Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV FI EL CS ET HU RO

IP/10/1577

Bruselj, 24. novembra 2010

Okolje – kakovost zraka: Komisija poziva devet držav članic, da uvedejo spremenjeno zakonodajo

Evropska komisija poziva devet držav članic, da uskladijo svojo zakonodajo z okoljsko zakonodajo EU na področju kakovosti zraka. Te države članice so: Češka republika, Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, Luksemburg, Romunija, Slovenija in Španija. Te države članice niso obvestile Komisije o prenosu navedene zakonodaje na nacionalni ravni. Na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika jim je bilo zato poslano obrazloženo mnenje. Če države članice ne izpolnijo te svoje obveznosti, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

V skladu z zadevno direktivo bi bile države članice morale prenesti navedeno zakonodajo v nacionalno zakonodajo pred 11. junijem 2010. Države članice morajo po tem, ko sprejmejo potrebne izvedbene ukrepe, Komisijo obvestiti o tem.

Češka republika, Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, Luksemburg, Romunija, Slovenija in Španija niso obvestile Komisije o zadevnih ukrepih, zato jim je ta dne 16. julija 2010 poslala pismo z uradnim opominom. Ker te države članice še niso sprejele zadevne zakonodaje, jim je Komisija zdaj poslala utemeljeno mnenje. Zadevne države članice imajo dva meseca časa za uskladitev.

Ozadje

Direktiva 2008/50/ES spreminja evropsko zakonodajo, povezano s kakovostjo zraka v okolju, z namenom zmanjšati onesnaženje na raven, pri kateri so škodljivi učinki na človeško zdravje in okolje kar najmanjši, in izboljšati obveščanje javnosti o tveganjih s tem v zvezi. Uvaja mejno vrednost za zračne koncentracije majhnih delcev prahu (znanih kot PM2.5). Ti delci, ki jih oddaja veliko vrst virov, med njimi dizelska vozila, industrijski procesi in ogrevalni kotli v gospodinjstvih, se danes priznavajo za tiste onesnaževalce zraka, ki so najnevarnejši za človeško zdravje. Direktiva ne spreminja obstoječih standardov glede kakovosti zraka za sedem onesnaževalcev[1], vendar dovoljuje državam članicam več prožnosti pri izpolnjevanju nekaterih od njih – vključno z mejnimi vrednostmi za večje delce (znane kot PM10), ki so začele veljati v začetku leta 2005 – na območjih, kjer se srečujejo s tovrstnimi težavami.

Splošni statistični podatki o kršitvah so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Več podrobnosti o kršitvenih postopkih v splošnem najdete v MEMO/10/605

[ :

1] Žveplov dioksid, dušikov dioksid, svinec, veliki delci (PM10), ogljikov monoksid, benzen in prizemni ozon.


Side Bar