Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Bryssel 25. marraskuuta 2010

Kolmas Afrikka–EU-huippukokous kehottaa yhteistyöhön investointien, talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi

Afrikan ja EU:n välinen huippukokous järjestetään Tripolissa Libyassa 29.–30. marraskuuta. Mukana ovat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs sekä 80 Euroopan ja Afrikan valtioiden ja hallitusten päämiestä. Huippukokouksen pääteemana on ”Investoinnit, talouskasvu ja työpaikkojen luominen”, ja tavoitteena on nostaa Afrikan ja Euroopan välinen yhteistyö uudelle, kunnianhimoisemmalle tasolle. Afrikka–EU-kumppanuus käynnistettiin vuonna 2007, ja sen pohjalta yhteisiä etuja ja strategisia tavoitteita on edistetty tasaveroisina kumppaneina, perinteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa laajemmin tavoittein. Maiden johtajien odotetaan vaativan huippukokouksessa osallistavaa kasvua ja kestävää kehitystä, sillä nämä ovat köyhyyden torjunnan ja kehityksen keskeiset veturit. Tässä onnistuminen edellyttää yksityissektorin lujittamista ja vahvempaa osallistumista sekä tehokkaampaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen ja rauhan ja turvallisuuden alalla.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy totesi kokouksen alla, että globalisaatiokehityksen edetessä ja talous- ja finanssikriisin vuoksi EU:n kumppanuudella Afrikan kanssa on strategista merkitystä. ”Käsittelemme avainkysymyksiä, kuten rauhaa ja turvallisuutta, globaalia hallintaa ja alueellista integraatiota. Aiomme myös tehostaa yhteisiä pyrkimyksiämme investointien, työpaikkojen synnyn ja kasvun edistämiseksi", Van Rompuy sanoi.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi ennen kokousta Euroopan unionin olevan rakentamassa vahvaa ja entistä tiiviimpää kumppanuutta Afrikan kanssa. ”Lissabonin huippukokouksessa vuonna 2007 hyväksytty yhteinen strategia oli edistysaskel. Nyt meidän on lujitettava ja syvennettävä siteitämme käyttäen perustana EU:n ja Afrikan suhteiden vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Vahvempi ja tiiviimpi yhteistyö edistää Afrikan kehitystä huomattavasti ja on tärkeässä osassa myös vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa. Tämä kumppanuus tuo todellista etua myös Euroopalle. Emme saa hukata mahdollisuutta ylläpitää suhteita yhä tärkeämpään asemaan nousemassa olevaan maanosaan, kun keskinäinen riippuvuus maailmassa lisääntyy jatkuvasti”, puheenjohtaja Barroso sanoi.

Kokoukseen osallistuvat valtioiden ja hallitusten 80 johtajaa edustavat yli 1,5:ttä miljardia ihmistä. Keskusteluissaan he keskittyvät pohtimaan, miten Afrikka ja Eurooppa voisivat tukea kestävää kasvua ja työllisyyttä, jotka on määritetty yhteisiksi painopisteiksi. Lisäksi käsitellään talous- ja finanssikriisin jälkiseurauksista selviämistä, erityisesti pyrkimällä luomaan yrityksille ja investoinneille aikaisempaa myönteisempi ympäristö.

Yhteisen Afrikka–EU-strategian avulla on vuoden 2007 jälkeen edistytty huomattavasti esimerkiksi vuosituhannen kehitystavoitteiden, rauhan ja turvallisuuden, alueellisen integraation ja kaupan alalla (konkreettisia esimerkkejä: MEMO/10/604). Sekä Euroopan että Afrikan on kuitenkin pyrittävä tarmokkaammin vähentämään politiikkojensa ja rahoitusvälineidensä pirstaleisuutta. Yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi niiden on saatava kaikki sidosryhmät – parlamentit, kansalaisyhteiskunta ja yksityissektori – entistä laajemmin mukaan yhteistyöhön.

  • Huippukokouksessa keskustellaan seuraavista aiheista:

  • alueellinen integraatio, infrastruktuuri, tieto- ja viestintätekniikka, tiede ja yksityissektorin kehitys

  • energia ja ilmastonmuutos

  • vuosituhannen kehitystavoitteet, maatalous ja elintarvikkeet

  • rauha ja turvallisuus

  • hallinto ja ihmisoikeudet

  • maahanmuutto, liikkuvuus ja työpaikkojen luominen.

Valtioiden ja hallitusten päämiesten odotetaan painottavan yhteisessä julistuksessaan kumppanuutensa maailmanlaajuista strategista merkitystä, onhan kyseessä ainoa maanosien välinen strateginen kumppanuus. Huippukokouksessa aiotaan myös piristää pyrkimyksiä saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet ja keskittyä siinä maihin, jotka ovat kauimpana tavoitteista. Lisäksi on tarkoitus hyväksyä vuosia 2011–2013 koskeva yhteinen toimintasuunnitelma, johon sisältyy strategisilla aloilla toteutettavia tai käynnistettäviä konkreettisia toimia vuodesta 2007 toteutuneiden saavutusten pohjalta.

Ennen huippukokousta puheenjohtaja Barroso, varapuheenjohtaja Tajani ja komissaari Piebalgs osallistuvat EU:n ja Afrikan yritysfoorumiin ja pääjohtajien pyöreän pöydän keskusteluun, jotka järjestetään ennen huippukokousta, 28. marraskuuta. Foorumissa keskustellaan erityisesti siitä, miten voitaisiin kehittää yhteinen strategia, jolla varmistetaan Afrikan kestävää kehitystä ja kasvua edistävät osallistavat mallit.

Tausta

Euroopan ja Afrikan valtioiden ja hallitusten päämiehet käynnistivät vuonna 2007 EU:n ja Afrikan yhteisen strategisen kumppanuuden, jolla pyritään saavuttamaan perinteisen kehitysyhteistyön tavoitteita laajempia yhteisiä etuja. Kumppanuudessa on kahdeksan teema-aluetta, joiden avulla toiminnan edistymistä seurataan: rauha ja turvallisuus; demokraattinen hallinto ja ihmisoikeudet; kauppa, alueellinen integraatio ja infrastruktuuri; vuosituhannen kehitystavoitteet; energia; ilmastonmuutos; maahanmuutto, liikkuvuus ja työllisyys sekä tiede, tietoyhteiskunta ja avaruus.

Euroopan komissio julkaisi 10. marraskuuta 2010 ehdotuksensa Afrikan ja EU:n suhteiden lujittamisesta ja totesi sen yhteydessä, että kumppanuutta on tarpeen kehittää edelleen. Se ehdotti kehitysyhteistyön kohdentamista osallistavan ja kestävän kasvun tukemiseen Afrikassa ja keskittymistä vaikutukseltaan mittaviin, investointeja lisääviin toimiin, jotta kumppanuuden valtava potentiaali voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

Lisätietoja:

MEMO/10/604

IP/10/1495 ja MEMO/10/566 EU:n ja Afrikan välisten suhteiden lujittamisesta

IP/10/1494 ja MEMO/10/565 vihreästä kirjasta ”EU:n kehitysyhteistyöpolitiikasta tukea osallistavalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle; EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan vaikutuksen parantaminen”

Afrikka–EU-kumppanuuden verkkosivusto: http://www.africa-eu-partnership.org/

Kehitysyhteistyön pääosaston verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Yhteistyötoimisto EuropeAidin (AIDCO) verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_fi.htm

Puheenjohtaja José Manuel Barroson verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Kehitysyhteistyöstä vastaavan komissaarin Andris Piebalgsin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

EU–Afrikka-yritysfoorumin verkkosivusto: http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar