Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/156

Bru xelles, den 11. februar 2010

Kommissionen planlægger at afsætte yderligere 90 mio. EUR til nødhjælpsarbejdet

Europ a-Kommissionen har i dag foreslået, at der afsættes midler fra nødhjælpsreserven på EU's budget til finansiering af endnu en omfattende humanitær bistandspakke i Haiti. I forbindelse med en ny kommissionsafgørelse til en værdi af 90 mio. EUR vil der især blive lagt vægt på at yde et væsentligt bidrag til det enorme og presserende behov for husly blandt haitianere, hvis hjem blev ødelagt eller beskadiget under jordskælvet, samt på at støtte fordelingen af fødevarer og tilvejebringelsen af den lægehjælp, der er så stor brug for.

EU's nye kommissær med ansvar for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring, Kristalina Georgieva, udtalte i den forbindelse følgende: "Vi må for enhver pris undgå endnu en humanitær katastrofe i Haiti. Nu, hvor regn- og orkansæsonen nærmer sig, er et af de vigtigste mål at give folk tag over hovedet. Og det skal være et tag, der kan modstå de caribiske storme. Vi har bestemt ikke glemt erfaringerne fra 2008, hvor landet blev hærget af fire tropiske storme lige efter hinanden. Ved at afsætte yderligere 90 mio. EUR viser Europa-Kommissionen, at den er fast besluttet på at støtte de haitianske myndigheders bestræbelser på at organisere nødhjælpen til befolkningen."

Finansiering via nødhjælpsreserven skal godkendes af EU's budgetmyndighed (Europa-Parlamentet og Rådet).

Foruden støtten til de aktiviteter, der skal give befolkningen midlertidigt husly, vil afgørelsen gøre det muligt at opfylde de store behov, der fortsat består i andre sektorer, herunder mad, sundhed og vand/sanitet.

Med denne nye bevilling vil EU's samlede indsats i Haiti nå op på 609 mio. EUR, hvoraf 309 mio. EUR er humanitær bistand (120 mio. gennem Kommissionen og 189 mio. gennem medlemsstaterne). De resterende 300 mio. EUR går til genopretnings- og genopbygningsarbejder, som ikke kan vente. Sammen med EU's kommende militære mission, der har til formål at skaffe husly, vil der med disse midler blive ydet et yderligere bidrag til at lindre det haitianske folks lidelser.


Side Bar