Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV FI EL CS ET SL RO

IP/10/1577

Brüsszel, 2010. november 24.

Környezetvédelem: a Bizottság kilenc tagállamon számon kéri a levegőminőségre vonatkozó felülvizsgált jogszabályok végrehajtását

Az Európai Bizottság felszólított kilenc uniós tagállamot, hogy gondoskodjanak a levegő minőségére vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésről. E tagállamok: a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Görögország, Luxemburg, Magyarország, Románia, Spanyolország és Szlovénia. Az említett tagállamoktól nem érkezett a Bizottsághoz olyan tájékoztatás, mely szerint a jogszabályok nemzeti jogba való átültetése megtörtént volna, ezért a Bizottság Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására indokolással ellátott véleményt küld ezen országoknak. Az e vélemény szerinti kötelezettségek elmulasztása esetén a Bizottság az Európai Unió Bíróságához is fordulhat.

A környezeti levegõ minõségérõl szóló irányelv szerint az uniós szabályok nemzeti jogba történõ átültetésének határideje 2010. június 11-e volt. Az eljárás szerint a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a szükséges végrehajtási intézkedések elfogadásáról.

Mivel a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Görögország, Luxemburg, Magyarország, Románia, Spanyolország és Szlovénia részérõl nem érkezett tájékoztatás ilyen intézkedésekrõl, a Bizottság 2010. július 16-án felszólító levelet küldött ezen tagállamoknak. Tekintve, hogy az érintett jogszabályokat a mai napig nem fogadták el, a Bizottság az érintett országoknak indokolással ellátott véleményt fog küldeni. A tagállamoknak két hónap áll rendelkezésükre a véleményben foglaltaknak való megfelelésre.

Előzmények

A 2008/50/EK irányelv rendelkezik a környezeti levegõ minõségére vonatkozó európai jogszabályok felülvizsgálatáról, melynek célja a szennyezés olyan szintre történõ visszaszorítása, amely minimálisra csökkenti az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat, ezenkívül a lakosság tájékoztatásának javítása a kapcsolódó kockázatokról. Az irányelv határértéket állapít meg a levegõben található finom szálló por (ún. PM2,5) koncentrációjára vonatkozóan. Ezek a többek között a dízelüzemû jármûvek, ipari folyamatok és háztartási vízmelegítõk által kibocsátott finom porrészecskék – mai ismereteink szerint – az emberi egészségre nézve a legkárosabb légszennyezõk. Hét szennyezõ anyag[1] tekintetében változatlanok maradtak a levegõminõségi elõírások, ugyanakkor az irányelv egyes esetekben – így például a durvább szemcséjû (ún. PM10) porra vonatkozó, 2005 elején életbe lépett határértékek esetében – nagyobb fokú rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a megfeleléshez a problémát okozó zónákban.

A jogsértési eljárásokra vonatkozó naprakész általános statisztikák ezen a weboldalon találhatók:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm.

A jogsértési eljárások részleteit lásd a MEMO/10/605 közleményben.

[ :

1] Kén-dioxid, nitrogén-dioxid, ólom, durva szemcséjű por (PM10), szén-monoxid, benzol és talajközeli ózon.


Side Bar