Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Bruselj, 25. novembra 2010

Boj proti revščini glavni izziv odnosov med EU in Afriko za 38 % državljanov Unije

Posebna raziskava Eurobarometra o odnosih med EU in Afriko, objavljena pred vrhom EU-Afrika 29. in 30. novembra v Libiji, kaže, da se državljani Unije načeloma strinjajo z usmeritvami sodelovanja med obema partnericama. Po njihovem mnenju so glavni izzivi sodelovanja boj proti revščini (38 %), mir in varnost (34 %) ter človekove pravice (33 %). Te usmeritve gredo z roko v roki z osnovnim ciljem razvojne politike EU, ki je odpraviti revščino, kakor je določeno v Lizbonski pogodbi in izraženo v nedavno objavljeni zeleni knjigi Komisije z naslovom „Razvojna politika EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju – okrepitev učinka razvojne politike EU“.

Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je izjavil: „Jedro sodelovanja med Evropsko unijo in Afriko tvorita doseganje razvojnih ciljev tisočletja in odpravljanje revščine. Zdi se mi spodbudno, da tudi državljani Unije to dojemajo kot prednostno nalogo. Evropska komisija je v začetku tega meseca predstavila predloge za utrditev našega sodelovanja, in sicer z njegovo okrepitvijo ter osredotočanjem na vključujočo in trajnostno dolgoročno rast. Vrh v Tripolisu bo odlična priložnost za razpravljanje o načinih izboljšanja našega sodelovanja v tem oziru.“

Ta raziskava Eurobarometra z naslovom „EU in Afrika – prizadevanje za tesnejše sodelovanje“ proučuje, kako državljani EU dojemajo odnose med celinama. 34 % vprašanih meni, da bo Afrika v prihodnjem desetletju postala pomembnejša partnerica EU, 42 % vprašanih pa meni, da se odnosi ne bodo spremenili. Rezultati med državami članicami Unije se vseeno močno razlikujejo. Na Švedskem, v Avstriji, Luksemburgu, Nemčiji, Sloveniji in na Portugalskem je večina vprašanih menila, da se bo pomen Afrike kot partnerice povečal. Preslaba obveščenost v vsej EU ostaja problem, saj skoraj 15 % vprašanih nima jasnega mnenja o odnosih med EU in Afriko. Od vrha EU–Afrika leta 2007 se je težišče odnosov prevesilo iz preprostega odnosa med donatorjem in prejemnikom v pravo partnerstvo, v okviru katerega se težave rešujejo vzajemno, pri čemer se upoštevajo interesi obeh strani.

Opazijo se lahko precejšnje razlike v mnenjih med EU15 in EU12. V državah EU12 so najprej navedli revščino in lakoto, v državah EU15 pa so večji pomen pripisali demokraciji in dobremu upravljanju v okviru sodelovanja med EU in Afriko.

Nadalje se državljanom Unije migracija ne zdi vprašanje posebnega pomena, kljub relativno dobremu medijskemu pokrivanju nezakonitega priseljevanja, zlasti v južni Evropi. Čeprav vprašani iz Španije (11%) in Malte (18%) pripisujejo precej večji pomen temu vprašanju kot večina ostalih državljanov Unije (6 %), je migracija v povprečju še vedno pojmovana kot manj pomembna v primerjavi z revščino in človekovimi pravicami.

Pozitivna podoba, ki jo imajo državljani EU o Afriki, v glavnem temelji na naravnih lepotah (28 %) in prosto živečih živalih (24 %) te celine, 41 % državljanov Unije pa Afriko povezuje z drugimi pozitivnimi vidiki, kot so umetnost, živahna tržišča, tehnološke inovacije in športni dosežki. Eden od desetih državljanov EU je med temi tradicionalnimi pozitivnimi podobami Afrike navedel tehnologijo in gospodarstvo, iz česar je razviden napredek na ključnih področjih, v katera je usmerjeno sodelovanje med EU in Afriko.

Komisija v svojem Sporočilu o utrjevanju odnosov med EU in Afriko (objavljenem 10. novembra) na politični ravni spodbuja razvoj teh nekonvencionalnih pogledov. Zavzema se za sodelovanje med celinama, v katerem bo prednjačilo okolje, ki spodbuja naložbe, trgovino in ustvarjanje delovnih mest. O teh vprašanjih se bo nadalje razpravljalo na tretjem vrhu EU-Afrika v Tripolisu s krovno temo „Naložbe, gospodarska rast in ustvarjanje delovnih mest“. Vrh naj bi ponesel sodelovanje med celinama na novo, ambicioznejšo raven ter v korist prebivalstvu EU in Afrike spodbudil rast in zaposlovanje na obeh straneh.

Ozadje

Leta 2007 je 80 evropskih in afriških voditeljev držav in vlad oblikovalo skupno strateško partnerstvo EU-Afrika, da bi združili prizadevanja za doseganje skupnih interesov in strateških ciljev, ki bi presegala tradicionalno razvojno politiko. Partnerstvo med EU in Afriko je edino strateško partnerstvo EU, ki povezuje dve celini. Za nadaljnje operativno ukrepanje je bilo vzpostavljenih osem tematskih partnerstev: mir in varnost, demokratično upravljanje in človekove pravice, trgovina, regionalno povezovanje in infrastruktura, razvojni cilji tisočletja, energetika, podnebne spremembe, migracije, mobilnost in zaposlovanje, znanost, informacijska družba in vesolje.

Za več informacij:

Celotno besedilo posebne raziskave Eurobarometra je na spletni strani:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Za osnovne informacije o posebni raziskavi Eurobarometra glej MEMO/10/609

IP/10/1495 in MEMO/10/566 o sporočilu v zvezi z utrjevanjem odnosov med EU in Afriko.

IP/10/1494 in MEMO/10/565 o zeleni knjigi: „Razvojna politika EU v podporo vključujoči rasti in trajnostnemu razvoju – okrepitev učinka razvojne politike EU“

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Spletna stran GD za razvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Spletna stran EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_sl.htm

Spletna stran partnerstva Afrika–EU: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar