Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1602

Brusel 25. novembra 2010

Digitálna agenda: rýchlosť širokého pásma sa zvyšuje, ale Európa musí zintenzívniť svoje úsilie

Podľa štatistík, ktoré dnes zverejnila Európska komisia, sa v Európe v porovnaní minulým rokom zaznamenal výrazný nárast rýchlosti širokopásmového pripojenia. V júli 2010 malo 29 % širokopásmových pripojení rýchlosť minimálne 10 megabitov za sekundu (Mbps) (15 % nárast oproti predchádzajúcemu roku). Zavádzanie širokého pásma v EÚ sa ďalej rozmáha a na 100 obyvateľov pripadá 25,6 pripojení (v predchádzajúcom roku to bolo ešte 23,9). Ročný rast v oblasti mobilného širokého pásma predstavuje úctyhodných 45 % a na 100 obyvateľov pripadá 6 zariadení na prístup k mobilnému širokému pásmu (usb kľúčov alebo usb modemov). EÚ však ešte musí prejsť dlhú cestu, kým sa jej podarí dosiahnuť cieľ, ktorý si vytýčila v Digitálnej agende pre Európu, a to poskytnúť všetkým Európanom do roku 2013 základné širokopásmové pripojenie a do roku 2020 ultrarýchle širokopásmové pripojenie (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). V septembri 2010 Komisia predstavila opatrenia zamerané na zjednodušenie zavádzania a využívania rýchleho a ultrarýchleho širokopásmového pripojenia (pozri IP/10/1142).

Neelie Kroes, podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu, vyhlásila: „Rýchle širokopásmové služby sú digitálnym kyslíkom nevyhnutným pre prosperitu a blahobyt Európy. Situácia pri zavádzaní širokého pásma, ako aj dostupné rýchlosti sa zlepšujú, ale na to, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si vytýčili v oblasti zavádzania a používania veľmi rýchlych širokopásmových sietí, musíme vystupňovať svoje úsilie. Predovšetkým musíme rýchlo dosiahnuť dohodu o našom návrhu, ktorý má zabezpečiť, aby rádiové frekvenčné spektrum bolo dostupné pre mobilné široké pásmo, po ktorom rastie dopyt veľmi rýchlym tempom.“

V júli 2010 takmer tretina všetkých širokopásmových pripojení v EÚ dosahovala rýchlosti väčšie ako 10 Mbps (15 % v júli 2009). Vyššie rýchlosti prenosu dát poskytujú zákazníkom spravidla väčší a lepší výber služieb s nižšou cenou za megabit. 5 % pripojení v EÚ má priemernú rýchlosť 30 Mbps alebo vyššiu (iba 0,5 % má rýchlosť 100 Mbps alebo vyššiu).

Nové služby v sektore zábavy a obchodnom sektore, ako napríklad televízia s vysokým rozlíšením alebo zariadenia na videokonferencie, potrebujú oveľa rýchlejšie internetové pripojenie, ako je v súčasnosti v Európe k dispozícii, na to, aby sa vyrovnali svetovým špičkám, ako je Južná Kórea a Japonsko. Cieľom digitálnej agendy 2020 je rýchlosť minimálne 30 Mbps dostupná pre všetkých a prístup polovice európskych domácností k rýchlostiam vyšším ako 100 Mbps.

Z nových štatistík vyplýva, že v období od júla 2009 do júla 2010 počet širokopásmových pripojení na celom území EÚ narástol o 8 % (hoci toto tempo je pomalšie ako 11 % za predchádzajúci rok). K júlu 2010 bolo v EÚ približne 128 miliónov pevných širokopásmových pripojení, pričom 9 miliónov nových sa zaviedlo od júla 2009. Počet domácností v EÚ je zhruba 220 miliónov.

Holandsko a Dánsko naďalej vedú svetový rebríček v zavádzaní širokého pásma (na 100 obyvateľov pripadá takmer 40 pripojení, takže prístup má približne 80% obyvateľstva). Miera rastu na rozvíjajúcich sa trhoch stagnuje, pretože sa nasycujú (v členských krajinách, ktoré sú v tejto oblasti na čele, ako sú Fínsko a Švédsko, miera zavádzania pevného širokopásmového pripojenia dokonca klesla, pravdepodobne v dôsledku jeho nahrádzania mobilným širokým pásmom).

