Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/ 10/159

Brüsszel, 2010. február 15.

A Bizottság eredményesen lezárta az uniós pénzügyi segítségnyújtás negyedik felülvizsgálatát

2010. február 15-én az Európai Bizottság szolgálatai, szorosan együttműködve a Nemzetközi Valutaalappal, lezárta az uniós pénzügyi segítségnyújtás negyedik felülvizsgálatát. A következtetések értelmében Magyarország tartja gazdasági programja megvalósításának ütemét. Tekintettel a külső finanszírozásban bekövetkezett jelentős javulásra, Magyarország, hasonlóan a harmadik felülvizsgálathoz, a nem kívánja a nemzetközi hitel soron következő részletét igénybe venni.

„A takarékossági intézkedés-sorozatnak köszönhetően 2009-ben Magyarország költségvetési hiánya a súlyos gazdasági visszaesés ellenére sem haladta meg a GDP 3,9%-át. A 2010. évi költségvetés a hiány további csökkenését helyezi kilátásba. A hatóságok folytatják gazdaságpolitikai programjukat, ami fokozta a befektetői bizalmat és megteremtette a lehetőségét a piaci finanszírozáshoz való visszatéréshez" – nyilatkozta Olli Rehn biztos. „A jövőt illetően hasonló elkötelezettségre lesz szükség a költségvetés betartásához, a 2010. évre kitűzött költségvetési hiánycél teljesítéséhez, valamint ahhoz is, hogy Magyarország kötelezettségvállalásának és a Tanács ajánlásának megfelelően 2011-re a hiány ne haladja meg a GDP 3%-át."

A 2009-ben bekövetkezett 6,3%-os GDP-csökkenést követően idén a gazdaság stabilizációja várható és az év folyamán a növekedés pozitívba fordulhat. A folyamatot a nemzetközi gazdasági környezet erősödése is támogatja, míg a hazai kereslet továbbra is visszafogott, tükrözve a munkaerőpiac folyamatos alkalmazkodását.

Magyarország előrehaladott az egyetértési megállapodásokban vállalt, a középtávú uniós pénzügyi segítséghez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítése tekintetében.

A GDP 3,9%-átr kitevő államháztartási hiánycél elérése jelentős mértékben – a GDP közel 3%-ával – javított a strukturális egyenlegen, amelynek eredményeképp az utóbbi három év teljes strukturális kiigazítása a GDP 8½%-a. Ezt ismerte el a Bizottság január 27-i közleményében, mely szerint a Tanács 2009. júliusi, a túlzott hiány esetén követendő eljárás tekintetében tett ajánlásaira Magyarország hatékony gazdasági lépésekkel válaszolt.. A 2010. évre elfogadott költségvetés összhangban áll a GDP 3,8%-át kitevő hiánycéllal és megfelelő szintű tartalékokat biztosít. Mindazonáltal a jelentős költségvetési kockázatok nemcsak a szigorú végrehajtást teszik elengedhetetlenné, illetve a tartalékok szintjének helyreállítását is szükségessé tehetik.

Magyarországon további előrelépés tapasztalható a költségvetési irányítás terén, melyhez a költségvetés tervezésének folyamatát gyorsító és javító kormányrendelet is hozzájárul. További intézkedésekre is sor került, egyrészt hogy eleget tegyenek az EU pénzügyi ágazatra vonatkozó belső piaci szabályozásának, másrészt hogy szélesítsék a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének hatókörét, beleértve a fogyasztóvédelmet is. Végezetül a tömegközlekedési ágazat pénzügyi helyzetének javítása érdekében is történtek lépések, azonban e területen további szerkezet-átalakításra van szükség.

A Bizottság szolgálatai továbbra is figyelemmel kísérik a magyarországi helyzetet, nem csupán a középtávú uniós pénzügyi segítség szempontjából, hanem a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti rendszeres uniós költségvetési felügyelet révén is.

Magyarország eddig a fizetési mérleg javítását célzó 6,5 milliárd eurós közösségi kölcsön három részletét kapta meg: 2008. december 9-én és 2009. március 26-án két-két milliárd eurót, 2009. július 6-án pedig további 1,5 milliárd eurót. Az előző felülvizsgálat befejeztével 2009 novemberében a kedvezőbb finanszírozási feltételeknek köszönhetően Magyarország nem hívta le az EU illetve az IMF hitel soros részletét, csakúgy, mint a jelenlegi felülvizsgálat esetében. Az EU-támogatás fennmaradó összege (legfeljebb 1 milliárd euró) továbbra is elérhető, és ha szükséges, a gazdaságpolitikai feltételek teljesítése esetén folyósítható. Az uniós pénzügyi segítségnyújtás két évre szól, ami 2010. november 3-án jár le.

A Bizottság részéről a szakmai felülvizsgálatot Matthias Mors, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság (ECFIN) igazgatója és Barbara Kauffmann, az ECFIN többek között Magyarországgal foglalkozó osztályának vezetője irányította.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website