Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

Bruxelles, den 25. november 2010

3. topmøde mellem EU og Afrika: En fælles indsats for yderligere "investering, økonomisk vækst og jobskabelse"

Den 29.-30. november deltager Det Europæiske Råds formand Herman Van Rompuy, kommissionens formand José Manuel Barroso og kommissær for udvikling Andris Piebalgs i topmødet mellem Afrika og EU i Tripoli (Libyen). 80 europæiske og afrikanske stats- og regeringschefer vil mødes om det overordnede tema "investering, økonomisk vækst og jobskabelse" for at skabe et nyt og mere ambitiøst samarbejde mellem de to kontinenter. Gennem Afrika-EU-partnerskabet fra 2007 forfølger de to kontinenter som ligestillede partnere fælles interesser og strategiske mål, som ligger udover den mere traditionelle udviklingspolitiks mål. På mødet forventes lederne at slå et slag for, at inklusiv og bæredygtig vækst gøres til primus motor for udvikling og bekæmpelse af fattigdom. Hvis dette skal lykkes, skal den private sektor styrkes og inddrages mere, og der skal være et større samarbejde om klimaændringer samt fred og sikkerhed.

Formanden for Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy sagde forud for mødet: "I forbindelse med stigende globalisering og den økonomiske og finansielle krise har EU's partnerskab med Afrika strategisk betydning. Vi skal behandle vigtige emner som fred og sikkerhed, global forvaltning og regional integration. Vi vil også gøre mere for at fremme investering og skabe beskæftigelse og vækst."

Kommissionsformand José Manuel Barroso sagde forud for mødet: "Den Europæiske Union er ved at skabe et stærkere og tættere samarbejde med Afrika. I 2007 gjorde vi gode fremskridt på Lissabontopmødet, hvor der blev vedtaget en fælles strategi. Nu skal vi konsolidere og uddybe forbindelserne ved at bygge på det endnu uudnyttede potentiale i EU's og Afrikas forbindelser. Et stærkere og tættere samarbejde vil i høj grad være til gavn for Afrikas udvikling, og det vil spille en vigtig rolle for millenniumudviklingsmålene. Partnerskabet er også en stor fordel for Europa og en mulighed, som vi ikke må lade gå tabt, for at skabe forbindelser med et kontinent af stigende betydning i en verden, hvor vi bliver mere og mere indbyrdes afhængige.

De 80 stats- og regeringschefer, som repræsenterer over 1,5 milliarder mennesker, vil især drøfte, hvordan de to kontinenter kan gøre fremskridt med de fælles prioriteter om øget bæredygtig vækst og beskæftigelse, og hvordan de skal håndtere følgerne af den økonomiske og finansielle krise, navnlig ved at skabe mere gunstige erhvervs- og investeringsvilkår.

Siden 2007 har den fælles Afrika-EU-strategi skabt store fremskridt inden for områder som millenniumudviklingsmålene, fred og sikkerhed, samt regional integration og handel (konkrete eksempler findes i MEMO/10/604). Samtidig skal Europa og Afrika gøre mere for at afhjælpe opsplitningen af politikker og finansielle instrumenter. Hvis de skal nå deres fælles mål, er de også nød til i højere grad at involvere alle interessenter – parlamenter, civilsamfundet og den private sektor.

  • Drøftelserne på topmødet vil dreje sig om følgende emner:

  • Regional integration, infrastruktur, IKT, videnskab og udvikling af den private sektor

  • Energi og klimaændringer

  • Millenniumudviklingsmål, landbrug og fødevarer

  • Fred og sikkerhed

  • God regeringsførelse og menneskerettigheder

  • Migration, mobilitet og jobskabelse.

Stats- og regeringscheferne forventes i deres fælles erklæring at understrege den globale strategiske betydning af partnerskabet, som er det eneste strategiske partnerskab mellem to kontinenter. Topmødet bør også sætte fornyet skub i indsatsen for at opfylde millenniumudviklingsmålene, idet der sættes fokus på de lande, der er længst bagud. Der vil blive vedtaget en fælles handlingsplan for 2011‑2013, herunder konkrete tiltag, som enten skal videreføres eller lanceres inden for de strategiske områder, og som tager udgangspunkt i de resultater, der er opnået siden 2007.

Forud for topmødet vil José Manuel Barroso, næstformand Antonio Tajani og kommissær Andris Piebalgs deltage i EU-Afrika-erhvervsforummet og erhvervsledernes rundbordsmøde, der tilrettelægges i forbindelse med topmødet den 28. november. På forummet vil man navnlig drøfte, hvordan man kan udarbejde en fælles strategi for at sikre inklusive modeller for bæredygtig udvikling og vækst i Afrika.

Baggrund

I 2007 lancerede stats- og regeringsledere fra Europa og Afrika det fælles strategiske Afrika-EU-partnerskab for at forfølge fælles interesser, der ligger uden for de områder, som den traditionelle udviklingspolitik fokuserer på. Otte tematiske partnerskaber sikrer den operationelle opfølgning: Fred og sikkerhed; demokratisk forvaltning og menneskerettigheder; handel, regional integration og infrastrukturer; millenniumudviklingsmål; energi; klimaændringer, migration, mobilitet og beskæftigelse; videnskab, informationssamfund og rummet.

Den 10. november 2010 offentliggjorde Europa-Kommission sine forslag til, hvordan forbindelserne mellem Afrika og EU kan konsolideres, i anerkendelse af at partnerskabet bør udvikles yderligere. Det foreslås, at der fokuseres på et udviklingssamarbejde, som støtter inklusiv og bæredygtig vækst i Afrika, og hvor der især sættes ind med foranstaltninger, der giver synlige resultater, som kan anspores til investeringer med det formål at udnytte partnerskabets store potentiale.

Yderligere oplysninger:

MEMO/10/604

IP/10/1495 og MEMO/10/566 om meddelelsen om konsolidering af EU‑Afrika‑forbindelserne

IP/10/1494 og MEMO/10/565 om grønbogen: "EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling - Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik"

Websted om Afrika-EU-partnerskabet: http://www.africa-eu-partnership.org/

Websted for Generaldirektoratet for Udvikling: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Websted for EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Formand José Manuel Barrosos websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Kommissær Andris Pielbags' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Websted for EU-Afrika-erhvervsforum: http://www.euafrica-businessforum.org

Kontaktpersoner

Michael Karnitschnig, talsmand, +32 2 299 60 66 eller +32 498 99 60 66 - michael.karnitschnig@ec.europa.eu

Catherine Ray, talskvinde: +32 2 296 99 21 eller +32 498 96 99 21 – catherine.ray@ec.europa.eu

Charlotte Arwidi, talskvinde: +32 2 298 77 97 eller +32 498 927797 charlotte.arwidi@ec.europa.eu


Side Bar