Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI EL

IP/10/1588

Brüsszel, 2010. november 24.

Állatjólét: a Bizottság egy állatjóléti irányelv átültetésére sürgeti Magyarországot, Ciprust, Görögországot, Finnországot és az Egyesült Királyságot

Az Európai Bizottság felkérte Magyarországot, Ciprust, Görögországot, Finnországot és az Egyesült Királyságot, hogy a 2007/43/EK állatjóléti irányelvben előírtak szerint jelentsék be az irányelvet átültető nemzeti intézkedéseket. Az uniós jogsértési eljárás keretében a felszólítás „indokolással ellátott vélemény” formájában történik. Amennyiben két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság úgy dönthet, hogy a tagállamok ügyét az Európai Bíróság elé terjeszti.

Magyarország, Ciprus, Görögország, Finnország és az Egyesült Királyság még nem tájékoztatta a Bizottságot a 2007/43/EK irányelvet átültető nemzeti intézkedésekről.

A Bizottság megindította az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkében leírt jogsértési eljárást, melynek első lépéseként az év során felszólító levelet küldött az öt tagállamnak. Az „indokolással ellátott véleményben” a Bizottság hivatalosan felkérte a tagállamokat, tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy két hónapon belül megfeleljenek az uniós jognak. Ellenkező esetben a Bizottság a határidő lejárta után dönthet úgy, hogy a tagállamok ügyét az Európai Bíróság elé terjeszti.

Háttér

A 2007/43/EK irányelv a hústermelés céljából tartott csirkék védelmére állapít meg uniós szintű szabályokat. Célja a verseny olyan torzulásainak elkerülése, amelyek az ágazati piac közös szervezésében akadályozhatnák a zökkenőmentes működést, valamint az ágazat egységes fejlődésének biztosítása.

A tagállamok illetékes hatóságainak vizsgálatokkal kell ellenőrizniük az irányelv követelményeinek való megfelelést, és megfelelő eljárásokat kell bevezetniük az állománysűrűség meghatározására. A tagállamokat ezenkívül a jogszabály arra is ösztönzi, hogy útmutatókat dolgozzanak ki a helyes irányítási gyakorlatról, ideértve az irányelv követelményeinek való megfelelésről szóló iránymutatásokat is.

A tagállamoknak továbbá meg kell határozniuk az irányelv alkalmazása érdekében elfogadott nemzeti rendelkezések nem teljesítése esetén életbe lépő szankciók szabályait. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A 2007/43/EK irányelvet a tagállamoknak 2010. június 30-ig kellett átültetniük, ám Magyarország, Ciprus, Görögország, Finnország és az Egyesült Királyság ezt elmulasztotta.

További információ a jogsértési eljárásról: MEMO/10/605

További információ a gazdaságokban tartott csirkékre vonatkozó állatjóléti intézkedésekről:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/broilers_en.htm


Side Bar