Deväť krajín EÚ (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko) zaznamenalo väčšiu mieru zavádzania širokého pásma ako Spojené štáty (podľa štatistík OECD z mája 2010 pripadá na 100 obyvateľov 26,4 pripojení). Grécko a Česká republika dosiahli v uplynulom roku najvýraznejší pokrok (výpočet na základe rastu na obyvateľa).

Digitálne účastnícke vedenie (DSL) zabezpečuje 100 miliónov pripojení, a je tak naďalej najbežnejšou technológiou na prístup k širokému pásmu v Európe, hoci jeho podiel na trhu klesá a rozmach zaznamenávajú vysokorýchlostné architektúry optického vlákna a káblové modemy s Docsis 3.0 (najnovšie káblové siete, ktoré umožňujú veľmi rýchly internet). Počet pripojení prostredníctvom optických vedení až k užívateľovi (FTTH) narástol od júla 2009 do júla 2010 o 40 %, ale momentálne predstavuje iba 1,7% všetkých pripojení v Európe, keďže takéto pripojenia sa nachádzajú len v niekoľkých krajinách (predovšetkým vo Švédsku, kde 24 % širokopásmových pripojení sú FTTH).

Rýchly rast mobilného širokého pásma

Mobilné širokopásmové pripojenie (napr. usb modemy pre laptopy) narastá v celom rade členských štátov, najmä vo Fínsku (21,5 zariadení na prístup k mobilnému širokému pásmu prostredníctvom usb kľúčov/dátových kariet/usb modemov na 100 obyvateľov), Rakúsku (16,7), Švédsku (14), Dánsku (13,4) a Portugalsku (12,1). Prienik mobilného širokopásmového pripojenia na trhy v Európe je v súčasnosti na úrovni 6% a od júla 2009 zaznamenal nárast o 45%.

Priemerný podiel etablovaných operátorov telekomunikačných služieb na trhu v EÚ mierne poklesol na úroveň približne 44% (najvyšší je na Cypre 76% a vo Fínsku 68%, ako aj v Luxembursku, a najnižší je v Bulharsku 32 % a v Rumunsku a Spojenom kráľovstve 28%). Etablovaní operátori však štrukturálne strácajú svoje dominantné postavenie na širokopásmových trhoch (vrátane ďalšieho predaja veľkoobchodných liniek), čo je prínosom pre hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre (v podstate vďaka uvoľneniu účastníckej prípojky, ktoré umožňuje tretím stranám prístup do siete). Plne uvoľnené účastnícke prípojky a spoločné prístupové linky predstavujú 74,8 % alternatívnych digitálnych účastníckych vedení (DSL), v porovnaní s podielom 71,4 % v predchádzajúcom roku. K nárastu počtu uvoľnených účastníckych prípojok dochádza (aj napriek tomu, že je pomalší ako minulý rok) na úkor ďalšieho predaja; tento druh nízkonákladového prístupu pre nových účastníkov sa od roku 2009 znížil z 8,9 % na 10,6 % pripojení DSL. Všetko nasvedčuje tomu, že noví aktéri na trhu telekomunikácií investovali progresívne, vďaka čomu narástla konkurencieschopnosť na trhu so širokým pásmom.

Balík právnych predpisov o širokom pásme predstavený v septembri 2010 obsahuje odporúčanie Komisie o regulovanom prístupe k prístupovým sieťam novej generácie (sieťam NGA), ktorý zaistí rovnováhu medzi potrebou podporovať investície a potrebou zaručiť hospodársku súťaž (pozri MEMO/10/424), návrh rozhodnutia o ustanovení programu politiky rádiového frekvenčného spektra, ktorým sa okrem iného zabezpečí dostupnosť spektra pre bezdrôtové širokopásmové služby (pozri MEMO/10/425), a oznámenie o širokopásmových službách zamerané na podporu investícií (pozri MEMO/10/427).

Správa je dostupná tu.

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar