Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 156

V Bruselu dne 11. února 2010

Komise hodlá vynaložit dalších 90 milionů EUR na opatření ke zmírnění následků katastrofy na Haiti

Evropská komise dnes navrhuje čerpání finančních prostředků z rezervy na pomoc při mimořádných událostech z rozpočtu EU, a to na financování dalšího rozsáhlého balíku humanitární pomoci na Haiti. V novém rozhodnutí Komise o uvolnění částky 90 milionů EUR bude položen důraz na to, aby se významnou měrou vyšlo vstříc obrovské a naléhavé potřebě nouzově ubytovat Haiťany, jejichž domovy byly zničeny nebo poškozeny při zemětřesení, a aby se též podpořila distribuce potravin a zajištění zdravotní péče, tak velice potřebné.

„Za každou cenu bychom měli zabránit druhé humanitární katastrofě na Haiti. Blíží se období dešťů a uragánů, takže klíčovou prioritou je dát lidem střechu nad hlavou,“ uvedla Kristalina Georgievová, nová evropská komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí. Dále uvedla: „Musí to být navíc taková střecha, která dokáže odolat karibským bouřím. Máme v živé paměti rok 2008, kdy zemi postihly čtyři tropické bouře za sebou. Uvolněním dalších 90 milionů EUR dokazuje Evropská komise, že je odhodlána podpořit úsilí haitských orgánů při organizaci podpory v oblasti zmírňování následků katastrofy pro obyvatele ostrova.“

Financování z rezervy na pomoc při mimořádných událostech musí schválit rozpočtový orgán EU (Evropský parlament a Rada).

Kromě podpory v oblasti zajišťování přístřeší se tohoto rozhodnutí využije k řešení pokračujících naléhavých potřeb v ostatních oblastech, zejména v oblasti potravin, zdravotní péče, dodávek vody popř. zajištění hygieny.

Tímto novým financováním se hodnota celkových opatření EU k řešení krize na Haiti zvýší na 609 milionů EUR, z čehož 309 milionů EUR představuje humanitární pomoc (120 milionů EUR poskytla Komise a 189 milionů EUR poskytly členské státy). Zbývajících 300 milionů EUR je určeno na naléhavou obnovu a rekonstrukci. Toto financování spolu s nadcházející vojenskou misí EU s cílem zabezpečit přístřeší dále přispěje ke zmírnění utrpení haitské populace.


Side Bar