Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/156

Bryssel den 11 februari 2010

EU-kommissionen föreslår ytterligare 90 miljoner euro till hjälpinsatser i Haiti

EU-kommissionen föreslår i dag att medel från EU-budgetens reserv för katastrofbistånd används till ytterligare ett omfattande humanitärt biståndspaket till Haiti. I ett nytt kommissionsbeslut omfattande 90 miljoner euro läggs tonvikten på att i betydande mån tillgodose det stora och brådskande behovet av boende för de haitier vars hem förstördes eller skadades i jordbävningen och att stödja livsmedelsdistribution och hälso- och sjukvård.

”Vi bör med alla medel undvika en andra humanitär katastrof i Haiti. Inför den kommande regn- och orkansäsongen är det väsentligt att ge folk tak över huvudet ”, säger Kristalina Georgieva, den nya kommissionsledamoten för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, och fortsätter: ”Och det måste vara tak som motstår karibiska oväder. Vi har inte glömt vad som hände 2008 när fyra tropiska oväder i rad härjade landet. Genom att anslå ytterligare 90 miljoner euro visar EU-kommissionen sin beslutsamhet att stödja de haitiska myndigheternas hjälpinsatser för sitt folk.

Anslag från reserven för katastrofbistånd måste godkännas av EU:s budgetmyndighet (Europaparlamentet och rådet).

Medlen ska inte bara användas till boende utan även till fortsatta och brådskande behov på andra områden, bl.a. i fråga om livsmedel, hälso- och sjukvård och vatten/avlopp.

Genom detta anslag uppgår EU:s totala insats i Haiti till 609 miljoner euro, varav 309 miljoner euro är humanitärt bistånd (120 miljoner euro genom kommissionen och 189 miljoner euro genom medlemsstaterna). Återstående 300 miljoner euro är avsedda för brådskande återanpassning och återuppbyggnad. Tillsammans med EU:s kommande militära uppdrag att tillhandahålla boende kommer detta anslag att ytterligare lindra det haitiska folkets lidande.


Side Bar