaip antai taikos ir saugumo, pasaulinio valdymo ir regioninės integracijos. Taip pat bendromis jėgomis dar labiau skatinsime investuoti, kurti darbo vietas ir užtikrinti ekonomikos augimą.“

Prieš susitikimą Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Europos Sąjunga kuria stiprią ir vis glaudesnę partnerystę su Afrika. 2007 m. Lisabonoje įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime žengėme svarbų žingsnį – priėmėme bendrą strategiją. Dabar turime sutvirtinti šiuos ryšius ir padaryti juos dar glaudesnius, atskleisdami dar neišnaudotas ES ir Afrikos santykių galimybes. Glaudesnis ir aktyvesnis bendradarbiavimas būtų labai naudingas Afrikos vystymuisi, taip pat būtų reikšmingas siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Europai ši partnerytė taip pat labai vertinga – tai puiki galimybė puoselėti gerus santykius su žemynu, kurio svarba vis daugiau tarpusavio sąsajų turinčiame pasaulyje nuolat didėja.“

80 valstybių ir vyriausybių vadovų, atstovaujančių 1,5 milijardo žmonių, pirmiausia kalbėsis apie tai, kaip šie du žemynai galėtų įgyvendinti bendrus prioritetus – skatinti tvarų augimą ir užimtumą, taip pat įveikti ekonomikos ir finansų krizės sukeltus sunkumus, pirmiausia kuriant verslui ir investicijoms palankesnę aplinką.

Nuo 2007 m., kai buvo priimta Bendra Afrikos ir ES strategija, padaryta didelė pažanga Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT), taikos ir saugumo, regioninės integracijos ir prekybos srityse (konkrečių pavyzdžių galima rasti MEMO/10/604). Kita vertus, Europai ir Afrikai reikia dar nemažai padaryti, kad būtų išspręsta politikos ir finansinių priemonių fragmentiškumo problema. Be to, norėdamos pasiekti bendrus tikslus, jos turi leisti visiems suinteresuotiesiems subjektams – parlamentams, pilietinei visuomenei ir privačiajam sektoriui – aktyviau dalyvauti procese.

  • Aukščiausiojo lygio susitikimo pokalbių temos suskirstytos į šias grupes:

  • Regioninė integracija, infrastruktūra, IRT, mokslas ir privačiojo sektoriaus vystymasis

  • Energetika ir klimato kaita

  • TVT, žemės ūkis ir maistas

  • Taika ir saugumas

  • Valdymas ir žmogaus teisės

  • Migracija, judumas ir užimtumas

Bendroje deklaracijoje valstybių ir vyriausybių vadovai ketina pabrėžti strateginę šios vienintelės dviejų žemynų partnerystės svarbą pasauliniu mastu. Be to, aukščiausiojo lygio susitikimas turėtų padėti atnaujinti pastangas siekti TVT, ypač šalyse, kurios šioje srityje labiausiai atsilieka. Bus priimtas bendras 2011–2013 m. veiksmų planas, kuriame bus nustatomi konkretūs tęstini ir nauji veiksmai strateginėse srityse, taip pat bus numatoma, kaip toliau bus gerinami nuo 2007 m. pasiekti rezultatai.

Lapkričio 28 d. Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso, Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Tajani ir Komisijos narys A. Piebalgas dalyvaus prieš pat aukščiausiojo lygio susitikimą rengiamame ES ir Afrikos verslo forume ir pagrindinių vykdomųjų direktorių apskritojo stalo diskusijose. Šiame forume pirmiausia bus kalbama apie galimybes sukurti bendrą strategiją, kad būtų parengti integraciniai Afrikos tvariojo vystymosi ir augimo modeliai.

Pagrindiniai faktai

2007 m. Europos ir Afrikos šalių valstybių ir vyriausybių vadovai užmezgė bendrą Afrikos ir ES partnerystę, kad kartu siektų bendrų interesų ir strateginių tikslų įvairiose, ne tik įprastos vystymosi politikos srityse. Tolesnė veikla užtikrinama aštuoniomis teminėmis partnerystės programomis: taika ir saugumas, demokratiškas valdymas ir žmogaus teisės, prekyba, regioninė integracija ir infrastruktūra, TVT, energetika, klimato kaita, migracija, judumas ir užimtumas, mokslas, informacinė visuomenė ir kosminė erdvė.

2010 m. lapkričio 10 d. Europos Komisija paskelbė savo pasiūlymus, kaip sutvirtinti Afrikos ir ES ryšius, ir pripažino, kad reikia toliau plėtoti partnerystę. Komisija siūlo vykdant vystomąjį bendradarbiavimą pirmiausia remti integracinį ir tvarų Afrikos augimą, dėmesį sutelkti į didelį poveikį darančią veiklą, kad investicijos duotų naudos ir būtų visapusiškai pasinaudota dideliu partnerystės potencialu.

Daugiau informacijos

MEMO/10/604

IP/10/1495 ir MEMO/10/566dėl komunikato dėl ES ir Afrikos santykių stiprinimo

IP/10/1494 ir MEMO/10/565 dėl Žaliosios knygos „Integracinį augimą ir tvarųjį vystymąsi remianti ES vystymosi politika. ES vystymosi politikos poveikio didinimas“

Afrikos ir ES partnerystės interneto svetainė http://www.africa-eu-partnership.org/

Vystymosi GD interneto svetainė http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

EuropeAid (AidCo) interneto svetainė http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Komisijos Pirmininko José Manuelio Barroso interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

ES ir Afrikos verslo forumo interneto svetainė http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar