Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

Brüsszel, 2010. november 25

Az európaiak 38%-a a szegénység felszámolásában látja az EU–Afrika-kapcsolatok fő kihívását, tette közzé az Eurobarométer

A november 29-én és 30-án tartandó líbiai EU­–Afrika-csúcs előtt közzétett, az EU és Afrika közötti kapcsolatokkal foglalkozó tematikus Eurobarométer felmérés alapján az európai polgárok helyesnek tartják a két fél közötti együttműködés súlypontjait. Véleményük szerint a fő kihívások a szegénység leküzdéséhez (38%), a békéhez és a biztonsághoz (34%) és az emberi jogokhoz (33%) kapcsolódnak. Ezek a súlypontok összhangban vannak az uniós fejlesztési politika elsődleges céljával, a szegénység felszámolásával, amelyet a Lisszaboni Szerződés ír elő és a Bizottság nemrégiben közzétett zöld könyve – „Az EU fejlesztéspolitikája az inkluzív növekedés és a fenntartható fejlődés támogatására” – is kiemel.

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos a következőket nyilatkozta: „Az Afrikával folytatott partnerségi viszonyban Európa továbbra is szívén viseli a millenniumi fejlesztési célok elérésének és a szegénység leküzdésének ügyét. Örömmel látom, hogy a polgárok Európa-szerte hasonlóképpen vélekednek. az Európai Bizottság ezt felismerve a hónap elején javaslatokat terjesztett elő kapcsolatunk elmélyítésére, amit a kapcsolat erejének növelésével, valamint az inkluzív és fenntartható hosszú távú növekedésre való összpontosítással kíván elérni. A tripoli csúcstalálkozó kitűnő alkalom lesz arra, hogy megvitassuk az ilyen célú együttműködéshez vezető útvonalat.”

Az „EU és Afrika – A szorosabb partnerséghez vezető út” címet viselő Eurobarométer felmérés azt vizsgálja, hogy az európaiak miként ítélik meg a két kontinens kapcsolatait. 34%-uk úgy gondolja, hogy Afrika jelentősége a következő évtizedben nőni fog Európa számára, 42%-uk szerint a kapcsolatok változatlanok maradnak. Az eredmények jelentősen eltérnek az egyes országok között. Svédország, Ausztria, Luxemburg, Németország, Szlovénia és Portugália válaszadóinak többsége úgy gondolja, hogy Afrika mint partner jelentősége növekedni fog. Továbbra is problémát jelent viszont az információk hiánya, hiszen az EU egészét tekintve a lakosság csaknem 15%-ának nincs határozott véleménye az EU és Afrika közötti kapcsolatokról. Ugyanakkor a 2007. évi EU–Afrika-csúcs óta a viszony, amely eddig a donorok és a kedvezményezettek közötti egyszerű kapcsolatokkal volt jellemezhető, elmozdult a valódi partnerség irányába, amelyben a felmerülő problémákat a felek közösen, egymás érdekeit figyelembe véve próbálják megoldani.

Az EU15 és az EU12 országai tekintetében különböző tendenciák figyelhetők meg. Utóbbiak a szegénységet és az éhezést említették elsőként, míg a többi országban a demokráciának és a felelősségteljes kormányzásnak adnának nagyobb teret az EU–Afrika-együttműködés során.

Annak ellenére, hogy az illegális bevándorlás témáját – különösen Dél-Európában – viszonylag magas médiaérdeklődés övezi, az európaiak a migrációt nem látják nagyobb problémának. Noha a spanyol és a máltai válaszadók jóval magasabb arányban (11% és 18%) gondolják fontosnak ezt a témát, mint az európaiak általában (6%), a migráció összességében még mindig kevésbé fontos, mint a szegénység vagy az emberi jogok kérdése.

Az európaiak Afrikával kapcsolatban főként a kontinens természeti szépségeit (28%) és élővilágát (24%) emelték ki pozitív elemként. 41%-uk Afrikát más pozitív dolgokkal hozta összefüggésbe, például a művészetekkel, a hagyományos piacokkal, a technológiai innovációval és a sportsikerekkel. Ki kell emelni, hogy az Afrikáról alkotott tradicionális kép mellett minden tizedik európai az afrikai technológiával és gazdasággal kapcsolatban említett kedvező benyomásokat, ami az EU–Afrika-partnerség kulcsterületein elért eredményeket tükrözi.

Az Európai Bizottság politikai szinten is támogatja a sztereotípiák felszámolásának előretörését: az EU és Afrika közötti kapcsolatok megszilárdításáról szóló, november 10-én közzétett közleményében olyan együttműködést szorgalmaz az EU és Afrika között, amelynek középpontjában a beruházásokat, a kereskedelmet és a munkahelyteremtést szolgáló környezet kialakítása áll. Ezeket a kérdéseket a Tripoliban tartandó, átfogó témaként a beruházással, a gazdasági növekedéssel és a munkahelyteremtéssel foglalkozó 3. EU–Afrika-csúcson is megvitatják. A találkozó célja, hogy új, ambiciózus távlatokat nyisson a két kontinens közötti együttműködés előtt, továbbá hogy mindkét kontinensen növelje a növekedést és a foglalkoztatást, egyaránt szolgálva ezzel Európa és Afrika népeit

Előzmények

2007-ben 80 európai és afrikai állam- és kormányfő indította el az EU–Afrika közös stratégiai partnerséget a közös érdekű ügyek és stratégiai célkitűzések együttes megvalósítása érdekében, a hagyományos fejlesztési politika fókuszán túl. Az EU–Afrika-partnerség az Európai Unió egyetlen földrészek közötti stratégiai partnersége. Az operatív megvalósítást nyolc tematikus partnerség biztosítja: béke és biztonság; demokratikus kormányzás és emberi jogok; kereskedelem, regionális integráció és infrastruktúra; a millenniumi fejlesztési célok; energia; éghajlatváltozás; migráció, mobilitás és foglalkoztatás; tudomány, információs társadalom és területfejlesztés.

További információ:

A tematikus Eurobarométer felmérés teljes szövege a következő internetcímen olvasható: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

A tematikus Eurobarométer felmérés előzményeiről lásd: MEMO/10/609

IP/10/1495 és MEMO/10/566 az EU és Afrika közötti kapcsolatok megszilárdításáról szóló közleményről.

IP/10/1494 és MEMO/10/565 „Az EU fejlesztéspolitikája az inkluzív növekedés és a fenntartható fejlődés támogatására; Az EU fejlesztéspolitikájának hathatósabbá tétele”című zöld könyvről.

Andris Piebalgs fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

A Fejlesztési Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Az EuropeAid (AIDCO) honlapja: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Az Afrika–EU-partnerség honlapja: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar