Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 156

Briuselis, 2010 m. vasario 11 d.

Komisija planuoja Haičiui papildomai skirti 90 mln. eurų

Šiandien Europos Komisija siūlo iš ES biudžeto neatidėliotinos pagalbos rezervo skirti lėšų papildomai didelės vertės humanitarinei pagalbai Haičio gyventojams. Naujuoju Komisijos sprendimu dėl 90 mln. eurų paramos daugiausia lėšų bus skiriama daugybei per žemės drebėjimą namų netekusių Haičio gyventojų, kuriems skubiai reikalinga pastogė, taip pat pagalbai skirstant maistą ir labai reikalingoms sveikatos priežiūros paslaugoms.

„Turime kiek galėdami stengtis, kad Haitį ištikusi humanitarinė krizė nepasikartotų. Artėja liūčių ir uraganų sezonas, todėl dabar svarbiausia suteikti žmonėms pastogę, – sakė už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga naujoji Europos Komisijos narė Kristalina Georgieva. – Ir ta pastogė turi atlaikyti Karibų audras. Vadovausimės patirtimi, kurią įgijome tada, kai 2008 m. šalį nusiaubė keturios iš eilės atogrąžų audros. Skirdama papildomą 90 mln. eurų paramą Europos Komisija parodo savo pasiryžimą remti Haičio valdžios institucijų pastangas teikti savo žmonėms organizuotą pagalbą.“

Tam, kad iš neatidėliotinos pagalbos rezervo būtų skirta lėšų, turi pritarti ES biudžeto valdymo institucija (Europos Parlamentas ir Taryba).

Priėmus siūlomą sprendimą būtų ne tik remiami aprūpinimo pastoge veiksmai, bet ir padedama tenkinti nuolat kylančius skubius poreikius kituose sektoriuose – maisto, sveikatos ir vandens (sanitarijos).

Su šia papildoma suma bendra ES parama Haičiui sudarytų 609 mln. eurų, iš kurių 309 mln. skirti humanitarinei pagalbai (120 mln. eurų skyrė Komisija, 189 mln. – valstybės narės). Likę 300 mln. eurų skirti skubiems atkūrimo ir atstatymo veiksmams. Drauge su numatoma ES karine misija, kurios tikslas – suteikti pastogę nukentėjusiesiems, šios lėšos padės palengvinti nelaimės ištiktų Haičio žmonių gyvenimą.


Side Bar