Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES HU

IP/10/1585

V Bruselu dne 24. listopadu 2010

Bezpečnost potravin: Komise vyzývá Českou republiku, Španělsko a Maďarsko, aby transponovaly ustanovení směrnice o osivech

Evropská komise vybídla Českou republiku, Španělsko a Maďarsko, aby jí oznámily vnitrostátní prováděcí opatření, jak požaduje směrnice 2009/74/ES o botanických názvech rostlin a botanických názvech ostatních organismů. Podle postupů EU při porušení práva má žádost podobu „odůvodněného stanoviska“. Pokud Komise neobdrží uspokojivé odpovědi do dvou měsíců, může uvedené případy předat Evropskému soudnímu dvoru.

Česká republika, Španělsko a Maďarsko dosud neoznámily informace o opatřeních, jejichž prostřednictvím provádějí směrnici 2009/74/ES o úpravě botanických názvů osiv a povolení uvádět tato osiva na trh.

Uvádění osiva zeleniny a obilovin na trh hraje důležitou roli v zemědělské činnosti Evropské unie. Sklizeň zdravé a vysoce kvalitní úrody do značné míry závisí na kvalitě osiva použitého pro pěstování. Zdravá a vysoce kvalitní osiva obilovin a zeleniny přispívají k větší konkurenceschopnosti EU v tomto odvětví a zvyšují výběr kvalitních produktů pro spotřebitele.

Zasláním výzvy uvedeným třem členským státům Komise již dříve v tomto roce zahájila tzv. řízení o porušení práva, které je popsáno v článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Protože tři zmiňované členské státy dosud nevyhověly žádosti Komise, je jim zasíláno „odůvodněné stanovisko“, jehož prostřednictvím Komise formálně vyžaduje splnění povinnosti ve lhůtě dvou měsíců. Pokud nebudou podniknuty kroky směřující ke splnění povinnosti, může se Komise následně rozhodnout, že zmiňované členské státy předá Soudnímu dvoru.

Více informací o řízení o porušení práva najdete zde:

MEMO/10/605

Více informací o právních předpisech upravujících uvádění osiva na trh najdete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/index_en.htm


Side Bar