Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/156

Brüssel, 11. veebruar 2010

K omisjon kavatseb anda Haitile täiendavat abi mahus 90 miljonit eurot

Euroopa Komisjon teeb täna ettepaneku võtta vahendeid ELi eelarve hädaabireservist, et anda Haitil märkimisväärses mahus täiendavat humanitaarabi. Komisjoni uues otsuses 90 miljoni euro kohta keskendutakse nende Haiti elanike laialdase ja kiireloomulise peavarjuvajaduse rahuldamisele, kelle kodud maavärinas hävisid või said kannatada, kuid ka toiduabi jaotamise toetamisele ning vajaliku arstiabi osutamisele.

„Peaksime Haitil iga hinna eest vältima maavärinale järgneda võivat humanitaarkatastroofi. Kuna läheneb vihma- ja orkaanihooaeg, siis inimeste varustamine peavarjuga on võtmeküsimus” , ütles Kristalina Georgieva, kes on uus Euroopa rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik. „Ja see peavari peab olema selline, mis peab vastu Kariibi piirkonna tormidele. Meil on meeles 2008. aasta kogemus, kui riiki räsisid järjestikku neli troopilist tormi. Võttes kasutusele täiendavad 90 miljonit eurot näitab Euroopa Komisjon, et ta on kindel otsuses toetada Haiti ametiasutuste püüdlusi oma rahvale abi andmise korraldamisel.”

Hädaabireservist rahastamise peavad heaks kiitma ELi eelarvepädevad institutsioonid (Euroopa Parlament ja nõukogu).

Lisaks peavarjuga seotud tegevuste toetamisele kasutataks otsust, et rahuldada jätkuvaid kiireloomulisi vajadusi teistes valdkondades, sealhulgas toit, tervishoid ja vesi/sanitaartingimused.

Koos kõnealuse uue abiga moodustaks ELi panus Haitil kokku 609 miljonit eurot, millest 309 miljonit eurot on humanitaarabi (120 miljonit eurot komisjoni kaudu ja 189 miljonit eurot liikmesriikidelt). Ülejäänud 300 miljonit eurot on pakiliste taastamis- ja ülesehitustööde jaoks. Koos eelseisva ELi sõjalise missiooniga, mille eesmärk on peavarjuga varustamine, antakse kõnealuse abiga täiendav panus Haiti inimeste kannatuste leevendamisse.


Side Bar