Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1602

V Bruselu dne 25. listopadu 2010

Digitální agenda: rychlost širokopásmového připojení se zvyšuje, Evropa však musí udělat víc

Podle statistiky, kterou dnes Evropská komise zveřejnila, je širokopásmové připojení v Evropě mnohem rychlejší než před rokem. V červenci 2010 vykazovalo 29 % širokopásmových linek rychlost nejméně 10 megabitů za sekundu (Mbps), což je až o 15 % více než o rok dříve. Zavádění širokopásmového připojení v EU stále roste a na 100 obyvatel připadá 25,6 předplatitelů (o rok dříve to bylo 23,9). Pozoruhodný je 45% nárůst mobilního širokopásmového připojení, kde na 100 obyvatel připadá 6 mobilních širokopásmových dedikovaných zařízení (USB klíčů a karet/klíčů pro připojení do sítě). Je však třeba ujít ještě kus cesty, než EU splní svůj cíl stanovený v Digitální agendě pro Evropu a zajistí všem Evropanům přístup k základnímu širokopásmovému připojení do roku 2013 a přístup k rychlému a superrychlému širokopásmovému připojení do roku 2020 (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). V září 2010 předložila Komise opatření, jejichž cílem je usnadnit zavedení a rozšíření rychlého a superrychlého širokopásmového připojení v EU (viz IP/10/1142).

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Komise pro digitální agendu, uvedla: „Rychlé širokopásmové připojení je digitálním kyslíkem nezbytným pro prosperitu a blahobyt v Evropě. Rozšíření širokého pásma a dostupné rychlosti se zlepšují, máme-li však dosáhnout cílů v oblasti superrychlých širokopásmových sítí, musíme udělat více. Nutně se potřebujeme zejména dohodnout na našem návrhu, aby bylo rádiové spektrum uvolněno pro mobilní širokopásmové služby, poptávka po nichž roste velmi rychle.“

V červenci 2010 vykazovala téměř třetina širokopásmových linek v EU rychlost nad 10 Mbps (v červenci 2009 to bylo 15 %). Obecně poskytují vyšší přenosové rychlosti dat zákazníkům širší nabídku kvalitnějších služeb při nižší ceně za megabit. 5 % linek v EU vykazuje průměrnou rychlost 30 Mbps nebo vyšší, pouze 0,5 % rychlost 100 Mbps nebo vyšší.

Mají-li se nové služby v oblasti zábavy a obchodu, jako je televize s vysokým rozlišením či zařízení pro videokonference, vyrovnat světovým špičkám, jako je Jižní Korea a Japonsko, vyžadují mnohem rychlejší připojení k internetu, než jaké je dnes v Evropě obvykle k dispozici. Digitální agenda usiluje o to, aby měly všechny evropské domácnosti do roku 2020 připojení o rychlosti alespoň 30 Mbps a polovina z nich nad 100 Mbps.

Nová statistika rovněž ukazuje, že od července 2009 do července 2010 vzrostl počet širokopásmových připojení v EU o 8 % (což je o něco méně než 11% nárůst v předchozím roce). V červenci 2010 bylo v EU přibližně 128 milionů pevných širokopásmových připojení, z toho 9 milionů nových linek přibylo od července 2009. V EU je přibližně 220 milionů domácností.

Nizozemsko a Dánsko i nadále patří ke světové špičce v počtu širokopásmových připojení (téměř 40 linek na 100 obyvatel dosahujících zhruba do 80 % domácností). Rychlost nárůstu se s vývojem trhů a jejich nasycením snižuje. V předních členských státech, jako je Finsko a Švédsko, míry zavádění pevných širokopásmových připojení reálně klesají, pravděpodobně v důsledku přechodu z pevného na mobilní širokopásmové připojení.

Devět zemí EU (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Spojené království a Švédsko) vykazuje vyšší úrovně zavádění širokopásmového připojení než Spojené státy (podle statistiky OECD z května 2010 připadá v USA na 100 obyvatel 26,4 předplatitelů). Největšího pokroku za uplynulý rok dosáhlo Řecko a Česká republika (měřeno růstem na obyvatele).

Nejběžnější technologií širokopásmového připojení v Evropě zůstává se 100 miliony linek digitální účastnická přípojka (DSL), ale její tržní podíl klesá ve prospěch vysokorychlostních optických architektur a kabelových sítí s technologií Docsis 3.0 (zlepšená verze kabelových sítí umožňující vysokorychlostní připojení k internetu). Optické přístupové sítě (FTTH) vykázaly za období od července 2009 do července 2010 nárůst o 40 %, v současné době však představují pouze 1,7 % všech připojení v Evropě, protože se používají jen v několika zemích (zejména ve Švédsku, kde 24 % všech širokopásmových linek je FTTH).

Počet mobilních širokopásmových připojení rychle roste

Počet mobilních širokopásmových připojení (např. klíčů pro přenosné počítače) roste v řadě členských států, zejména ve Finsku (21,5 dedikovaných linek mobilního širokopásmového připojení prostřednictvím USB klíčů / datových karet na 100 obyvatel), v Rakousku (16,7), Švédsku (14), Dánsku (13,4) a Portugalsku (12,1). Současná míra zastoupení mobilního širokopásmového připojení v Evropě je 6 %, což představuje 45% nárůst od července 2009.

Průměrný tržní podíl dominantních telekomunikačních operátorů v EU mírně klesl na 44 % (nejvyšší je na Kypru s 76 %, ve Finsku s 68 % a v Lucembursku s 66 %, nejnižší v Rumunsku a ve Spojeném království s 28 % a v Bulharsku s 32 %). Dominantní postavení operátorů na širokopásmových trzích (včetně dalšího prodeje velkoobchodních linek) je však strukturálně na ústupu ve prospěch hospodářské soutěže založené na infrastruktuře (v podstatě prostřednictvím zpřístupnění účastnického vedení, které umožňuje přístup k síti třetím stranám). Plně zpřístupněná účastnická vedení a linky se sdíleným přístupem představují 74,8 % digitálních účastnických přípojek (DSL) alternativních operátorů oproti 71,4 % o rok dříve. Růst počtu zpřístupněných účastnických vedení – i když pomalejší než v minulém roce – probíhá na úkor dalšího prodeje, druhu připojení vyžadujícího nízké investice pro nové účastníky trhu, který vykázal od roku 2009 pokles z 10,6 % na 8,9 % linek DSL. Zdá se, že noví účastníci telekomunikačních trhů postupně vynakládali investice, což pomohlo vytvořit konkurenčnější širokopásmový trh.

Balíček opatření pro širokopásmové sítě předložený v září 2010 obsahuje doporučení Komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA), které zajišťuje rovnováhu mezi potřebou povzbuzovat investice a potřebou chránit hospodářskou soutěž (viz MEMO/10/424), návrh rozhodnutí o vytvoření programu politiky rádiového spektra, které má mimo jiné zajistit, aby bylo spektrum dostupné pro bezdrátové širokopásmové služby (viz MEMO/10/425), a sdělení o širokopásmovém připojení, v němž se nastiňuje, jak povzbudit investice (viz MEMO/10/427).

Zpráva je k dispozici zde:

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar