Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1602

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: η ευρυζωνική ταχύτητα αυξάνεται, αλλά η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ευρώπη είναι πολύ ταχύτερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο του 2010, το 29% των ευρυζωνικών γραμμών της ΕΕ είχαν ταχύτητα τουλάχιστον 10 megabit το δευτερόλεπτο (Mbps) (αύξηση 15% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο). Η αφομοίωση της ευρυζωνικής τεχνολογίας συνεχίζει να αυξάνεται στην ΕΕ με 25,6 συνδρομές για κάθε 100 πολίτες (έναντι 23,9 τον προηγούμενο χρόνο). Αξιοσημείωτη ήταν η ετήσια αύξηση στις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, με 45%, και με 6 συσκευές αποκλειστικής κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης (κλειδιά usb ή κλειδιά σύνδεσης) ανά 100 πολίτες. Απομένει όμως ακόμα να καλυφθεί μεγάλη απόσταση ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, δηλαδή μέχρι το 2013 κάθε Ευρωπαίος να έχει αποκτήσει πρόσβαση σε βασικές ευρυζωνικές και έως το 2020 σε ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις, όπως αναφέρεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200. Η Επιτροπή παρουσίασε το Σεπτέμβριο του 2010 μέτρα για τη διευκόλυνση της εξάπλωσης και αφομοίωσης στις ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) (βλ. IP/10/1142).

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε ότι «οι γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι ψηφιακό οξυγόνο, απαραίτητο για την ευημερία της Ευρώπης. Η αφομοίωση και οι διαθέσιμες ταχύτητες βελτιώνονται, εμείς όμως πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει όσον αφορά τις υψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την πρότασή μας να διασφαλιστεί διαθέσιμο ραδιοφάσμα για κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, η ζήτηση των οποίων αυξάνεται πολύ γρήγορα.»

Τον Ιούλιο του 2010, σχεδόν το ένα τρίτο των ευρυζωνικών γραμμών της ΕΕ διέθεταν ταχύτητες άνω των 10 Mbps (15% τον Ιούλιο του 2009). Οι υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης προσφέρουν γενικά στους πελάτες περισσότερες και καλύτερες επιλογές υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές ανά Mbit. Το 5% των γραμμών στην ΕΕ έχουν μέσες ταχύτητες σε επίπεδο από 30 Mbps και άνω (μόνο το 0,5% από 100 Mbps και άνω).

Νέες ψυχαγωγικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, όπως η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας ή η δυνατότητα πραγματοποίησης βιντεοδιασκέψεων, χρειάζονται πολύ ταχύτερη διαδικτυακή πρόσβαση από ό,τι γενικά διατίθεται σήμερα στην Ευρώπη, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί παγκόσμιους πρωτοπόρους, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου για το 2020 αναφέρονται σε ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbps για όλους, ενώ για τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά ταχύτητες πάνω από 100 Mbps.

Από τα νέα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι, μεταξύ Ιουλίου 2009 και Ιουλίου 2010, ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών συνέχισε να αυξάνεται σε όλη την ΕΕ κατά 8% (αν και με βραδύτερο ρυθμό, σε σύγκριση με την αύξηση κατά 11% το προηγούμενο έτος). Ως τον Ιούλιο του 2010 υπήρχαν περίπου 128 εκατομμύρια σταθερές ευρυζωνικές γραμμές στην ΕΕ, μετά την προσθήκη 9 εκατομμυρίων νέων γραμμών από τον Ιούλιο του 2009. Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 220 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Οι Κάτω Χώρες και η Δανία εξακολουθούν να προπορεύονται παγκοσμίως στην αφομοίωση της ευρυζωνικής τεχνολογίας (περίπου 40 γραμμές ανά 100 πολίτες, σχεδόν το 80% των νοικοκυριών). Οι ρυθμοί αύξησης έχουν επιβραδυνθεί, καθώς οι αγορές τους ωριμάζουν και προσεγγίζεται ο κορεσμός (στα κράτη μέλη που προηγούνται, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία, ο ρυθμός αφομοίωσης στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πιθανώς πτωτικός, εξαιτίας της αντικατάστασης των σταθερών από κινητές ευρυζωνικές γραμμές).

