Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

IP/10/1594

Брюксел, 24 ноември 2010 г.

Екип на ЕС за гражданска защита ще бъде изпратен в Хаити

Седем специалисти по гражданска защита ще отпътуват днес за Хаити, за да се включат в усилията за борба с епидемията от холера. Екипът се изпраща от Центъра за мониторинг и информация (MIC) на Европейската комисия. Специалистите ще координират разпределянето на жизненоважни материали като таблетки за пречистване на вода, предоставени от участващите в механизма на ЕС за гражданска защита държави. Освен това специалистите ще предоставят съвети на местните власти за това какви мерки да предприемат за подобряване на здравето и хигиената, така че да се намали степента на заразяване.

Мисията ще усили ефекта на помощта, която оказваме на Хаити за справяне с епидемията от холера. Комисията и държавите-членки на ЕС са готови да предоставят допълнителна подкрепа на властите и на нашите партньори на място“, заяви Кристалина Георгиева, еврокомисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

Очаква се работата на екипа на ЕС за гражданска защита в Хаити да продължи три седмици. Първоначалните му задачи са: първо, да координира материалната помощ, пристигаща от участващите в механизма на ЕС за гражданска защита държави; второ, да предоставя съвети на властите в Хаити относно начините за създаване на хигиенична среда, подобряване на качеството на водата и управление на отпадъците от здравните звена; и накрая, екипът ще поддържа връзка, ще предоставя съвети и ще си сътрудничи с властите в Хаити и с международните участници на място като Световната здравна организация и Обединените нации.

На искането за помощ от страна на Хаити чрез механизма на ЕС за гражданска защита от европейските страни са откликнали досега Франция и Австрия. Франция изпрати материали за изграждане на подслони и болнични легла, а Австрия предостави таблетки за пречистване на вода на стойност 1 милион евро. Участниците в механизма бяха приканени да окажат допълнителна помощ в областта на водоснабдяването и санитарните условия (чиста вода, соли за орална рехидратация, хлор на прах или на гранули за пречистване на вода, управление на отпадъците) и медицинска помощ (лекари, медицински сестри и лекарствени средства).

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar