Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1596

Bruxelles, 24 noiembrie 2010

UE se pregătește să revizuiască legislația referitoare la utilizarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice

Comisia Europeană salută votul acordat astăzi de Parlamentul European în favoarea revizuirii legislației referitoare la utilizarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice. Proiectul legislativ, propus de Comisie în 2008, va consolida legislația actuală prin eficientizarea procedurilor de restricționare a substanțelor în viitor și prin asigurarea coerenței acesteia cu alte acte legislative privind substanțele chimice1. Votul de astăzi confirmă acordul la prima lectură cu Consiliul în privința legislației revizuite.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a afirmat: „Folosim din ce în ce mai multe produse electrice și electronice și trebuie să ne asigurăm că acestea au un impact cât mai redus posibil asupra mediului și a sănătății umane – atât când le folosim, cât și atunci când le aruncăm. Votul de astăzi va duce la adoptarea unei legislații consolidate și coerente cu celelalte acte legislative, care va fi mai ușor de implementat și aplicat. Includerea de noi categorii de produse, precum dispozitivele medicale și instrumentele de monitorizare, va duce la ameliorări din punctul de vedere al protecție mediului. Pe termen mediu-lung, aceasta va duce la eliminarea prezenței substanțelor interzise în produsele respective și în deșeurile pe care acestea le generează.”

De la intrarea sa în vigoare în 2003, Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS) a împiedicat aruncarea și posibila eliberare în mediu a multor mii de tone de substanțe interzise. Aceasta a dus la apariția unor schimbări importante în proiectarea produselor electrice și electronice, în Uniunea Europeană și în întreaga lume, și facilitează recuperarea multor substanțe sau materiale rare utilizate în produsele electronice. Acest act legislativ contribuie astfel la sporirea eficienței UE în ceea ce privește utilizarea resurselor, în concordanță cu Strategia Europa 2020. De asemenea, RoHS a servit ca model pentru legi similare introduse în cel puțin alte 15 jurisdicții din afara Spațiului Economic European.

În prezent, RoHS reglementează o gamă largă de produse utilizatoare de energie electrică, inclusiv aparate electromenajere mici și mari, echipamente IT și de telecomunicații și bunuri de consum precum radiouri, televizoare, camere video și sisteme hi-fi.

Directiva revizuită

Directiva revizuită care a primit votul de astăzi are ca scop să amelioreze implementarea și aplicarea și să introducă o mai mare coerență cu alte acte legislative ale UE, precum Regulamentul REACH și noul cadru legislativ pentru comercializarea produselor.

Printre elementele cheie se numără:

  • Extinderea domeniului de aplicare la toate echipamentele electrice și electronice, inclusiv la dispozitivele medicale și la instrumentele de monitorizare și control.

  • Echipamentele electrice și electronice care nu intrau în domeniul de aplicare al actualei directive RoHS, dar care vor intra sub incidența directivei revizuite vor beneficia de o perioadă de tranziție de 8 ani, în cursul căreia nu este obligatoriu să respecte cerințele directivei, dând astfel producătorilor timpul necesar adaptării.

  • Se introduce un mecanism mai simplu și mai eficace de revizuire sau modificare a listei substanțelor interzise, care permite luarea în considerare și a altor substanțe, pe bază de dovezi științifice și criterii specifice și în concordanță cu REACH. Modificările pot fi apoi introduse prin procedura de comitologie.

  • Regulile de acordare a scutirilor de la interdicția privind substanțele sunt eficientizate și mai mult, pentru a oferi certitudine juridică operatorilor economici și pentru a asigura coerența cu REACH.

  • Sunt clarificate definiții importante, pentru a se asigura aplicarea armonizată a directivei la nivelul întregii UE.

  • O mai bună aplicare la nivel național a directivei se va realiza prin alinierea cu pachetul legislativ privind comercializarea produselor.

Etapele următoare

Textul votat astăzi va trebui să fie adoptat oficial de Consiliu. Noua directivă va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Începând de la data respectivă, statele membre vor avea la dispoziție 18 luni pentru a o transpune în dreptul intern. Până atunci, se aplică în continuare Directiva RoHS existentă (Directiva 2002/95/CE).

Cel târziu la trei ani de la intrarea în vigoare, Comisia va revizui modificările aduse domeniului de aplicare al directivei, de la cea veche la cea nouă, care nu au făcut încă obiectul unei evaluări a impactului.

Informații suplimentare

Comisia a adoptat patru declarații cu privire la domeniul de aplicare, la revizuire, la nanomateriale și la tabelele de corespondență. Pentru a le studia și pentru alte informații suplimentare, accesați pagina de web a Comisiei Europene referitoare la echipamentele electrice și electronice: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

1 :

Precum Regulamentul REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006].


Side Bar