Εννέα χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) παρουσιάζουν επίπεδα αφομοίωσης της ευρυζωνικής τεχνολογίας ανώτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες (το επίπεδο των ΗΠΑ είναι 26,4 συνδρομές ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ, Mάιος 2010) . Η Ελλάδα και η Τσεχική Δημοκρατία σημείωσαν την καλύτερη πρόοδο το τελευταίο έτος (μετρούμενη με την κατά κεφαλήν αύξηση).

Η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (DSL) παραμένει η περισσότερο διαδεδομένη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ευρώπη, με 100 εκατομμύρια γραμμές, αλλά το μερίδιό της στην αγορά μειώνεται προς όφελος ταχύτερων αρχιτεκτονικών οπτικής ίνας και καλωδιακών τύπου Docsis 3,0 (αναβάθμιση καλωδιακών δικτύων με δυνατότητα πολύ υψηλών ταχυτήτων στο Διαδίκτυο). Η οπτική ίνα έως το σπίτι (Fibre-to-the-home, FTTH) αυξήθηκε κατά 40% μεταξύ Ιουλίου 2009 και Ιουλίου 2010, αλλά επί του παρόντος αντιπροσωπεύει μόλις το 1,7% του συνόλου των γραμμών στην Ευρώπη, καθώς υπάρχει μόνο σε λίγες χώρες (κυρίως στη Σουηδία, όπου το 24% των ευρυζωνικών γραμμών είναι FTTH).

Οι κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις σημειώνουν ταχεία αύξηση

Η κινητή ευρυζωνική πρόσβαση (π.χ. κλειδιά σύνδεσης για φορητούς υπολογιστές) σημειώνει επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στη Φινλανδία (21,5 κινητές ευρυζωνικές γραμμές αποκλειστικής πρόσβασης μέσω κλειδιών usb / καρτών δεδομένων / κλειδιών σύνδεσης ανά 100 πολίτες), την Αυστρία (16,7), τη Σουηδία (14 ), τη Δανία (13,4) και την Πορτογαλία (12,1). Η τρέχουσα κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην Ευρώπη βρίσκεται στο 6%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 45% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009.

Το μέσο μερίδιο αγοράς των κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρά σε περίπου 44% (οι υψηλότερες τιμές: 76% στην Κύπρο, 68% στη Φινλανδία και 66% στο Λουξεμβούργο· οι χαμηλότερες: 28% στη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 32% στη Βουλγαρία). Εντούτοις, η κυριαρχία των κατεστημένων φορέων στις αγορές ευρυζωνικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης των γραμμών χονδρικής) σημειώνει δομική υποχώρηση, προς όφελος του ανταγωνισμού υποδομών (κυρίως μέσω της αποδεσμοποίησης του τοπικού βρόχου που καθιστά δυνατή την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα). Οι πλήρως αδεσμοποίητοι τοπικοί βρόχοι και οι γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης αντιπροσωπεύουν το 74,8% των ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών (DSL) των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης, έναντι 71,4% πριν από ένα χρόνο. Η αύξηση του αριθμού των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων, μολονότι βραδύτερη σε σχέση με πέρυσι, πραγματοποιείται σε βάρος της μεταπώλησης, ενός τύπου πρόσβασης με χαμηλή επένδυση για νεοεισερχόμενους, που από το 2009 έχει συρρικνωθεί, από 10,6% σε 8,9% των γραμμών DSL. Οι νεοεισερχόμενοι σε αγορές τηλεπικοινωνιών φαίνεται ότι, σταδιακά, πραγματοποίησαν επενδύσεις, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία ανταγωνιστικότερης αγοράς ευρυζωνικών επικοινωνιών.

Στην ευρυζωνική δέσμη που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 περιλαμβάνεται μια σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) που διασφαλίζει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και της ανάγκης για διασφάλιση του ανταγωνισμού (βλ. MEMO/10/424), μια πρόταση απόφασης σχετικά με την καθιέρωση προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση διαθέσιμου ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες (βλ. MEMO/10/425) και μια ανακοίνωση για τις ευρυζωνικές επικοινωνίες, στην οποία περιγράφεται ο καλύτερος τρόπος για την τόνωση των επενδύσεων (βλ. MEMO/10/427).

Η έκθεση διατίθεται στη διεύθυνση:

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar