Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Briuselis, 2010 m. lapkričio 25 d.

38 % „Eurobarometro“ apklausoje dalyvavusių europiečių mano, kad kova su skurdu yra pagrindinis ES ir Afrikos santykių uždavinys

Prieš ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimą Libijoje lapkričio 29–30 d. paskelbtos specialiosios „Eurobarometro“ apklausos dėl ES ir Afrikos santykių duomenimis, Europos piliečiai iš esmės pritaria pagrindiniams abiejų partnerių bendradarbiavimo tikslams. Europiečių nuomone, pagrindiniai bendradarbiavimo uždaviniai yra: kova su skurdu (38 %), taika ir saugumas (34 %) ir žmogaus teisės (33 %). Šie pagrindiniai tikslai atitinka pirminį ES vystymosi politikos tikslą – panaikinti skurdą, kaip nustatyta Lisabonos sutartyje ir įtraukta į naujausią Komisijos žaliąją knygą „Integracinį augimą ir tvarų vystymąsi remianti ES vystymosi politika“.

Už vystymąsi atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Vieni svarbiausių mūsų partnerystės su Afrika tikslų – pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir įveikti skurdą. Džiugu, kad Europos piliečiams šie tikslai taip pat yra prioritetiniai. Šio mėnesio pradžioje Europos Komisija pateikė pasiūlymus stiprinti mūsų santykius, juos aktyvinti ir sutelkti dėmesį į ilgalaikį integracinį tvarų augimą. Aukščiausiojo lygio susitikimas Tripolyje bus puiki proga aptarti mūsų bendradarbiavimo šioje srityje būdus.“

Šia „Eurobarometro“ apklausa „ES ir Afrika – glaudesnės partnerystės siekimas“ siekta išsiaiškinti, kaip europiečiai suvokia šių dviejų žemynų tarpusavio santykius. 34 % europiečių mano, kad per artimiausią dešimtmetį Afrika taps svarbesne Europos partnere, o 42 % tiki, kad santykiai nepakis. Skirtingų ES šalių rezultatai labai skiriasi. Dauguma Švedijos, Austrijos, Liuksemburgo, Vokietijos, Slovėnijos ir Portugalijos respondentų mano, kad Afrikos kaip partnerės svarba didės. Informacijos trūkumas visoje Europoje tebelieka didelė problema, kadangi beveik 15 % gyventojų neturi konkrečios nuomonės apie ES ir Afrikos santykius. Nuo 2007 m. ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo svarbiausi santykių aspektai kito nuo paprastų pagalbos teikėjo ir gavėjo santykių tikrosios partnerystės link, kai problemos sprendžiamos drauge atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

ES-15 ir ES-12 tendencijos skiriasi. Pastarosios grupės respondentai dažnai pirmiausia paminėdavo skurdą ir badą, o pirmoji grupė ES ir Afrikos bendradarbiavimo srityje daugiau svarbos teikė demokratijai bei geram valdymui.

Be to, europiečiai nemano, kad migracija yra didelės reikšmės problema, nepaisant to, kad nelegalios migracijos klausimai palyginti dažnai aptariami žiniasklaidoje, ypač Pietų Europoje. Nors Ispanijos (11 %) ir Maltos (18 %) respondentams šis klausimas yra daug svarbesnis nei vidutiniam europiečiui (6 %), iš esmės migracijai teikiama mažiau svarbos nei skurdui ir žmogaus teisėms.

Europiečių nuomone, teigiamas Afrikos įvaizdis labiausiai susijęs su šio žemyno gamtos grožiu (28 %) ir gyvūnija bei augalija (24 %). 41 % europiečių Afrika asocijuojasi su kitais teigiamais aspektais, pvz., menu, spalvingomis turgavietėmis, technologijų inovacijomis ir sporto laimėjimais. Iš šių tradicinių Afrikos vaizdinių vienas iš dešimties europiečių paminėjo su technologijomis ir ekonomika susijusius teigiamus žemyno vaizdinius – tai rodo pažangą pagrindinėse ES ir Afrikos partnerystės srityse.

Savo lapkričio 10 d. paskelbtame Komunikate dėl Afrikos ir ES santykių sutvirtinimo Europos Komisija siekia suteikti politinės svarbos tokiems vis dažnesniems netradiciniams požiūriams į Afriką: juo skatinamas ES ir Afrikos bendradarbiavimas teikiant pirmenybę aplinkai, palankiai investicijoms, prekybai ir darbo vietų kūrimui. Šie klausimai bus toliau sprendžiami vykstant trečiajam ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimui Tripolyje, kurio bendra tema – „Investicijos, ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas”. Aukščiausiojo lygio susitikimo tikslas – iškelti bendradarbiavimą į naują, ambicingesnį lygmenį ir skatinti augimą ir užimtumą abiejuose žemynuose, siekiant naudos Europos ir Afrikos gyventojams.

Pagrindiniai faktai

2007 m. 80 Europos ir Afrikos šalių valstybių ir vyriausybių vadovų pradėjo bendrą Afrikos ir ES strateginę partnerystę, kad kartu siektų bendro intereso ir strateginių tikslų ne tik įprastos vystymosi politikos srityje. ES ir Afrikos partnerystė – vienintelė tarpžemyninė strateginė ES partnerystė. Tolesnė veikla užtikrinama aštuoniomis teminėmis partnerystės programomis: taika ir saugumas, demokratinis valdymas ir žmogaus teisės, prekyba, regioninė integracija ir infrastruktūra, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, energetika, klimato kaita, migracija, judumas ir užimtumas, mokslas, informacinė visuomenė ir kosminė erdvė.

Daugiau informacijos

Visas specialiosios „Eurobarometro“ apklausos tekstas pateiktas

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Pagrindinių faktų apie specialiąją „Eurobarometro“ apklausą rasite MEMO/10/609.

IP/10/1495 ir MEMO/10/566 dėl komunikato dėl ES ir Afrikos santykių stiprinimo

IP/10/1494 ir MEMO/10/565 ­dėl žaliosios knygos „Integracinį augimą ir tvarųjį vystymąsi remianti ES vystymosi politika. ES vystymosi politikos poveikio didinimas“

Už vystymąsi atsakingo Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Vystymosi GD interneto svetainė http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm.

„EuropeAid“ (AidCo) interneto svetainė http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.

Afrikos ir ES partnerystės svetainė http://www.africa-eu-partnership.org/.


Side Bar