Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1595

V Bruselu dne 25. listopadu 2010

Podle průzkumu Eurobarometru vidí 38 % Evropanů řešení problému chudoby jako hlavní výzvu ve vztazích EU a Afriky

Zvláštní průzkum Eurobarometru zaměřený na vztahy mezi EU a Afrikou, zveřejněný před summitem EU-Afrika v Libyi ve dnech 29. - 30. listopadu ukázal, že evropští občané z velké části souhlasí se zaměřením spolupráce mezi těmito partnery. Pro Evropany jsou hlavními výzvami spolupráce řešení chudoby (38 %), mír a bezpečnost (34 %) a otázka lidských práv (33 %). Toto zaměření je v souladu s cílem rozvojové politiky EU, tedy vymýcením chudoby, jež je stanoven v Lisabonské smlouvě a zohledněn v aktuální zelené knize Komise o „Rozvojové politice EU pro růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj“.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs prohlásil: „Dosažení rozvojových cílů tisíciletí a překonání chudoby je i nadále v centru partnerství Evropy s Afrikou. Rád vidím, že toto je rovněž prioritou pro občany po celé Evropě. Na začátku tohoto měsíce předložila Evropská komise návrhy na prohloubení našeho vztahu a to tím, že jej posílíme a zaměříme na udržitelný růst podporující začlenění v dlouhém období. Summit v Tripolisu bude skvělou příležitostí pro diskusi o způsobech zlepšení naší spolupráce v tomto ohledu.“

Tento průzkum Eurobarometru „EU a Afrika – zaměřeno na užší partnerství“ sleduje, jak Evropané chápou vztahy mezi oběma kontinenty. 34 % Evropanů si myslí, že se Afrika stane v příštím desetiletí důležitějším partnerem pro Evropu, zatímco 42 % se domnívá, že tento vztah zůstane na stejné úrovni. Výsledky se v jednotlivých zemích EU výrazně liší. Ve Švédsku, Rakousku, Lucembursku, Německu, Slovinsku a Portugalsku se většina respondentů domnívala, že význam Afriky jakožto partnera poroste. Nedostatek informací je výzvou v celé Evropě, neboť téměř 15 % veřejnosti nemá jasný názor na vztah EU a Afriky. Od summitu EU-Afrika v roce 2007 se zaměření vztahů změnilo z pouhého vztahu mezi dárcem a příjemcem ve skutečné partnerství, v němž jsou problémy řešeny společně a zohledňují zájmy obou stran.

V zemích EU15 a EU12 je možné pozorovat různé trendy. V EU12 byly na prvním místě uváděny chudoba a hlad, zatímco v EU15 byl větší význam přisuzován demokracii a dobré správě ve spolupráci mezi EU a Afrikou.

Kromě toho Evropané nepovažují migraci za otázku s velkou důležitostí, a to navzdory tomu, že nelegální imigrace je široce medializována, zejména v jižní Evropě. Ačkoliv respondenti ve Španělsku (11 %) a na Maltě (18 %) přisuzují této otázce výrazně větší důležitost než průměrný Evropan (6 %) je migrace stále považována za méně důležitou než chudoba a lidská práva.

Pozitivní představy Evropanů o Africe plynou zejména z přírodních krás kontinentu (28 %) a divoké přírody (24 %). 41 % Evropanů si spojuje Afriku s dalšími pozitivními aspekty jako je umění, živé trhy, technologické inovace a sportovní úspěchy. Mezi těmito tradičními představami o Africe uvedl jeden z deseti Evropanů pozitivní představy o tomto kontinentu, které byly spojeny s technologií a ekonomikou, což odráží pokrok v klíčových oblastech, na něž se zaměřuje partnerství EU a Afriky.

Evropská komise na politické úrovni podporuje tyto rostoucí alternativy k tradičnímu chápání ve svém sdělení o upevňování vtahů mezi Afrikou a EU (zveřejněné 10. listopadu): usiluje o takovou spolupráci mezi EU a Afrikou, která upřednostňuje prostředí podporující investice, obchod a vytváření pracovních míst. Tyto otázky budou dále řešeny během třetího summitu EU-Afrika v Tripolisu pod zastřešujícím tématem „Investice, hospodářský růst a tvorba pracovních míst“. Summit bude usilovat o to, aby se spolupráce mezi oběma kontinenty posunula na novou, náročnější úroveň a posílila růst a zaměstnanost na obou kontinentech, což bude ku prospěchu lidí jak v Evropě, tak i Africe.

Souvislosti

V roce 2007 zahájilo 80 hlav států a vlád z Evropy a Afriky společné strategické partnerství Afrika-EU, jehož záměrem je prosazovat společné zájmy a společné strategické cíle mimo směřování tradiční rozvojové politiky. Partnerství EU-Afrika je jediné mezikontinentální strategické partnerství Evropské unie. Operativní dohled je zajištěn v rámci osmi tematických partnerství: mír a bezpečnost; demokratická správa věcí veřejných a lidská práva; obchod, regionální integrace a infrastruktura; rozvojové cíle tisíciletí; energetika; změna klimatu; migrace, mobilita a zaměstnanost a věda, informační společnost a vesmír.

Další informace:

Adresa internetových stránek úplného znění zvláštního průzkumu Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#353

Ohledně souvislostí zvláštního průzkumu Eurobarometru, viz MEMO/10/609

IP/10/1495 a MEMO/10/566 ke Sdělení o upevňování vtahů mezi Afrikou a EU

IP/10/1494 a MEMO/10/565 k zelené knize: „Rozvojová politika EU pro růst podporující začlenění a udržitelný rozvoj; zvýšení dopadu rozvojové politiky EU“

Internetová stránka komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetová stránka GŘ pro rozvoj: http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm

Internetová stránka EuropeAid (AidCo): http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Internetová stránka Partnerství EU a Afriky: http://www.africa-eu-partnership.org/


Side Bar