Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1605

V Bruselu dne 25. listopadu 2010

Třetí summit Afrika-EU: společně pro další „investice, hospodářský růst a tvorbu pracovních míst“

Ve dnech 29. a 30. listopadu se předseda Evropské rady Herman Van Rompuy, předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař pro rozvoj Andris Piebalgs zúčastní summitu Afrika-EU v Tripolisu (Libye). Nad zastřešujícím tématem „Investice, hospodářský růst a tvorba pracovních míst“ zasedne 80 hlav států a předsedů vlád z EU a Afriky, aby posunuli spolupráci mezi oběma kontinenty na novou, ambicióznější úroveň. Prostřednictvím partnerství Afrika-EU založeného v roce 2007 prosazují oba kontinenty coby rovnocenní partneři společné zájmy a strategické cíle nad rámec tradiční rozvojové politiky. Očekává se, že vedoucí představitelé se během summitu budou zasazovat o udržitelný růst podporující začlenění jakožto klíčovou hnací sílu rozvoje a boje proti chudobě. Zásadním předpokladem úspěchu je větší zapojení a posílení soukromého sektoru, stejně jako intenzivnější spolupráce v oblasti změny klimatu, míru a bezpečnosti.

Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy před začátkem zasedání uvedl: „S ohledem na rostoucí míru globalizace a hospodářskou a finanční krizi má partnerství Unie s Afrikou strategický význam. Budeme se zabývat klíčovými otázkami, jako je mír a bezpečnost, správa věcí veřejných a regionální integrace. Společně vystupňujeme též úsilí o podporu investic a růstu a vytváření pracovních míst.“

Předseda José-Manuel Barroso před začátkem zasedání prohlásil: „Evropská unie buduje s Afrikou silné a stále užší partnerství. Na lisabonském summitu v roce 2007 jsme přijetím společné strategie učinili dobrý pokrok. Nyní je třeba naše vazby upevnit a prohloubit a čerpat z nevyužitého potenciálu, který vztahy EU-Afrika skýtají. Silnější a intenzivnější spolupráce bude velkým přínosem pro rozvoj Afriky a bude hrát důležitou úlohu při dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Toto partnerství přináší rovněž Evropě velký prospěch a příležitost, kterou si nesmíme nechat ujít, pokud chceme rozvíjet vztahy se stále důležitějším kontinentem ve vzájemně stále závislejším světě.“

Uvedených 80 hlav států a předsedů vlád, zastupujících více než 1,5 miliardy občanů, se bude ve svých debatách zaměřovat na to, jak oba kontinenty mohou pokročit ve sdílených prioritách v rámci podpory udržitelného růstu a zaměstnanosti a vypořádat se s následky hospodářské a finanční krize především vytvořením příznivějšího pro podnikání a investice.

Od roku 2007 byl v rámci společné strategie Afrika-EU učiněn značný pokrok v oblastech, jako jsou rozvojové cíle tisíciletí, mír a bezpečnost, regionální integrace a obchod (konkrétní příklady jsou k dispozici zde: MEMO/10/604). Zároveň musí Evropa a Afrika učinit více pro překonání fragmentace politik a finančních nástrojů. K dosažení společných cílů je třeba také více zapojit všechny zúčastněné strany – parlamenty, občanskou společnost a soukromý sektor.

Diskuse na summitu budou rozděleny do následujících tematických skupin:

  • regionální integrace, infrastruktura, informační a komunikační technologie, věda a rozvoj soukromého sektoru,

  • energetika, změna klimatu,

  • rozvojové cíle tisíciletí, zemědělství a potraviny,

  • mír a bezpečnost,

  • správa věcí veřejných a lidská práva,

  • migrace, mobilita a tvorba pracovních míst.

Očekává se, že hlavy států a předsedové vlád ve společném prohlášení zdůrazní globální strategický význam svého partnerství, jež je jediným existujícím strategickým partnerstvím mezi dvěma kontinenty. Summit by měl rovněž oživit snahy o dosažení rozvojových cílů tisíciletí se zaměřením na země, které zaostávají nejvíce. Bude přijat společný akční plán na období 2011–2013 s konkrétními opatřeními, jež mají být prováděna nebo zahájena ve strategických oblastech a jež mají navazovat na výsledky dosažené od roku 2007.

Před summitem se předseda Barroso, místopředseda Tajani a komisař Piebalgs zúčastní jednání obchodního fóra EU-Afrika a kulatého stolu s řediteli podniků, jež jsou pořádány v rámci summitu dne 28. listopadu. Na tomto fóru se povedou zejména diskuse o způsobech rozvíjení společné strategie s cílem zajistit pro udržitelný rozvoj a růst modely začlenění.

Souvislosti

V roce 2007 zahájily hlavy států a předsedové vlád z Evropy a Afriky společné strategické partnerství Afrika-EU, jehož záměrem je prosazovat společné zájmy nad rámec tradiční rozvojové politiky. Operativní dohled je zajištěn v rámci osmi tematických partnerství: mír a bezpečnost; demokratická správa věcí veřejných a lidská práva; obchod, regionální integrace a infrastruktura; rozvojové cíle tisíciletí; energetika; změně klimatu; migrace, mobilita a práce; věda, informační společnost a vesmír.

Dne 10. listopadu 2010 zveřejnila Evropská komise návrhy na upevnění vztahů mezi Afrikou a EU s tím, že je třeba partnerství dále rozvíjet, zaměřit se na rozvojovou spolupráci na podporu udržitelného růstu podporujícího začlenění v Africe a prosazovat činnosti s velkým dopadem, které přitáhnou investice, a využívat tak ohromného potenciálu našeho partnerství.

Další informace:

MEMO/10/604

IP/10/1495 a MEMO/10/566 ke sdělení o upevňování vtahů mezi Afrikou a EU

IP/10/1494 a MEMO/10/565k zelené knize: „Rozvojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění; zvýšení dopadu rozvojové politiky EU“

Internetová stránka Partnerství EU a Afriky: http://www.africa-eu-partnership.org/

Internetová stránka GŘ pro rozvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Internetová stránka EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka předsedy Josého Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Internetová stránka komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetová stránka obchodního fóra EU-Afrika:

http://www.euafrica-businessforum.org


Side Bar