Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 156

V Bruseli 11. februára 2010

Komisia plánuje poskytnúť ďalších 90 miliónov EUR na zmierňovanie následkov katastrofy na Haiti

Európska komisia dnes navrhla čerpať finančné prostriedky z núdzovej rezervy rozpočtu EÚ na financovanie ďalšieho rozsiahleho balíka humanitárnej pomoci pre Haiti. Ťažiskom nového rozhodnutia Komisie, ktoré predstavuje pomoc vo výške 90 miliónov EUR, bude prispievať výraznou mierou na zabezpečovanie mimoriadne veľkej a naliehavej potreby prístrešia pre Haiťanov, ktorých obydlia boli zničené alebo poškodené zemetrasením, ako aj podporiť distribúciu potravín a poskytovanie veľmi potrebnej zdravotnej starostlivosti.

„Mali by sme za každú cenu zabrániť druhej vlne humanitárnej katastrofy na Haiti. Vzhľadom na blížiace sa obdobie dažďov a hurikánov je poskytnutie strechy nad hlavou obyvateľom kľúčovou prioritou“ uviedla Kristalina Georgieva, nová európska komisárka zodpovedná za medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia. „A musí to byť strecha, ktorá dokáže odolať búrkam v oblasti Karibského mora. Ešte si veľmi dobre pamätáme na udalosti z roku 2008, keď túto krajinu spustošili štyri tropické búrky. Poskytnutím ďalších 90 miliónov EUR preukáže Európska komisia svoju odhodlanosť podporovať úsilie haitských orgánov pri organizovaní podpory v oblasti zmierňovania následkov katastrofy pre svojich obyvateľov.“

Financovanie z núdzovej rezervy musí schváliť rozpočtový orgán EÚ (Európsky parlament a Rada).

Okrem podpory určenej na zabezpečenie prístrešia sa budú prostredníctvom tohto rozhodnutia uspokojovať pretrvávajúce naliehavé potreby v ostatných oblastiach vrátane dodávok potravín, zdravotnej starostlivosti a dodávok vody/zabezpečovania hygienických podmienok.

Prostredníctvom tohto nového financovania sa zvýši hodnota celkových krízových opatrení EÚ určených pre Haiti na 609 miliónov EUR, z ktorých 309 miliónov EUR predstavuje humanitárna pomoc (120 miliónov EUR od Komisie a 189 miliónov EUR od členských štátov). Zvyšných 300 miliónov EUR pôjde na obnovu a rekonštrukciu. Tieto finančné prostriedky spolu s nadchádzajúcou vojenskou misiou EÚ s cieľom zabezpečiť prístrešie pre haitských ľudí ďalej prispejú k zmierneniu ich utrpenia.


Side Bar